2010. okt. 21.

Boldog Károly király ünnepén

Boldog Károly ezeddig utolsó apostoli királyunk, mint Isten hatalmának képviselője, legszentebb kötelességének ismerte a béke helyreállítását, mert szem előtt tartotta a szentmise kezdőénekének szavait:

Így szól az Úr:

Az én gondolatom a béke, és nem a pusztulás: Hívjatok segítségül, meghallgatlak titeket, és hazavezetlek a fogságból, bárhol is éltek.
(Jer 29.11.12.14)

KEZDŐÉNEK

Így szól az Úr: Az én gondolatom a béke, és nem a pusztulás: Hívjatok segítségül, meghallgatlak titeket, és hazavezetlek a fogságból, bárhol is éltek. (Jer 29.11.12.14)

KÖNYÖRGÉS

Istenünk, örök dicsőség királya
te IV. Károly apostoli királyunkat arra tanítottad,
hogy úgy tekintsen uralkodói hivatására,
mint Krisztus követésének áldozatos útjára:
minden cselekedetében a rábízott népek iránti szeretet vezérelte.
Közbenjárására add, hogy önmagunkról lemondva
mi is egész szívvel ragaszkodjunk hozzád.
A mi Urunk, Jézus Krisztus a Te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten, mindörökkön – örökké.

IGE LITURGIÁJA Olvasmányos könyv hétköznapokra II.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

Pap: Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, aki mérhetetlen szeretetében
minden kornak példaadó szentet állít, hogy kegyelme segítségével követni
tudjuk Boldog Károly apostoli királyunk lelkületét.

Lektor:
1. Urunk, te Boldog Károly apostoli királyunk lelkébe különleges tiszteletet oltottál az Oltáriszentség és Szent Szíved iránt. Tölts el bennünket is ezzel a lelkülettel!
2. Boldog Károly minden fontos döntését az imádság kegyelmi erejéből merítve hozta meg. Add, hogy mi is bizalommal és állhatatosan tudjunk imádkozni.
3. Károly házassága szent és példaadó volt. Add, hogy családjaink szent és jövőt építő házasságra épüljenek!
4. Boldog királyunkat minden cselekedetében a rábízott népek iránti szeretet vezérelte. Add, hogy mi is a Te békéd eszközei legyünk.
5. Halálos ágyán mindenkinek megbocsátott, aki őt elárulta. Add, hogy szívből tudjunk mi is megbocsátani minden ellenünk vétkezőnek.

Pap: Urunk, Jézus Krisztus, a harmadik évezred elején példaképül és közbenjáróul
adtad Boldog IV. Károly apostoli királyunkat. Kérünk add, hogy mindig érezzük
hathatós közbenjárását, és élete példáját követve mi is tetszőek legyünk
Előtted. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

Oltárodra helyeztük áldozati adományainkat, Istenünk.
Kérünk, add meg nekünk azt az áhítatot,
amelyet Boldog IV. Károly apostoli királyunk szívébe oltottál.
Segíts, hogy tiszta szívvel és odaadó lélekkel
vegyünk részt a szent cselekményekben,
és áldozatunk neked kedves, számunkra pedig üdvös legyen.
Krisztus, a mi Urunk által.

ÁLDOZATI ÉNEK
Jn 12,26
Aki nekem szolgál, engem kövessen,
és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám – mondja az Úr.

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségünk szentségét.
Áldozatosan kérjük jóságodat,
ne vond meg tőlünk jelen életünkben segítségedet,
és Boldog Károly apostoli királyunk közbenjárására add,
hogy elnyerjük az örök boldogságot.
Krisztus , a mi Urunk által.

Napi Szentírás:Ef 3,14-21; Zs 32; Lk 12,49-53

Verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben!

3 megjegyzés:

Zeniten írta...

Ez nyomtatva rendelkezésre fog állni esetleg vasárnap? vagy marad az Adorémus?

PHJ írta...

Én viszek azt hiszem.

+++

Olvasgassatok ilyet is;

http://barikad.hu/az_%C3%A1llamformav%C3%A1lt%C3%A1s_kapuj%C3%A1ban-20101021

Névtelen írta...

"becsülve beszélték, mint mindig illik is, /
hogy szívből szeressük kedves királyunkat, /
és szép szavakkal méltón magasztaljuk, /
bár válnia kellett vitézi testétől. /
(...)
vallották, hogy a világon nem termett több olyan király, /
egy sem, ki oly szelíd szívű, ki oly kedves népéhez..." (Beowulf, XLIII. ének [Szegő György fordítása])