2011. jún. 28.

Programajánló: Vita a királyságunkról


Most szombaton az Egyesült Magyar Ifjúság kaposvári táborában lesz egy vita a Szent Korona-tanról és az államformáról. A résztvevők Pánczél Hegedűs János és Zétényi Zsolt. Mindenkit szeretettel várunk. A részletek:

2011.07.02. EMI TÁBOR, Kaposvár - 18.00

Szent Korona: királyság vagy köztársaság? Vita a monarchia létjogosultságáról és időszerűségéről – meghívottak:
Pánczél Hegedűs János
publicista, történész, a Regnum! portál alapítója és Zétényi Zsolt jogász, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és a Magyar Konzervatív Alapítvány kuratóriumának elnöke.


2 megjegyzés:

Tibor von Barthus írta...

Nem szeretnék tiszteletlen lenni, de meg kell jegyeznem ez a húza- vona , nem járul hozzá, hogy valami konkrétat tegyünk , a Magyar királyság megteremtése érdekében. Mindent csak elfogadott program szerint lehet véghez vinni, és nem amatőrökként. Mozgalmat kell alakítani, mert nem lehet ki kiáltani a királyságot, mind annak dacára, hogy egyesek a folytonosság mögé bújnak. Saját egyéni érdekeik miatt ! Tibor von Barthus.

Per Spegulo írta...

Minden tiszteletem ellenére engedje meg Méltóságos Uram, hogy ellentmondjak Önnek, bár sem nem kutyáim, sem nem macskáim az oldal lelkes működtetői. Úgy fogalmazott: "huza-vona", és hogy: "valami konkrétat tegyünk".
Szeretném felhívni a figyelmét az elmúlt 60 évre és az azt megelőző 25 évre, amely mindennek volt nevezhető, csak a királyság jogintézménye lelkes ideológiai támaszának nem; s a lelkekben lefolytatott eszmei genocídium szavakkal le sem írható, az ún. mai napi "demokraták" tudati rombolása és istentelensége, Isten ellenessége pontos szavakkal meg sem fogalmazható. S mindezt akkor is mondom, ha a Kormányzó Úr lelkes hívének vallom magamat én is, de a király nélküli majd 3 évtizedes királyság is ugyanúgy ártó jellegű volt eszmei szempontból. Végül is elősegítette a vörös és a zöld túlzások megjelenését.

Először a fejekben kell rendet tenni - bármilyen eszközzel - s ennek a célnak, megítélésem szerint ez a "huza-vona" igencsak frappáns, megfelelő és jó segédereje.

A királyság ugyanis nem csupán jogintézmény és nem csak államforma; a királyság a lelkekben születik, a lélek igénye és felismerése alapján, és így tehát ott is kell újra megszületnie.
Tisztelt Uram! legyünk mi csak nyugodtan a sokszor a bolsevista történetírás által lenézett és megvetett "Fontolva Haladók". Nincs szükség sem károlyimihályokra, sem a hozzájuk csapódó pártoskodó, diszkrét vagy direkt, önjáró és önérdekű "terroristákra".
De Deák Ferencet is citálhatnám, egyik örökbecsű gondolatát:
"Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják, de miről a nemzet félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz s mindig kétséges."

Nekünk (nekem, Önnek, az oldalnak) ma az "önként lemondókhoz" és a lelkük mélyén royalistákhoz kell szólnunk - megítélésem szerint. Nincs harmadik út. Ha Ön tud ilyet, ami helyes, pragmatikus, Istentől áldott és magasztos, szívesen meghallgatom véleményét. (S ezen keresztül a magyar monarchista gondolat mai napi gyakorlatáról; hiszen lehet, hogy én is tévedek. Miért ne, hiszen én sem vagyok tévedhetetlen. Talán... :-) )