2008. júl. 11.

Nem tudtátok, nem baj

Lezárult egy hete a rövid kis helyi blog-felmérésünk, amelynek az volt a kérdése; DE VAJON HÁNYADIK KÖZTÁRSASÁGBAN ÉLÜNK JELENLEG?

Nos, ez volt az eredménye:

1. - 5%
2. - 8%
3. - 61%
Nem tudom. - 27%

A helyes megfejtés az lett volna, hogy a 2., hiszen az 1946-os köztársaság az első volt. Az 1918-as népköztársaság volt, mint az 1949-es, ami diktatúra is volt ugye. 1919-ben meg ugye Tanácsköztársaság volt, szintén nyílt diktatúra.

Azt kell, hogy mondjam, hogy a felmérés kellőképpen reprezentatív volt. A környezetemben 10-ből 10 ember nem tudta hányadik. Hiába, mit reméltünk egy olyan államban, ahol soha nem volt republikánus hagyomány, vagy lelkület. De nem is baj. Ez a mi nagy reményünk.

16 megjegyzés:

gézu írta...

Én tudtam, de tényleg azt lehet tapasztalni, hogy senki sem tudja. Ezt leszarják az emberek.

PHJ írta...

Tényleg senki sem. Még a republikánusok sem. Szakasíts szerint már 1946-ban a 3. (!) köztársaságot kiáltották ki. Pedig abból egy is sok volt.

Péter írta...

Mi az hogy egy is sok volt?
Egy is sokk volt! :-)

Ha 'csak' trónfosztás is történt 1849-ben, mindenképpen egy liberális köztársaságra (mintakép Franciaország) irányult a kossuthista törekvés, a '49-es' szélsőbaloldaliság. Kifejeződött ez a címerhasználatban (Babérkoszorú és Kard, a szentistváni Aranykoszorú helyett) és az elnevezésben is (nem király nélküli királyság, hanem Magyar Álladalom).

Azaz ezt vehetjük az első liberális köztársasági kezdeményezésnek.

A második liberális köztársasági kezdeményezés a Károlyi-féle Magyarországi Népköztársaság volt 1918-ban.

A harmadik liberális köztársasági kezdeményezés a Tildy-féle Magyar Köztársaság volt 1946-ban.

A negyedik liberális köztársasági kezdeményezés a Szűrös-féle Magyar Köztársaság volt 1989-ben.

Ezek az ún. polgári demokratikus (bourgeois - burzsoá) kezdeményezések. A 'polgári' (3. rend uralma, megszűnik az 1. és a 2. rend beleszólása, kiváltságaik - ők is 'polgártársakká' válnak) jelző a liberális alapideológiára utal, amin az alkotmányosságuk, államszervezésük, jogrendszerük alapszik. Így ezek nem tekinthetőek 'világnézetileg semleges' államnak. Ez a fogalom egy abszurdum jobb esetben, rosszabb esetben a legnagyobb hazugság.

Az ideológiai szembenállás kihangsúlyozása most kezdődött, mikor Gyurcsány is megprobált részben érzelmi, részben cizellálatlan eszmei alapokat kiépíteni a baloldal számára. Innét indult a balos jogásztársadalom (köztük a bibói és 'bibókoleszos' ál-jobboldali) 'III. köztársaságozása'. Azért III. és nem IV. mert ezt a leszármazási terminológiát francia analógiára alakították ki, és a IV. szó a II. világháború utáni becsődölt rendszerre utal - egy válsággal teli parlamentáris respublikára, amely az V. prezidentális rendszerű, De Gaulle nevével fémjelzett köztársaságba torkollott, erőteljes francia nacionalizmussal. A miénk azonban parlamentáris és nem prezidentiális respublika: jobban is hasonlít a balos alaptónusú, kormányválságokkal tűzdelt III. Francia Köztársaságra. 1849-et már azért sem merik fölhozni, mert egy erős központi elnöki rendszer lett volna ('de facto' Kossuth diktatúrája), erőteljes magyarkodó sovinizmussal, ami most 'nem menő'.

A FIDESZ nem tud elszakadni 'bibókoleszos' burzsoá-alapideológiájától... Ő is a rendszer része, max egy 'vezénylő tábornokos' prezindentális jellegűbb (erre volt kísérlet a kancelláriaminiszterség fölállítása, a miniszterelnök-központúság erősítése a parlamenttel szemben) köztársaságot szeretnének.

Ezen kívül két kísérlet volt még, melyeket népi demokráciának nevezhetünk. A népi szó egyrészt utal a 4. rend uralmára (a szocializmusra), illetve arra, hogy mindenki e rendbeli (néptárs, elvtárs) lesz. Másrészt a 'népi' jelző a sztálinista 'nemzetieskedés' (a szocializmus egy országban való felépítése) kifejezése, az internacionalistább, leninibb 'proletair' szó helyett. Ezért nem 'munkás' vagy 'tanács' (szovjet) köztársaság lett 1949-től. 1919. hibájából tanultak, mely során erőltették a vörös zászlót a nemzeti szín rovására. Itt leöntötték sztálini pragmatizmussal nemzeti színűre, s fölvállalták a protestáns és libeárlis nemzeti hagyományokat (Bocskai, Bethlen, Thököly, Rákóczi, Kossuth - ők is kerültek a Habsburg királyszobrok helyére).

