2013. jan. 6.

A Hundertwasser-kiáltvány


J. R. R. Tolkien kapcsán tanultam meg azt, hogy létezik olyasmi, hogy anarcho-monarchizmus, Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser, osztrák építész - aki olyan, mintha egy Tolkien regény szereplője és díszlettervezője lett volna egyben - hitvallása kapcsán most egy új kifejezést kell megtanulnunk; a természet-monarchistát. Hundertwasser elsősorban az organikus építészet legnagyobbja volt, ám úgy tűnik az államformában is az organikusat és a természettel harmonizálót kereste. 1983-os kiáltványával a monarchizmus eddig ismeretlen irányzatát mutatjuk be, a könnyebb érthetőség érdekében eredeti német nyelven és angolul is:

"Ausztriának egy olyan feljebbvaló, atyai központ kell, aki az örökkévaló magasabbrendű értékeket képviseli, amelyekről manapság már senki nem mer beszélni: szépség, kultúra, külső és belső béke, hit és a szív gazdagsága [...]

Ausztriának egy császár kell, aki a népét szolgálja.

Egy olyan feljebbvaló és sugárzó nagyság, melyre mindnyájan rábízhatjuk magunkat, hiszen ez a nagyság birtokol mindent.

A racionalista gondolkodás ebben az évszázadban ugyan létrehozott egy rövid életű, magasabb amerikai életszínvonalat, de mindezt a természet és a teremtés feláldozása árán, s ennek most vége szakadt. Szívünk, vágyaink és életszínvonalunk elpusztult, melyek nélkül egy osztrák nem szeretne élni. 

Felháborító, hogy ausztria császárát, aki senkinek semmi rosszat nem tett, úgy kezelik, mint egy leprást.

Ausztriának egy uralkodóra van szüksége! Éljen Ausztria! Éljen az alkotmányos monarchia! Éljen Habsburg Ottó!

-Friedensreich Hundertwasser: Az alkotmányos monarchia helyreállítása érdekében. Kaurinui, Új-Zéland, 1983. március 28. 1987. Május 14, Habsburg Ottó, 75. születésnapján."


„Österreich braucht ein übergeordnetes Zentrum, bestehend aus immerwährenden höheren Werten, – die man gar nicht mehr auszusprechen wagt -, wie Schönheit, Kultur, inneren und äußeren Frieden, Glaube, Reichtum des Herzens […]
Österreich braucht einen Kaiser, der dem Volke untertan ist. Eine übergeordnete und strahlende Größe, zu der alle Vertrauen haben, weil diese Größe im Besitz aller ist. Die rationalistische Denkungsart hat uns zwar in diesem Jahrhundert einen ephemeren (kurzlebigen Anm.d.Red.) höheren amerikanischen Lebensstandard auf Kosten der Natur und der Schöpfung gebracht, der jetzt wieder zu Ende geht, doch unser Herz, unsere Lebensqualität, unsere Sehnsüchte zerstört, ohne die ein Österreicher nicht leben mag.
Es ist ungeheuerlich, daß Österreich einen Kaiser hat, der niemandem Böses tat, und ihn dennoch wie einen Aussätzigen behandelt. Österreich braucht eine Krone! Es lebe Österreich! Es lebe die konstituelle Monarchie! Es lebe Otto von Habsburg!“

– Friedensreich Hundertwasser: Für die Wiederkehr der konstitutionellen Monarchie. Kaurinui, Neuseeland, 28. März 1983. Am 14. Mai 1987 Otto von Habsburg zu seinem 75. Geburtstag gewidmet. 


"Austria needs a parent center, consisting of perennial higher values - the one no longer dares to speak - like beauty, culture, internal and external peace, faith, abundance of the heart [...] Austria needs an emperor, who is subservient to the people. A parent and radiant size to which all have confidence, because this size is in possession of all. While the rationalist way of thinking has given us in this century, an ephemeral (short-lived Ed.) higher American standard of living at the expense of nature and creation, which has now come to an end, but our heart, our quality of life destroyed, our desires, without which an Austrian does not want to live. It is outrageous that Austria has an emperor who did no evil to anyone, but is still treated like a leper. Austria needs a crown! Long live Austria! Long live the constitutional monarchy! Long live Otto von Habsburg!"

- Friedensreich Hundertwasser: In support of the return of constitutional monarchy. Kaurinui, New Zealand, 28 March 1983. On 14 May 1987, Otto von Habsburg on his 75th birthday.

Nincsenek megjegyzések: