2011. júl. 2.

Őfensége neve napjára

Ottó főherceg úgy áll a XX. századi magyar történelem színfalai mögött, mint egy súgó, akire a politikusok sohasem hallgattak. Politikusok? Többségükre még a pojáca szó is túl enyhe lenne. Makacs öntelt gőggel taszították el maguktól a segítő kezet a két világháború között, és azóta is. Mert mi magunk jobban tudunk mindent a törvényes trónörökösnél. Hiába figyelmeztetett számtalanszor a veszélyekre, nem hallgatott rá a "magyar elit". A magyar nemzet többnyire tisztában volt vele, hogy mi lenne a jó, a helyes, de mégsem cselekedte.  Hajlandó lett volna világszerte házalni a Szent Koronával, csakhogy ne lehessen a törvényes trónörökösé.  A totális pusztulásig halogatta a koronázást, ami megmenthette volna az országot. A II. világháború óta már a jót sem tudjuk megkülönböztetni a rossztól. Nincs államcél, nincsen irány, és csodálkozunk, hogy sohasem érünk célba. És nincsen hajlandóság, hogy belássuk hibáinkat. Állandóan kifogásokat keresünk, hogy miért nem kormányozzuk ezt az országot saját állameszméje, Alkotmánya, törvényei, hagyományai szerint. "A királykérdés most nem aktuális!" - hányszor hallottuk már ezt a lózungot. Kérdezhetnénk: - A józan, bölcs és törvényes kormányzás mikor lesz aktuális? Ez a mostani tömegdemokrácia bolond félelemmel irtózik az emberi nagyságtól és tekintélytől.

Pedig Ottó főherceg megkoronázása lehetett volna a legjobb dolog, a XX. századi Magyarország számára. És ami a legfájdalmasabb; immár 89 éve halogatjuk ennek a döntésnek a meghozatalát. Lassan kifutunk az időből. Ottóban, így a 99 felé közelítve is több józan ész, belátás, bölcsesség, türelem és megbocsátás van, mint az egész mostani magyar pártelitben. Egy jó király minden tulajdonságával rendelkezik. Mert nem az tesz naggyá egy uralkodót, ha ő maga mindent tud, és mindent megold. Nem. Attól lesz nagy, hogy megtalálja a szövetségeseit, és minden területre a legjobb, legmegfelelőbb embert állítja. És ezek a jó és hű szövetségesei az évek során sorra hullottak ki mellőle. Édesapja, IV. Boldog Károly király, Andrássy Gyula, Apponyi Albert, Griger Miklós, Pethő Sándor, Apor Vilmos, Mikes János, Sigray Antal, Mindszenty József, édesanyja, Zita királyné és végül felesége Regina Hercegné. 

Magyarországon nagyon kevesen maradtunk meg a őfensége hűségén. Ez a maroknyi magyar monarchista kíván most Ottó főhercegnek neve napján jó egészséget és mond köszönetet mindazért a jóért, amit Magyarországért tett. 

Isten óvja Ottó királyt!

2 megjegyzés:

Alan Breck Stewart írta...

Isten éltesse Őfelségét. A 100.-at remélem együtt fogja majd ünnepelni a közösség.

Petrus Augustinus írta...

Isten éltesse az örökös királyt!