2009. dec. 11.

Ide mindent a régi országgyűlésekről! (REV)


Milyenek voltak a régi házszabályok a Magyar Királyságban és ezek hogyan változtak a köztársaságok idején? Milyen volt az, az időszak, amikor még kiemelték, hogyha valaki élesen ellenállt a bolsevisták ellen, és "harcos keresztény ellenforradalmár" volt? Az országgyűlési almanachok veretes életrajzai, fotókkal, illetve a házszabályok tanulmányozása közben ez is kiderülhet. Csodálkozni ne tessék túl nagyokat, mert nem ér.

Néhány ajánlat a megismerkedésre a méltatlanul kevesek által, vagy csak egyoldalúan ismert személyekből, akiknek érdemes megnézni a hivatalos életrajzát; gróf Dr. Andrássy Gyula; gróf Apponyi Albert; gróf Cziráky György; gróf dr. Cziráky József; Ernszt Sándor; Friedrich István; Haller István; Huszár Károly; gróf Dr. Károlyi József; Lingauer Albin; őrgróf Pallavicini György; gróf Sigray Antal; Vargha Gábor; Vass József; Wolf Károly; gróf Zichy János; gróf Apponyi György; gróf Csekonics Iván; Csilléry András; Prof. Gratz Gusztáv; Ft. Griger Miklós; Huszár Mihály apát; Makray Lajos ;Payr Hugó; Slachta Margit.

30 megjegyzés:

Alan Breck Stewart írta...

Ráadásul akik több cikluson keresztül is képviselők voltak (mint pl Sigray Antal, Csekonics Iván stb) mindegyik almanachban új életrajzot kaptak. Elvileg akkor mind a 11(néhány) legitimista képviselő életrajzai hozzáférhetőek) itt.

Továbbá rengeteg mára már feledésbe merült történelmi arisztokrata család tagjainak életrajza is megtekinthető

Nobilis írta...

Nem merültek azok feledésbe,köszönik meg vannak ;) /kivétel amelyek kihaltak/

Jók ezek az almanachok.

PHJ írta...

Hol?

{Kicsit fájlalom, h két hónap múlva sem kap tőlük választ az ember. Eddig még egy kommunista tanács sem ment el Kádár idejében. ;(}

Alan Breck Stewart írta...

Néhány legitimista képviselő a 20-as évekből
Sigray Antal
Cziráky József
Cziráky György
Lingauer Albin
Vargha Gábor
Haller István
Huszár Károly
Vass József ( elvi legitimista)

30-as évekből
Huszár Mihály apát
Gratz Gusztáv
Apponyi György
Csekonics Iván
Griger Miklós (30-as évek)
Makray Lajos (30-as évek)
Payr Hugó (30-as évek)

PHJ írta...

Kiváló lista. Magam is akartam egy ilyet. Apponyit, Andrássyt miért hagytad ki?

Én erre hívnám fel mindenkinek a figyelmét inkább; http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al922_27/437.htm
http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al922_27/438.htm

Hogyan gondolkodott a jogfolytonosság helyreállítása közben a Magyar Királyság országgyűlése a törvénytelen állapotokról. Illetve az uralkodók között simán ott van Árpádtól kezdve mindenki IV. Boldog Károlyig. Eleven organikus szemlélet. ;)

Nobilis írta...

ifj. őrgr. Pallavicini György is a legitimistákhoz sorolható.

Alan Breck Stewart írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.
Nobilis írta...

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pallavicini_Gy%C3%B6rgy

Alan Breck Stewart írta...

A teljes alsó és felsőházi lista elkészítése fontos lépés lenne előre. Kérésetekre kibővítettem az eddig csak vasi és NLNP (Nemzeti legitimista Néppárt) képviselőkből álló listát.

Néhány legitimista képviselő a 20-as évekből
Andrássy Gyula
Apponyi Albert
Cziráky György
Cziráky József
Ernszt Sándor
Friedrich István
Haller István
Huszár Károly
Károlyi József
Lingauer Albin
Pallavicini György
Sigray Antal
Vargha Gábor
Vass József
Wolf Károly (a királyi háznak tett szolgálatait külön is kiemeli az almanach)
Zichy János

30-as évekből
Apponyi György
Csekonics Iván
Csilléry András
Gratz Gusztáv
Griger Miklós
Huszár Mihály apát
Makray Lajos
Payr Hugó

40-es évek
Slachta Margit

legitimista pártok listája a rubiconon:
http://url.moosaico.com/12645

Névtelen írta...

