2010. aug. 15.

Augusztus 15: Assumptio Beatae Mariae Virginis

Ily módon a fenséges

Istenanya, aki öröktől fogva titokzatos módon egyesült Jézus
Krisztussal, az előre rendeltség egy és ugyanazon elhatározásában,
szeplőtelen az ő fogantatásában, egészen szűz istenanyaságában,
annak az isteni Megváltónak nemeslelkű Társa, aki teljes
egészében legyőzte a bűnt és annak következményeit, a
legvégén, kiváltságainak legfőbb koronájaként, elnyerte a sír
romlásától való mentességet, valamint, hogy a halál legyőzése
után, Fiához hasonlóan, felvétessen testben és lélekben a
mennyei dicsőségbe, ahol Királynőként tündöklik Fiának, a
századok halhatatlan Királyának, jobbján.Ezért is, miután

többször is kitartóan Istenhez könyörögtünk, és kértük az
Igazság Lelkének világosságát, Isten dicsőségére, aki, hogy
Fiát, a századok halhatatlan Királyát és a bűn legyőzőjét,
megtisztelje, Szűz Máriát különleges jóakaratával halmozta el,
valamint az Istenanya nagyobb dicsőségére és az egész egyház
örömére és örvendezésére, a mi Urunk Jézus Krisztus, Szent
Péter és Pál apostolok és a mi magunk tekintélyével,
kihirdetjük, kinyilvánítjuk és meghatározzuk, mint Istentől
kinyilatkoztatott dogmát, hogy: a szeplőtelen Istenanya, mindenkor
Szűz Mária, földi élete befejeztével, felvétetett a mennyei
dicsőségbe lélekben és testben.

A.M.D.G.

{XII. Piusz: Munificentissimus Deus}

Nincsenek megjegyzések: