2012. júl. 11.

Schlachta Margit kizárása a Parlamentből

64 éve hagyta el az "egyetlen férfi a Parlamentben", Schlachta Margit a magyar Országgyűlést az egyházi iskolák államosítását követő botrány következtében. Ekkor kezdődött meg az újdonsült állami iskolákban a "demokratikus átnevelés", amelynek következtében kialakult a ma is ismert társadalom, valamint "politikai elit". A progresszió számára a legitimista Schlachta Margit csupán egy újabb szelet szalámi volt, számunkra pedig az az ember, aki 1946-ban vette a bátorságot és egyedül kiállt a Magyar Királyság, mint megőrzendő államforma mellett a nemzetgyűlésben (Mindszenty hercegprímás, közjogi tiszténél fogva megvétózta a köztársaság kikiáltását). Ezért minden tiszteletünk az Övé!
 

 
Kizárásáról így írt a korabeli sajtó:

Marosán György előadó bejelentette, hogy a mentelmi bizottság kihallgatta Schlachta Margitot. Schlachta Margit a nem állami iskolák államosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalása alkalmával olyan határozati javaslatot terjesztett be - a jelentés szerint -, amely súlyosan sértette a magyar demokráciát és az ország szuverenitását. A bizottság súlyosbító körülménynek vette, hogy nevezett képviselő a sértést akkor követte el, amikor az országgyűlés a nemzet demokratikus átnevelésének célját szolgáló törvényjavaslatot tárgyalta. Súlyosbító körülménynek vették azt, hogy Schlachta Margitot már egyszer az ország külpolitikáját sértő kijelentései miatt 60 napi kizárással sújtották. Schlachta Margit durva sértést követett el benyújtott határozati javaslatának a plénum előtt történt ismertetésével, amely a magyar demokráciát és az ország szuverenitását súlyosan megsértette. Schlachta Margit - mondja az előadó - a nagy horderejű javaslat tárgyalása alkalmával megnyilvánult lelkes ünnepi hangulatban a Himnusz eléneklése alatt, az Országgyűlés nagy megbotránkoztatására, tüntetően ülve maradt, ami által nemzetgyalázást követett el. A mentelmi bizottság egyhangúlag azt a javaslatot terjesztette az Országgyűlés elé, hogy Schlachta Margitot az Országgyűlésből 12 hónapra zárja ki.

Elnök: Kérdem az Országgyűlést, hozzájárul-e a mentelmi bizottság javaslatához? Akik elfogadják a javaslatot, álljanak fel. (A többség feláll.)
Szőnyi Tibor (MDP) a szavazásnál ülve maradó néppárt felé: Szégyelljék magukat!
Révész Ferenc (MDP): Ez nemzetgyalázás!
Barankovics István (DNP): Erről még beszélünk!

1948. július 7., szerda Magyar Nemzet

1 megjegyzés:

Per Spegulo írta...

Az iskolák államosításakor, )azaz elrablásakor, a tulajdon szentsége elvének szembeköpésekor) elénekeltetni a Himnuszt, amely úgy kezdődik, hogy "Isten...", ez több mint perverzió. S hogy "nemzetgyalázást" követett volna el...? Ez meg már egyenesen tragikus! Végtelen képmutatás. Marosán is megérdemelne egy kádári sorsot...
Slachta Margit az egyetlen képviselő volt, aki tudott nemzetben gondolkodni és komolyan vette az esküjét és nem kötött még részleges alkut sem a materializálódott Sátánnal. Minden tiszteletet megérdemel, utcanevet, emléktáblát és róla elnevezett iskolát, cserkész csapatot is.