2010. febr. 1.

64 éve történt - Szakasits Árpád Parlament előtti ünnepi beszéde a köztársaság kikiáltása alkalmából.

Szakasits Árpád elvtárs beszéde a Parlament előtt 1946. február 1-én.

(d. n. PIL 283. f. 34./22. ő. e. 27-28. lap.)

Megszületett a harmadik magyar köztársaság! Az elsőt a nemzeti kétségbeesés, a jogosan föllobbanó, nemes harag szülte - a szabadságharc orkánja közben. -

A mások: vérözönből emelkedett ki, de csodálatos tisztaság sugárzott róla. A fölszabadult milliók lelkes ujjongása kísérte megszületését, amely egyértelmű volt nemzeti függetlenségünk visszaszerzésével és a négyszáz esztendős habsburgi szolgaság bilincseinek széttörésével.

Romokon, omladékokon született meg a harmadik magyar köztársaság, de bölcsője körül az egységbe forrott nemzet és a szabad s egyakaratú magyar nép gyűlt össze, hogy őrizze, megvédje, vérével és verejtékével táplálja s megtartsa mindörökre.

A magyar történelem nagy fordulójához érkeztünk. A nép kezébe vette sorsának intézését s mi hisszük, hogy a dolgozó magyar nép új Magyarországot épít a romba dőlt helyébe: szabad nép, szabad hazáját. Nem szavakkal, tettekkel építi. Úgy mint eddig! A fiatal magyar demokrácia három nagy cselekedetet vitt végbe eddig. A földreform volt az egyik s ezzel minden időkre végzett a magyar feudalizmussal. A választójogi törvény megalkotása és nemzetgyűlés megválasztása volt a második s most végezte el a harmadikat: a nép nevében s annak akaratából törvénybe iktatta a magyar köztársaságot. Egy esztendő alatt kifosztottan, szegénységben, romok között íme: három hatalmas tárgya és jele a magyar nép csodálatos erejének és életakaratának.

Ki merészelne ezzel az akarattal szembeszállni? Ki merészelné visszadisputálni a földreformot? A föld azok kezén marad, akik megkapták. A nagybirtokosok soha többé hatalommá nem lehetnek itt ezen a földön.

Ki merészelhetné megtámadni a magyar demokráciát kifejező nemzetgyűlést?

A nép megvédi foggal és körömmel is a demokrácia intézményeit. Ki merhetne kezet emelni a magyar köztársaságra?

Testével védi ezt a nép, munkások, parasztok, szabad, tanult fők széttéphetetlen sánca veszi körül s jaj annak, aki kezet emel rája! Megteremtettük a köztársaságot és erre az alapra építünk most már boldog és szabad magyar életet. A nép, amely századokon át oly sokat szenvedett, a szolgaságnak oly súlyos bilincseit hordozta és oly sokáig élt sötétségben, most elindul a szabadság és demokrácia napfényes útján s Európa bámulni fog, mire képes ez a maroknyi magyarság, ha szabadságban élhet s kifejtheti a maga hasznára és boldogulására erőit s képességeit. Lesz élet ezen a földön, nagyra nő a magyar s a dicsőség fényében áll majd a magyar köztársaság:

Éljen a szabad magyar nemzet!

Éljen a dolgozók harcos és építő egysége!

Éljen Tildy Zoltán, a harmadik magyar köztársaság első elnöke!

[Megjegyzések: Azt gondolom, hogy a szöveg magáért beszél, azonban gonosz módon kiemeltem a legfontosabb hangsúlyokat dőlt betűvel. Emlékeztetőül; 1. az ország megszállás alatt volt egy éve; 2. 1946-ban az első magyar köztársaságot kiáltották ki, mert 1918-ban népköztársaság volt, 1919-ben pedig tanácsköztársaság (Szakasits vagy mind a kettőt egyszerűen csak köztársaságnak veszi, vagy 1849-et veszi annak és 1919-et nem, ki tudja?); 3., a "négyszáz éves habsburgi elnyomás" itt csúcsosodik ki a szélsőbaloldali retorika egyik gyöngyszemeként, nem árt ezt megjegyezni, hogyha "jobboldalinak" hívott emberektől halljuk ugyanezt vissza.]

