2010. márc. 23.

Totyogás helyett

Nem olyan régen egy ismerősöm, aki természetesen királyságban gondolkodik, azt fejtegette, hogy lassú mindaz az építkezés, amely a magyar monarchizmust jellemzi. Gyorsítani kellene, jobban megtolni a szekeret és a magunk eszközeivel felpörgetni, mert túlságosan óvatosak vagyunk és ez így csak egy baráti kör maximum.

Én amellett mondjuk, hogy büszke vagyok, hogyha ezt a kis közösséget baráti körnek nevezik, azt feleltem, hogy nincsen hova és miért sietni. Jelenleg a biztonság és az, hogy ne álljunk a politikai percemberek vagy éppen futóbolondok közé sokkal fontosabb. Az egész akkor egy kinyújtott rágógumira emlékeztetne csak, ami nyúlik és aztán elszakad. A szellemi építkezés még soha nem volt olyan dolog, ami ne fizetődött volna ki. Jelenleg pedig a király nincsen az ajtóknál (sajnos).

Ahhoz, hogy a királyság nemzeti program legyen elsősorban politikai tér és akarat kell. Egyik sincsen meg jelenleg, még akkor sem, hogyha éppen mondjuk valakik kimondanak lényeges dolgokat most már; az elmúlt népuralmista korszak bekavar a fejekbe, nem látnak tisztán. És ezért senkinek nem lehet semmit sem a fejére olvasni. Idő kell ahhoz, hogy tisztázódjanak fogalmak és lehetőségek.

Itt van például éppen ez az alkotmányjogi program.

Jó a problémakezelés benne, a jogfolytonosság felfeslése - amely több fázist élt meg sajnos 1946/49-ig - helyes időpontból van elindítva. Jó, az, hogy hogyan kell visszaállítani a megszakadt jogfolytonosságunkat; Szentkorona-tan alapján a történeti alkotmányt aktualizálni kell, és nem egy "új alkotmány" kreálása. Mégis a konklúzió nincsen kimondva. Nincsen benne az államforma megváltoztatása, amely egyszerűen következik abból, hogyha az alkotmányos rend, egy alkotmányozó folyamat után helyreállna. Miért nem? Mert idáig nem lát el senki sem. Ez pedig olyan következmény, mintha valaki felépít egy házat, akkor tesz a tetejére fedőt. Aki a Szentkorona-tant akarja, nem akarhat köztársaságot. Ezt a baloldal már látja, a konzervatív/jobboldal miért nem? Nem állhatunk meg félúton. Ahhoz azonban, hogy ez bekövetkezzen politikai akarat kell és az, hogy a királyság ugye politikai térbe kerüljön, ne csak egy párt programjaként, hanem a nemzet lehetőségeként.

Köztársaság helyett királyság. Helyes premisszák után, logikus konklúzió.

30 megjegyzés:

zaran írta...

Remek észrevételek, és maximálian egyetértek.
Nem kell sietni, hiszen jó alap nélkül a legerősebb vár is összeomlik.
A királyunknak én szerintem viszont kopogtatnia kéne. Ha az Aktív című műsor kutatása valós adat, a szavazok pontosan tudták miért, mire szavaznak, akkor a király visszatérése már nincs messze. Persze ehhez rengeteg aprónak tűnő dolog is szükséges. Nemcsoda hogyha egyszer János bácsi a csatában elesett egy fűszálban.
A jobb és baloldal Szent Korona tan-hoz való viszonyával tényleg van egy kis gond. A Köztársaság mint tudjuk egy elbukott, Magyarországon halva született ötlet, és ezt a torzszülött korcsot mik a Spártaiak levetettek volna a Taigetoszról mi nekünk és a többi polgárnak el kell viselnünk, életben tartva, elnyújtva végső agóniáját. A bal oldal mint látjuk elvérzik önön ostobaságából, önnön létezéséből.
A jobb oldal, megerősödésével ismét felpislákolt a remény sugara. Köztársaságot mindig a bal oldal a bal oldaliaknak teremtett. A jobb oldal pedig ismételten ráeszmélt és látja, hogy a múlt eszméiben kell keresni a megoldást. A legnagyobb félelem ebből fakadóan viszont az, hogy félbehagyva a munkát továbbra is a Köztársaságnak nevezett torzszülöttet és a jogfolytonosság nélküli, a baloldal által önmaguk védelmére alkotott alkotmányt hagyják létezni a régi bölcs, működő és valós lehetőségű Királyság eszméjével szemben.
Az alkotmányunkról csak annyit, mint példáról: Ha egy betörő otthon találja a családot. A feleségnek valamilyen okán eltöri a gerincét aki élete végéig lebénul, a férj pedig önvédelemből védve családját, tulajdonát megöli a támadót, egyértelműen a férjet tartóztatják le. Durva, primitív egyszerűséggel leírtan, de összefoglalóan ezt takarja, ilyen jogosítványokat ad az embereknek ez az átmeneti alkotmány. Összegezve elmondhatjuk, hogy csak a bűnözőket véli és a bűnözők államában élünk.
Kívánom, hogy félelmem ne legyen alap oka, és a jobb oldali politikusok nem hagyják abba fél úton elkezdett művüket megnyitva az utat jogos trónörökösünk, Habsburg Otto főherceg előtt. Ha istenek ne adják Otto főherceg elhunyna követve szeretett kedvesét, úgy annyiban én Károlyt kívánom uralkodni látni.
Remélem írásommal senkit sem sértettem meg közülünk, és bízom benne, hogy látom a dolgokat.