Így jött létre a 'proletár-internacionalizmus - szocialista hazafiság' (Kádár J.) kettős identitása.

Szimbolikus hogy Szent István napján 'kiáltották' ki a Magyar Népköztársaságot (Alkotmányunk Ünnepe). Ez amolyan neobonapartista-sztálinista lefedő-masinizmus volt 1949-ben, és a maga módján zseniális. Gyurcsány hazug nemzetieskedése ezt akarja majmolni (anakronisztikus kézrátétel a szívre a 'Köztársaság Lobogójának' fölvonásakor, mintha Amerikában lennénk), a legkevesebb sikerrel.

PHJ írta...

Nos, valóban SOKK volt, de azért tegyünk distinkciót, ahogyan egy tradicionalista katolikus szakállas ismerősöm mondaná.

Szószerinti (!) és jogi értelemben, köztársaság csak kettő van / volt; Tildy-Szakasíts(1946), Göncz-Szűrös (1989). 1918 - népköztársaság, 1949 (amelyet kihagytál, pedig annyira rendben volt) - népköztársaság. 1919 - tanácsköztársaság. 1949/1919 egyértelmű diktatúra, 1946 - látens diktatúra, hiszen a látens ("szabályozott") demokráciát akarta felszámolni. 1989 - az 1946-os és 1949-es protokoll összevonása.

Minden más OK. Csak a fogalmakat tisztázzuk, legalább mi, ha már a kedves republikánusok nem teszik meg. (Kecske beszél a pörkölt nagyszerűségéről, ugye.)

Névtelen írta...

Jogi értelemben és más értelemben sem volt egy köztársaság sem! Ti nem vagytok monarchisták! Metternich és Dessewffy Aurél forog a sírjában!

Gyuri

PHJ írta...

Sajnálom, hogy a politikai fantaszták szintjén állsz kedves Gyuri. Ha valaki jogtalanul kirabol, és azt mondom, hogy ez törvénytelen és nem ismerem el, hogy így szerez magának javakat, attól még vennem kell új mosógépet, nem? Pontosan ennyit és így fogadunk el belőle. A mérce lehet az, amit Molnár Kálmán mondott; az alkotmányunk olyan jogrend, ami nem tud érvényesülni. Attól azonban még létezik.

P.S.: Metternich elfogadta, sőt nagyra tartotta Bonapartét és annak az államát, ami monarchista szempontból elfogadhatatlan természetesen. Pedig annak felszámolásában aktívan részt vette és elfogadta a (maszon) Talleyrand rendezési elvét, amely a legitimitást tűzte ki megvalósítandó célul a Szent Szövetség Európájában. (Talleyerand megérkezése előtte Metternich flörtölt csak, és halálosan összeveszett a cárral.) A herceg, akinek művét természetesen rendkívül nagyra tartjuk, viszolygott azoktól, akik ábrándokat szövögettek, ahelyett, hogy abból indultak volna ki, ami van. Kérlek (újra), hogy néz jobban utána a dolgoknak mielőtt ideveted a dolgokat. Mindannyian jobban járunk.Előre is kösz.

Névtelen írta...

Kedves Gyuri,

Amint látom a jogról nincs fogalmad, vagy alapvető államelméleti valóságokról.

Aki azt állítja, hogy ma nincs tételes (pozitív) jogi realitása a köztársaságnak, az próbáljon nyilvánosan elkövetni valami törvénytelenséget. Látható rendőrség fogja letartóztatni, látható bíróság fogja elítélni. Természetes a történeti alkotmány fényében, és a természetjog szerint valóban beszélhetünk hatalombitorlásról, de a bitorolt hatalom is jobb a káosznál Aquinói Szent Tamás szerint.

A lászlóadrásista fantasztáknak csak arra telik a nagy kivonulásban, hogy nem vonultak be katonának (diliflepnivel kiváltva magukat) a nagy heroisták, de adót fizetnek ennek a "nem létező" köztársaságnak, sőt hajléktalan-igazolványt is kivált egy "zenész-művész" úr ebből a társaságból (beceneve Sandokan, avagy Ősember), csakhogy a BKV-n ingyen utazzon... Ez elég messze áll az arisztokratikus "az Úr a pokolban is Úr" mentalitástól... Ezek 90%-a szellemi prostituált. Hidd el nekem, mert személyesen ismerem őket.

Desseffy Aurél maga alkotmányos monarchista volt, a Szent Korona alapján állott. Anticentralista volt, ha megérte volna, Haynau rendszerével ő maga sem értett volna egyet. Az is bizonyos, hogy karizmatikus személye miatt, kevesebb embert borított volna el a kossuthista felhő, és a "jakobinus" ifjúság, ha tovább él, és egy szervesebb nemzeteszmét tudott volna realizálni.

Le is váltották Haynaut.

