2010. máj. 25.

Őrezred vagy testőrség?

Ők védik ma az elnökét a Magyar Köztársaságnak. De a legitimitásukat a Magyar Királyság időszakába datálják.

Ehhez persze nem sok joguk van.


Hiszen a korábbi csak nemesi összetételű királyi intézmény, melyet Mária Terézia alapított 1760-ban, a legutolsó szabályazásákor is így fogalmazta meg kritériumait; "A testőrség katonai testület, amelybe fölvételét a magyar Szent Korona országaiból származó bármely főtiszt kérelmezheti, föltéve, hogy 45-ik életévén még nincs tul, hogy legalább 66 hüvelyk magasságú s jól tud lovagolni. Minthogy a testőrül alkalmazás magában véve már kitüntető megjutalmazása a kitűnő szolgálatnak: a testőrségnél az előmeneteli jog megszűnik. Tagjai azonban a hadseregben viselt rangjuknak megfelelő fizetésen felül külön fizetési pótlékot kapnak testőri szolgálatuk fejében. Azok a tisztek, akik a fölvételt bővebb és magasabb katonai kiképzés végett kívánják, négy évig maradnak a testőrségben. A testőrség, udvari szolgálatot és minden személyi ügyeket illetőleg, a király első udvarmestere alá rendeltetett. Ugyancsak 1868. pénzügyileg az a megállapodás történt, hogy az intézmény fenntartására az udvar bizonyos dotációt fizet, a napidíjakat a közös hadügyminisztérium fizeti, a fölszerelés, épület rendbentartása, rendkívüli kiadások stb. a gárda alapítványainak jövedelméből fedeztetnek. (...) A magyar királyi testőrség története, különös tekintettel irodalmi működésére a magyar király székvárosában van a helye, hol, a honvédelmi minisztérium alá rendelve, a király személyét a haza eszméjével hozza legbensőbb kapcsolatba: ez esetben, a hon védői védik egyúttal a király személyét." A Magyar Királyi Testőrség ezt a feladatát legutóbb 1944. október 15-16-án látta el a megszállást lebonyolító, az ország szuverenitását semmibe vevő német és nyilas alakulatokkal szembeni harcban a Királyi Várban.

13 megjegyzés:

Nobilis írta...

A Rubicon 2010/2. száma a 250 éves testőrség(ek)ről szól.

Nobilis írta...

A 2010/4-5 Rubicon Trianonnal foglalkozik (Föderációs tervek,Birodalom felbomlása stb.),érdekes.Ajánlom.

Parsifal írta...

Megint ez a nyilasozás, németezés Lévai Jenő stílusában...

A testőrség tagja volt vitéz Taby Árpád (az ő fotója van a Rubiconban), aki elindította politikai útján Szálasi Ferencet.

A nagy ellenállás mítoszát meg vessük le. Senki sem akart átállni a bolsevizmus és a liberalizmus oldalára (mert nem kiugrásról, átállásról volt szó!), mert minden kontamináció ellenére a tengelyhatalmak vitték az európai konzervatív autoriter értékeket a legtisztábban tovább. Ezért működött együtt, mégha fogcsikargatva is e rendszerekkel Carl Schmitt, Julius Evola, Ernst Jünger...

Azt, hogy ki mit "önkritikál" (mosdatja magát, én nem is voltam az stb.) egy vesztes háború utáni emlékiratban, az a történetkritika alá tartozik.

Egy két hazaáruló MI5 ügynökön kívül nem sokan álltak ellen, sőt a testőrség egy része fegyverezte le a másik részét, illetve lőtte agyon a haza és fegyvertársáruló, ténylegesen a bolsevizmus oldalára átállt koronaőrök egy részét, nem pedig a németek és a nyilasok...

Vígan díszörséget álltak Szálasi eskütételén, nem vállaltak börtönt, passzív rezisztenciát sem...

Nobilis írta...

"sőt a testőrség egy része fegyverezte le a másik részét, illetve lőtte agyon a haza és fegyvertársáruló, ténylegesen a bolsevizmus oldalára átállt koronaőrök egy részét, nem pedig a németek és a nyilasok..."