Horváth Tamás Ariel

Petya írta...

Bizony, nem a sebesség/mennyiség, hanem a minőség a fontos! Azzal csak a harmadik rend érvelt, h többen vannak mint a papság & nemesség XD

zaran:
A monarchista találkozón már megegyeztünk, h (VI.) Ferdinánd. ;)

Piedone írta...

Az egyik Jobbik lakossági fórumon hangzott el Vona Gábortól kb. a következő: helyre kell állítani az alkotmányosságot - az most mindegy, hogy az államforma köztársaság vagy királyság. Az érdekes ebben az, hogy ezek szerint a Jobbikban megjelent az a gondolat, hogy ez a köztársaság nem egy kötelező dolog. Vona magától említette a királyságot, nem a kérdező (mert ez egy válasz volt, csak a kérdés valami tökéletesen érthetetlen kuszaságra sikeredett) provokálta.
Persze Isten ments, hogy most durrbele királyság, hagy szóljon. De ha már a politikában eléggé megkerülhetetlen Jobbikban a királyság egy lehetőségként szerepel, akkor előbb-utóbb máshova is el fog jutni az eszme.

PHJ írta...

Politikai diffúzió, ez jó lenne.

[Btw, egy kis álmodozás (ha már lefellegjáróztak) Ferdinánd-Antal-Zvonimirnak nem muszáj a saját nevén uralkodni. ;)]

Ultrajobber írta...

Azért ahhoz, hogy a jobbikban is megjelenjen ez a gondolat, szerintem Nekem is volt némi közöm, hogy Ágoston Balázst már ne is említsem.

Nagy kár, hogy most, amikor már nagyon tűzközelben van a pártocska, már nem engedélyezik a fórumhasználatot, nehogy valaki komolyabban is megkritizálhassa az utóbbi idők "munkáját".

Ultrajobber, magyar monarchista.

Péter írta...

Arról a monarchista találkozóról van valami összefoglalás, mert jó lenne. Én egy ideje foglalkozom a királyság kérdésével, de nem tudtam elmenni a találkozóra (igaz, eddig csak némán figyeltem, nem is szóltam hozzá a témához). Elérkezettnek látom az idejét a megszólalásra. :)
Tehát: lehet-e kapni (vagy már van is?) valami beszámoló szerűséget arról a találkozóról?
Petya kijelentése mögötti tartalom főleg érdekelne, milyen alapon "döntött" egy nem tudom pontosan mekkora méretű közösség az öröklési rendben harmadik helyen álló Ferdinánd mellett?

Péter írta...

Ui. nem tartom túl bölcs ötletnek egy politikában elég szélsőségesen kezelt pártra támaszkodni jelenleg még. Nem lehet pontosan tudni szerintem, hogyan fog viselkedni a Jobbik a választások után...
Tehát csak óvatosan... 8)

Vass Dániel írta...

Szerintem a jobbik pártként sohasem hagyná, hogy egy Habsburg "megkaparintsa" a magyar trónt. Nekik Ottó (és családja) túlságosan liberális-judeobolsevista-kozmopolita. (Mostanában tanultam :))
Ha ők egy koronázásban pártként részt vennének, ott rögtön búcsút mondhatnak minden politikai ambíciójuknak.
Mellesleg különösen veszélyesnek tartom ha rövidtávú politikai céljaiknak alárendelik a Szent Korona-tant. Lehet, hogy csak én látom így, de megeshet, hogy ez az államszervező eszme szétesik egy "neológ" köztársasági és egy "orthodox" királyságpárti Szent Korona tanra. Lásd nemzetkoronázás, és egyéb kezdeményezések.

Petya írta...

PHJ:
Miért, kinek a nevén uralkodna? Hát van neki saját neve.