A lászlóandrásisták kritikátlanságának elmebetegségét maga Ferenc József is börtönnel, vagy tébolydával jutalmazta volna.

Egy ellenpéldát hozok. Pl. 1919-ben Kun Béláék váltottak le jónéhány vörösterrositák, mert aláássák a hatalmukat.

Term. vannak olyan elvakult anarchisták Hazánkban (Barikád-füzetek), akik őket tartják igazán jó embereknek, és Kun Béláékat ilyen szinten árulónak.

Az is az elmebetegség és exhibiconizmus netovábbja, aki a kompenzáló parvenü Haynau-t "tiszteli", aki az udvarnak is sok volt.

Ennek lélektani háttérében ugyanaz a "pukkasztó" nárcizmus és exhibicionizmus áll, mint a szodomista-felvonulásban, csak "ultrajobboldali" miszticista-mázzal, szóvirágokkal leöntve...

Nyomek írta...

"DE VALYON HÁNYADIK KÖZTÁRSASÁGBAN ÉLÜNK JELENLEG?"

VaLYon tudtátok, hogy a "vaJon" J-vel írandó? Egy dolog, aki írLYa, más, aki olvassa. Ez nem baLY?

TanuLLYatok, bazze! Ezt még egy köztársasági heJesírás-ellenőrző is kiszúrLYa!

Nyomek írta...

"Megjegyzésedet rendszerünk mentette, és a blogszerző jóváhagyását követően látható lesz. "

Még cenzúra is van! ÉlLYen a Monarchia! Várok a LYóváhagyásodra...

PHJ írta...

Szervusz Nyomek!

Ez az én saram, egy mailből kopiztam (hosszú, nem megyek bele), és nem néztem át. Ebből is látszik, hogy kontroll nélkül nincsen rendszer. ;)

Köszönet a szemfülességért! Olvass továbbra is minket.

Névtelen írta...

index.hu/velemeny/eheti/szelso0714/

Ehhez szeretnék pár hozzászólást tenni. Hithű jobboldali vagyok, mégis most picit megértően akarok viszonyulni, kedves balliberális polgártársainkhoz. Megértem, hogy kissé feszültek, frusztráltak mostanság. Nehéz lehet mindezt kezelni, ami az országban az elmúlt időszakban történik. Akiket egész életetekben az a hit vezérelt, hogy ők a nép, a népszuverenitás elve az isten. Aztán lassan el kell kezdenetek hozzászokni a gondolathoz, hogy nem lehet ezt az egészet annyival elintézni, hogy ez az egész csak pár "hülye skinhead, focihuligán" ráérős tevékenysége.
Egy liberális nem lehet meg a demokratikus legitimáció nélkül, mivel akkor ellentmondásba kerülhet elveivel. Önmagát pedig (nyíltan legalábbis) senki meg nem tagadhatja.
Holott ezek után a liberalizmus nem tartható fenn, csak bizonyos liberáis elvek felrúgásával, némi jobboldali tekintélyelv szagú módszerek beszivárgásával.
Megjelenik itt a "tudjuk, merjük, tesszük" elv érvényesítése, azaz a felsőbbrendű elit tudat. Nem mondják ki, de az a gondolat jelenik meg, hogy a nép "buta, homofób, rasszista" stb., akit vezetni kell a "kánaán" felé, akár akaratuk ellenére is. Ez megnyilvánul egyes liberális blogokon is kicsiben (pl. cenzúra).

Ezek a módszerek teljesen elfogadhatóak egy jobboldali ember számára, hiszen ezek lételemét képezik, ideológiailag alátámasztottak. A balliberálisok számára azonban mindezek nem megengedhetőek, mert ez nem demokratikus, és ellentmondásra keverednek önmagukkal.
Szerintetek maguk is kezdik érezni már, hogy a rendszerük önmagában nem életképes?

PHJ írta...

Lehet, hogy érzik, de nem fognak semmit sem tenni ellene. Amikor királyság volt, akkor is a liberálisok azt támogatták (Rassay), de a balosok, csak megtürték, akármennyire is mellette voltak (Peyer), ahogyan lehetett köztársaság, azonnal hívták haza Károlyit és akarták elnöknek. A balosoknak a megfelelő államforma a respublika, nincsen mese. Az autoritás ellenségei. Ezért volt szívbemarkoló olvasni, hogy Őfelsége is az autoritás ellen szólal fel legutóbb egy magyar hetilapban. Az idők jelei, Ferenc József unokája pedig.

Összefoglalva; nem, nem hiszem, hogy a nyílt autoritásból _bármit_ is elfoganának a baloldalon. A lioberális-technokrata részen, lehet remélni farokbehúzást, de csak akkor, hogyha gazdaságilag jól járnak.

Nobilis írta...

"Ferenc József unokája pedig"

???

PHJ írta...

Jogos. Keresztfiát akartam írni. Kösz, h figyeltek az elgépeléseimre. ;))

Nobilis írta...

Nincs mit. ;) Monarchisták segítsék egymást.

PHJ írta...

Szívemből szóltál.