"Illetve az uralkodók között simán ott van Árpádtól kezdve mindenki IV. Boldog Károlyig. Eleven organikus szemlélet. ;)"

Ha-ha. Ampringen helytartó bezzeg nincs ott. :P
Se IV. Ferdinánd, aki nem élte túl atyját betegség miatt, ezért nem lépett ténylegesen trónra.
Az "oké", hogy szelektíven szeretjük az Árpádokat meg Szilágyi Mihályt valamint 1301-től datáljuk Károly Róbertet, de én itt érzek némi Habsburg-ellenszenvet is a szövegezők részéről.
Nem korrekt lista.

Czelder

PHJ írta...

Sírni Ampringenért (akit már a saját királya is veszélyesnek tartott), meg IV. Ferdinándért nem muszáj, kedves brigadéros. Szilágyit sajnálom, szarvashiba. Károly Róbertet, az egyik legnagyobb magyar királyt, meg a többi úgyis ellenkirály (kicsit kirekesztő, de elég autoriterek vagyunk)elv alapján miért is ne? Királyságban úgy szokás, h mindig a fennálló szabja a dolgokat. Nem a "obkjektív történeti hűség" ami ugye nincsen. Habsburg-ellenes ugyan hol? Maga megen rémeket lát, menjen vissza talpasaihoz és menjen neki a labancoknak inkább. Piha.

PHJ írta...

Pallavicini volt, aki megalakította a Kettős Kereszt Vérszövetséget? Ők részt vettek a Rongyos Gárdában is, de 1944-ben a háború abbahagyása mellett voltak.

A lista nem rossz, csatolom. Köszönet.

Nobilis írta...

Ampringen csak helytartó volt,nem államfő. :)

Pallavicini:

http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al931_36/226.htm

Névtelen írta...

Ez a válasz meglehetősen komolytalanra sikeredett, kedves PHJ.
Amprigent pl. nyugodtan lesöpörhette volna azzal az érvvel, hogy "csak" helytartó volt, nem "államfő".

Én ugyan nem szoktam "sírni" semmiért, se rémeket látni, de háklis vagyok olyan "nüanszokra", amelyek árulkodóak egy adott korszak megértése szempontjából.

Czelder

PHJ írta...

Bocsánat, de nem vettem észre, hogy komoly lett volna megjegyzés kedves Czeldre brigadéros. A nüanszokat fejtse ki kérem, mindannyian várjuk.

Alan Breck Stewart írta...

Ezt tessék feldolgozni!!!:
http://url.moosaico.com/12649
Itt azt írják (és sajnos egy mondatban csak) hogy Payr Hugó (ex Nemzeti Legitimista Néppártos képviselő) 1956-ban legitimista programmal lépett föl.
Ha ez igaz, akkor azt jelenti hogy nekünk is van saját 56-unk !!!

PHJ írta...

Idáig is volt Mr. Stewart. Mindszenty legitimizmusát Bibó és Tildy is megérezte 1956-ban, féltek is tőle, nem is tetszett nekik. Mindenesetre ez egy nem várt fordulat. Az Ön kutakodásai mindig remek eredményeket hoznak. Ne lankadjon.

Payr jutott be Grieger helyett a listán, amit Grieger nem nagyon bocsátott meg neki. Payr kombattánsabb volt, mint Grieger atya.

Turáni Vadászoknak kellene utánamenni egy kicsit még. Mr. Stewart magának való feladat.

http://www.axioart.com/index.php?op=live_item&id=308786

NTC írta...

http://www.depositum.hu/index.html Bocsánat ha csak nekem új ..viszont tetszik!

Nobilis írta...

Pár legitimista még:

Beniczky Ödön
hg. Windisch-Graetz Lajos
Pethő Sándor

és talán,habár későbbi a személy:
Romhányi László
http://hu.wikipedia.org/wiki/Romh%C3%A1nyi_L%C3%A1szl%C3%B3

Nobilis írta...

habár nem politikus:
br. Lehár Antal

Alan Breck Stewart írta...