Péter:
Beszámoló tudtommal még nincs, lehetne, nemtom vannak-e ezirányú tervek. Ferdinándhoz úgy jutottunk el, h Ottó sajnos már nagyon idős, Károly kacérkodott már a populáris médiával, különél a feleségétől és semmi köze Mo.-hoz, így jutottunk el Ferdinándhoz, akit Zágrábban kereszteltek, tanul magyarul & még fiatal.

Aranka írta...

Én liberális, köztársaságpárti valaki vagyok. De bízom benne, hogy nincs megkötés, hogy csak és kizárólag az írhat ide, aki monarchista.

"A Köztársaság mint tudjuk egy elbukott, Magyarországon halva született ötlet" - szerintem ezt vessük el. Nem a köztársaság bukott meg, hanem a nyolc év szocialista kormányzás. (ami nekik pedig nagyon nagy felelőségük és hibájuk: elősíegítették, hogy a demokratikus intézméynek tekintélye romoljon.) Avagy miért van az, hogy az előző évtizedben még egész jól működött a dolog?
Megjegyezném még, hogy a köztársaság első kormányzó pártja jobboldali párt volt, Antall József első beszéde peig arra utal, hgoy nem igazán szeretnének szakítani az államformával.

Ami az Alkotmányt illeti, én azt mondom, hogy formailag új kellene, de az ideiglenes alkotmányunk szellemét tiszteletben (és be) kellene tartani.
"Összegezve elmondhatjuk, hogy csak a bűnözőket véli és a bűnözők államában élünk." - nyilvánvalóan ez arra akar utalni, hogy "csak jogk vannak, kötelességek nincsenek". Nem értek egyet ezzel. Nem győzöm mostanság hangsúlyozni, hgoy jogok és kötelességek rendszere egymásra épül. Kötelességem nem lopni - jogom van a magántulajdonhoz.

Hasonlóan én is remélem, hogy senkit nem bántottam meg. Én csak a véleményemet mondom el, egy másik szempontból. Üdvözlettel: Tara

PHJ írta...

Ne fűzünk semmit sem egy adott párthoz. Azt viszgáljuk, h ki mennyire közelít ahhoz az optimumhoz, amely kapcsán a királyság politikai térbe kerül(het)ne. Jelenleg adott egy alkotmányjogi műhelymunka, amely tartalmaz elemeket ezzel kapcsolatban, amit mindenképpen értékelni kell, máskülönben ez csak itt köldöknézés lenne.

A "szélsőség" kifejezéssel vigyázzunk, honnan nézve mi a szélsőség. A monarchizmus ha úgy nézem - mondjuk baloldali republikánusként - akkor az egyik legnagyobb szélsőség. Ha meg történeti alkotmány szempontjából, akkor normalitás. ;)

Minden király olyan nevet vesz fel, amilyet akar. Nem muszáj a saját nevét felvenni.

Üdvözlet a bátor republikánusnak, főleg, h liberális...;)

A köztársaság bukott államforma, mert nem vallja magáénak a nemzet, és jelenleg nincs olyan optimum, amely legitimálná. Az emberek nem élnek jól (erről egy poszt alább) és folyton legitimitás-, autoritás deficittel küszködik. Nem tudja megoldani ezt, talán nem is akarja. Nem bizonyította létjogosultságát, azért van itt mert senki sem söpri le, senki nem kérdőjelezi meg. Mi szól mellette? Kire lehet hivatkozni, h jó republikánus volt, aki tett valamit a köztársaság és a nemzet közeledéséért? Hogy az emberek szeretnek ebben az államformában élni, hogy ezt _megválasztották_? Nincsen ilyen kedves Tara / Aranka. Ez így nem létezik.

zaran írta...

Kedves Aranka, Tara kérem engedje meg, hogy én is válaszoljak.


Kérem vegye figyelembe az állam adósságot. Nem az elmúlt 8 évben gyűjtöttük össze és tudomásom szerint volt egy történet. A "Rendszer váltáskor" (véleményem szerint: hatalom újításkor) Antall Józsefnek mint a Magyar köztársaság miniszterelnökének a külföldiek felajánlották a Magyar államadósság eltörlését melyre a fent említett politikus így válaszolt: "Nem, köszönjük, kifizetjük."
Ha királyunk lett volna, akkor őfelségét nem a hatalom, a pénz, vagy a saját büszkesége vezette volna, mivel érdeke lett volna, hogy az államadósságot mint olyant eltöröljék. Az ország fejlődésnek induljon, gyarapodjon, tekintélye erősödjön.
Az előző évtizedről had szabadjon megjegyeznem, nem működött jól a dolog. Rengeteg munkahelyet bezártak. Én Győri vagyok, és így első kézből látom itt a változásokat. A MÁV a csőd szélén egyensúlyozik köszönhetően a korrupt politikusoknak, vezetőknek. Bezárt a Győri Vagon és Gépgyár, Lenszövő, Győri Édes melyet külföldieknek adtak el, A Festékgyár és még rengeteget sorolhatnánk, melyek java része nem az elmúlt 8 évben ment tönkre, hanem az ön által dicsért évtizedben.