Szerecsenmosdatás.

"Vígan díszörséget álltak Szálasi eskütételén, nem vállaltak börtönt, passzív rezisztenciát sem..."

Ha minden igaz,akkor nem ennyire fekete-fehér a dolog. Azonban tény,hogy nem tettek semmit (jelen esetben inkább a dicső halál,mint az aljas meghunyászkodás lett volna helyénvaló)

Sajnos az sem mondható el,hogy 1918. előtt jobb lett volna a helyzet a testőrségnél. Schönbrunn őrsége is másodpercek alatt feloszlott, legalább a koronaőrök a helyükön maradtak,ahogyan '44. után is megmentették a koronát.

Nyilasok vs. Szovjetek meccs eldönthetetlen. Mind a kettő hazaárulás. A nyilasok kiszolgálása hazaárulás,mert magyar állampolgárok ezreit-tízezreit fosztották ki és gyilkolták meg,kiszolgáltak egy olyan német rendszert,amely nem tekintette a magyarokat egyenrangú szövetségesnek és csak báboztak,ráadásul illegitimek voltak.
Szovjetek kiszolgálása hazaárulás,mert hadban álltunk velük,Magyarország területén folyt a harc stb.
Két malomkő között őrlődni nem szerencsés dolog, erkölcsileg a mindkettő ellen való harc az elfogadható.

Parsifal írta...

A nyilasok kiszolgálása hazaárulás,mert magyar állampolgárok ezreit-tízezreit fosztották ki és gyilkolták meg,kiszolgáltak egy olyan német rendszert,amely nem tekintette a magyarokat egyenrangú szövetségesnek és csak báboztak,ráadásul illegitimek voltak.

Ezrek, tízezrek? A fölbomló, káosz uralta területeken 10 000 alatt volt a történetileg reálisan rekonstruálható helyi (és nem állami) önkényeskedés következtében bekövetkezett áldozatok száma.

Heller Ágnes mondja el (akit nyilas szimpátiával nem lehet vádolni), hogy a zsidókat már terelték a vagonokhoz, mikor Szálasi leállíttatta a deportálásokat, sőt a muszosok Németországba szállítását. A pályaudvaron volt kislányként, s mikor megjött a hír, hogy visszatérhetnek a védett gettóba, egyes zsidók örömükben elkiáltották magukat: Kitartás! Éljen Szálasi!

Horthy alatt vitték ki a zsidókat a KZ-táborokba, ő szolgálta ki mindig, ha kényszeredetten is Hitlert mindenben. Szálasi ellent tudott mondani Hitlernek, meg Veesenmayernek, pl. a zsidókérdésben is.

Zsidó történész (Frederich Weber) írja le: "Eichmann decemberben akarta befejezni a 175.000 magyarországi, főleg budapesti zsidó Németországba szállítását, de ezt Szálasi decemberi parancsa megállította. A parancs szerint a gyalogmeneteket az embertelen viszonyok és a kegyetlenekdések miatt megszüntették, és csakis a munkaképes férfiakat kölcsönözték volna ki a németeknek, de erre sem került sor ezután. Veesenmayer jelentette Berlinnek, hogy Szálasi parancsa gyakorlatilag a zsidó deportálások teljes megállítását jelenti."

Folyt. köv.

Parsifal írta...

Karsai László, akit elfogultsággal vádolni ugyancsak abszurd mondta, hogy a budapesti zsidóság Szálasinak köszönheti megmenekülését.

Ő nagyon jól tudta, hogy a menlevelek nemzetközi jogi értelemben nem érnek semmit, nagyon jól tudta, hogy az októberi zöld árral kétes egzisztenciák, lumpen elemek, közönséges bűnözők is csatlakoztak az addig üldözött mozgalomhoz, ezenkívül ellenállók (sokan közülük korábban közönséges stricik) hamis nyílt parancsokkal és nyilas egyenruhában rabolnak, fosztogatnak a körülzárt Budapesten. Szalai Pál által elrendelte a budapesti gettó védelmét, rendőrséggel, németekkel, és a megbízható pártszolgálatos elemekkel. Budapest fővárosa látta el élelemmel a gettót is (Budapest nem-zsidó lakossága is éhezett), a követségeken keresztül akár...