11 megjegyzés:

Névtelen írta...

A bolsevik tehetségtelen, lusta, és irigy. Ezért elveszi a másét. És gyilkosságokkal csinál helyet magának a világban. Most is vannak földesurak, a vörös bárók. Most is vannak nagy részvényesek, a vörös bankárok. De a népnek sohasem volt hatalma, csak elhitették vele. Virág

Emmácska írta...

Kicsit off, de úgy gondoltam, érdekes:

Cseh monarchisták felvonulása január elején Prágában (a tudósítás szerint kb. 50-en voltak).

Vass Dániel írta...

Volt valami megemlékezés tegnap az Országházban, csupa nemes lélek: Bajnai, Debreczeni, stb. Egyszer megkérdezném tőlük, miért büszkék erre a tákolmányra.

Emmácska, én alig várom, hogy valami hasonlón részt vehessek idehaza. Szerintem lennénk mi is ötvenen. Ha összefognánk velük lassan összeállna Ottó uralma alatt a Monarchia :)

Beco írta...

Az igaz, hogy a népnek sohasem volt hatalma, de egy elvont fogalomnak nem is lehet, viszont a hatalomnak (az államnak) éppen az a célja, hogy fenntartsa, megvédje és gyarapítsa, azt a népet, amelyről elég lenézően nyilatkozik névtelen barátunk.

Az igaz hogy a győztes csatákat és a sikeres államokat tehetséges hadvezérek és államférfiak hozzák létre, de tetteik a "nép" nélkül üres teóriák maradnának. Hisz a nép (a nemzet) fiai harcolnak és építenek. A jó vezetés és a nép egysége alkotja együtt az igazi hatalmat.

El kell olvasni a Corpus Juris Hungarici-nek azon törvényeit, amelyek az Árpádok alatt lettek meghozva, és számos példát lehet találni a fentebbi állításom igazolására. Csak egy példát szeretnék felhozni. Az egyik Árpád-házi királyunk olyan törvényt hozott, "hogy ha egy várjobbágy szolgálólányt zaklat, fosztassék meg a rangjától, mert a királynak nem bujálkodókra, hanem kemény harcosokra van szüksége".

PHJ írta...

És a cseheknek nem degradál FJ-vel felvonulni. Ejnye. Megmozdulásra itthon is van lehetőség. Hányan voltak innen Dénesfán tavaly vagy azelőtt hölgyek, urak? Idén is lesz persze. Ha térre felvonul az ember 1000 fő alatt nem sok értelme van. Az meg most sztem nem menne.

PHJ írta...

Van, aki máshogyan látja ezt a jeles napot; http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1093:a-koeztarsasagert&catid=68:cssandorklara&Itemid=105

A Star Wars-os kép (köztársasági kommandó) nagyon komoly lett. ;)

NTC írta...

http://szentkoronaradio.com/belfold/2010_02_03_meghalt-habsburg-otto-felesege


Ez hihetetlen:(

Névtelen írta...

Nem a népet nézem le, mint elvont fogalmat, hanem a méltatlan vezetőket. Rákosi, Kádár, Horn, Gyurcsány stb. De a bolsevizmus lényege mindig az volt, hogy vegyük el a másét. És majd mi beleülünk a "készbe" és rosszul csináljuk a dolgokat. Lehet félreérthetően fogalmaztam. Virág

verena írta...

Függetlenségi harc volt-e Bocskai mozgalma? (Pálffy Géza, Korunk)

PHJ írta...

Ennek a Pálffynak van valamilyen köze "a Pálffyakhoz"? Banális kérdés talán, de hátha nemcsak bennem merült fel. Érdekes anyag.

Alan Breck Stewart írta...

off kitekintés:

1. robbantgatnak az iráni monarchisták:
http://www.youtube.com/watch?v=9vLbP9sci10

2. ismerjük meg a Schwarz-Gelbe Allianz-ot (remélem egyszer majd együttműködést köthetünk velük):

http://www.youtube.com/watch?v=T7FGTl3bjJI
http://www.youtube.com/watch?v=hvCWdZKvo2M