Igaza van kedves PHJ!
Csak arra gondoltam hogy Mindszenty 56-os szerepe sajnos hibásan ment át a köztudatba. A tankönyvek és a közvélemény is elhallgatja legitimizmusát, közjogi tisztségét, és kizárólag a szabaduló egyházi vezetőt látja benne.

Jelenleg is folytatok kutatásokat ( a vizsgaidőszakra tekintettel takarékon) rengeteg forrásanyagot halmoztam fel Iv. Károly szombathelyi tartózkodásáról és hamarosan azt is megtudom hogy miért nem emeltek IV. Károly szobrot Szombathelyen 1922-ben (Az Ébredő Magyarok kezdeményezésére).
Ha közben találkozom turáni vadászokkal akkor beszámolok róla. (valamelyik forrásom foglalkozik velük)

Alan Breck Stewart írta...

Nobilis és Csabrendeki Urak és mindenki Szombathelyről, Magyarország utolsó királyi székhelyéről (1921 március 26- április 5. by Brenner Vilmos) Februárban (a vizsgákra tekintettel) szívesen meg hánynám-vetném veletek a helyi jellegű elvi és gyakorlati monarchista teendőket, mondjuk egy tarokk-parti kapcsán.

Nobilis írta...

Nem tudok tarokkozni :/

PHJ írta...

Báró Lehár könyvét kellene nagyon magyarra fordítani Urak. Ő egészen remekül viselkedett embert próbáló helyzetben is. A TV anyag érdekelne, még annak idején Kardos említette, h gyakorlatilag az egyetlen kombattáns magyar legitimista szervezet volt itthon. De nem sok mindent találtam róluk még.

Alan Breck Stewart írta...

Tarokk oktatót biztosítok. :-)
Érthetetlen hogy Lehár könyvét miért nem fordították még le. Szombathelyi könyvtárban megvan németül, és létezik egy magyar nyelvű kivonat ami a História újság mellékleteként jelent meg és itt érhető el:
http://www.tankonyvtar.hu/historia-1993-11/historia-1993-11-egy

Lehár Antal báró tábornok sok szállal kötődött Szombathelyhez és Kőszegen is volt háza.

Nobilis írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.
Nobilis írta...

Báró Lehár Antal tábornok és nem Lehár Antal báró tábornok. ;)
A magyarok a nemesi rangzelzést a teljes név elé teszik. Bocs;)
Tarokk,most így belegondolva semmit sem tudok róla. :)

Üdv.

Alan Breck Stewart írta...

Ezzel vitába szállnék, legalább is olyan szinten hogy van más álláspont is. Volt nekem egy szőrszálhasogató, (mellesleg legitimista) történelem professzorom, aki külön kiselőadást tartott arról, hogy az előnevek helyesen a név után kell hogy álljanak, a név előtt álló előnevek a külföldi rend átvétele.

Alan Breck Stewart írta...

A Tarokk kártya hajdanán az arisztokrácia és az értelmiség kedvelt kártyajátéka volt, amely 1945 után együtt bukott a rendszerrel és lett népellenes.
Ezenkívül szokták még a kártyajátékok királyának hívni, mert a bridzs mellet a legtöbb stratégiát és gondolkodást igénylő egyáltalán nem szerencsejáték. Híres tarokkosok voltak (fejből) Jókai,Mikszáth,Deák, Tisza miniszterelnök. Az országgyűlésben a békeidőkben az volt a mondás, hogy attól hogy valakit megválasztottak még nem képviselő, csak ha tud tarokkozni is. És annak idején előkelő társaságban szégyen volt ha valaki nem ismerte és nem tudott beszállni egy partiba. A Tarokk az egyik legrégibb a kártyajátékok között, olasz-francia eredete a középkorra nyúlik vissza. A 3-as tarokkot Magyarországon Jókairól nevezték el. A 4-es tarokk hungaricumnak számít, a világon játszott több tucat Tarokk változat között az egyik legizgalmasabb. (mellesleg az alapváltozat a beszédes Paskievics nevet viseli, talán azért mert a játék azon alapul hogy a húszas kártya tulajdonosát meg kell hívni, de ez vita tárgyát képezi)
Új magyar szabadalom a Royal tarokk amit az elmúlt években fejlesztett ki egy Gerots Zoltán nevű úriember. etc etc

Nobilis írta...

Én meg úgy tudom,hogy a név utáni forma az átvétel :)

Hmm.A tarokk izgalmasnak tűnik :)