Ezért mondta Karsai, nem a cionista ellenállás, hanem a nyilas kormányzat mentette meg tkp. a gettót és a budapesti zsidóságot, a kaotikus helyzetben önmagukból kivetkőzött primitív egyéni kegyetlenkedések ellenére.

Erre mondta egy emigráns hungarista, el fog jönni az idő, mikor az egykori gettó helyén Szálasinak szobrot állítanak a hálás zsidóság felirattal.

PHJ írta...

Tost Gyula szárnysegéd-testőr öngyilkos lett az elfogatása után, Bangha Ernő és mások is bujdostak a testőrök közül a nyilasok alatt (ld. ezzel kapcsolatosan a könyvét). A (reménytelen) fegyveres ellenállás a Várban meg ugye ténykérdés. Azt gondolom, h a helyzet hasonló a koronaőrök magatartásához.

Vérfarkas írta...

Nyilas kérdés, nem zsidó kérdés! Magyarul, ha ők mentették volna Európa zsidóságát a náciktól, vagy ha ők lökték oda őket, AKKOR IS ELVETEM A HUNGARIZMUST, mert egy katyvasz, mert kommunizmus leöntve zölddel és árpádsávval, mert illegitimek voltak, ésatöbbi. Köszönjük egyébként a fáradozást, amiben megtudtuk, hogy nem 10.000 embert, csak 10.000 alattit öltek meg: ki beszélt erről? Kit érdekel ez itt? Tudjuk mi is. A nyilasokat nem a ballib szemléletből utasítjuk el, mondván, hogy megöltek X zsidót, meg folytatták a gonosz harcolást, mikor peace, hanem kimondjuk, hogy egy rakás valami az egész. Egy agymenés, amit ez a Szálasi összerakott, ráadásul csak az adott korra állja meg úgy ahogy a helyét. Vagy a nemzetmegtartó parasztság, most mennyire lenne nemzetmegtartó, mikor nincs is mezőgazdaság, se paraszt? És még lehetne folytatni hosszan, és tudom, hogy erre az Út és cél vagy a Voltunk, vagyunk, leszünk könyvek oldalainak bemásolását kapom válaszul. Hagyjuk, nem kell.

Petya írta...

Ezt akartam leírni Vérfarkas, köszönöm, csak lusta voltam; pontosan ez a véleményem a hungarizmusról, vállalhatatlan zagyvaság. Mindkettő ellen harcolni, az a mi feladatunk.

Az meg, hogy 1944. októberében mi lett volna a helyes választás, az megint más kérdés, messzire vezetne. Mindettől függetlenül dicsőség a tovább harcolóknak! Ám itt most nem ezt tárgyaljuk. Szerintem közölni kellett volna a németekkel, hogy csak akkor tartunk velük a vörösök ellen, hogyha Hitler japán segítséget is igénybe vesz, mint ahogy ők ajánlották is. Így nekimenni a Szu-nak öngyilkosság volt.

Parsifal írta...

Kedves Vérfarkas!

Köszönjük érvnélküli vonyításodat, amely kb. olyan, mintha valaki Arisztid és Tasziló viccekkel próbálná bagatelizálni álláspontodat, vagy azt mondaná: "nem köll a koruna a címerba, mert ne gyűjjön vissza a király, a népnyúzó kiráj, ööö, nem köll a korona a címerba, be, bu..."

Agymenés, rakás szar, zagyvaság... Nem egy vitaképes emberre utal.

Egyébként alátámasztáshoz nem kifejezetten, explicite hungarista
szerzők műveit (Aquinói Szent Tamás, Kovrig Béla) is idézni lehetne (pl. a hivatásrendiséggel kapcsolatban, a rendi társadalom, amely nem ismer osztálypolitikát), de persez akkor, ha valaki emberi nyelven beszél érvel, és nemcsak a telihold után vonyít...

Parsifal írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.
Parsifal írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.
Parsifal írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.