Említi ön Antal József beszédét, mely szerint nem akar a nép szakítani az államformával. Már megbocsásson, de megkérdezték a népet? Családomat ismerve, noha ők szolidabban, de vissza várjuk a Királyt, a Magyar Királyságot.

"Kötelességem nem lopni - jogom van a magántulajdonhoz." Ez mind szép, de a magántulajdon védelméhez? Én erre igyekeztem rávilágítani. Ha önt megakarják lopni, teszem azt az életét fenyegetik (kívánom sose érje ilyen meg rázkódtatás) és a támadóját leüti, abban az esetben ha az említett bűnöző elem feljelentést tesz ön ellen Testi sértés vádjával...garantáltan önt fogják elítélni és börtönbe juttatni. Kérném, hogy ezt is vegye figyelembe. Sajnos egyik ismerősöm került ilyen helyzetbe. Az utcán egy késsel felfegyverzett hajléktalan kiakarta rabolni, de ő eltörte az orrát. Ezt követően a támadó feljelentette, és mivel 8 napon túl gyógyuló volt az a sérülés, elítélték 9 hónap börtönbüntetésre. Mivel egyetemista volt abban az időben, tanult, és az ügyvéd is fellebbezett második fogon sikerült 9 hónap felfüggesztettre, 1024 óra közmunkára és 250.000 ft kártérítésre, valamint mivel édesapja befolyásos személyiség, sikerült valamilyen szinten eltussolni és titokban tartani ezt az ügyet. Szerintem ezek a törvényi eljárások melyekhez sokat az alkotmányból használták fel mutatja be az igazságtalanságot, jogtalanságot. Ki életét védi kerül börtönbe? Ez ön szerint tisztességes? Szerintem nem.

Bízom benne, hogy válaszommal nem bántottam meg, semmi sértőt nem talált benne, és remélem, hogy építő kritikájával, észrevételével hozzájárul ezen eszmecsere értékének növeléséhez.

Petya: Sajnos az említett találkozón nem voltam. Hiszek szavadnak, és örömmel várom Őfensége visszatértét.

Névtelen írta...

Szerintem László András ebben a témában korrekt véleményt fejtett ki, az elutasítás helyett inkább meg kellene szívlelnétek.

A Jobbik és a Magyar Gárda is "felülről" létrehozott szerveződés, hogy a hasonszőrű nemzetieket lekösse. Lásd korábban a MIÉP esete.

Nobilis írta...

http://toriblog.blog.hu/2010/03/25/igy_valasztottak_eleink_az_elso_valasztasok#comments

PHJ írta...

Ez egy nagyon jó írás Nobilis, köszi.

Névtelen írta...

Kedves PHJ!
"A köztársaság bukott államforma, mert nem vallja magáénak a nemzet, és jelenleg nincs olyan optimum, amely legitimálná." - őszinte leszek: ezt nem egészen értem.
Viszont szerintem senki nem akarhat olyan rendszert, mely formálisan (az elmúlt évek magyarországi gyakorlatától tekintsünk el, mert az a cirkusz, ami 2006-ban történt, sem az államforma miatt volt) nem biztosítja az alapvető szabadságjogokat. Ha úgy tetszik, nem biztosítja, hogy Ön monarchistának vallhassa magát és az emellett szóló érveit kifejthesse.

"Hogy az emberek szeretnek ebben az államformában élni, hogy ezt _megválasztották_?" - nem ők választották. Viszont minden értelemben válságban volt az ország. Nem volt idő. Másrészt pedig egyik ismert ellenzéki szervezet (SZDSZ, MDF, Fidesz) sem akart monarchiát. S bár tucatnyi szervezet alakult meg, mégis ha volt is köztük monarchista, nem tudott annyira megerősödni, mint az imént említett, demokrata szervezetek.


"A "szélsőség" kifejezéssel vigyázzunk, honnan nézve mi a szélsőség. A monarchizmus ha úgy nézem - mondjuk baloldali republikánusként - akkor az egyik legnagyobb szélsőség. Ha meg történeti alkotmány szempontjából, akkor normalitás. ;)" - szerintem nem kell a történeti alkotmányhoz visszatérni, megmondom, miért. A jogfolytonosságnak 61 éve (ha jól számolom) vége van. Felesleges ennyi idő után visszatérni. Ami a monarchizmus kialakítását illeti, én nem támogatom azt, hogy a választójog cenzus alapján működjön. Ha pedig az Angliában is működő alkotmányos monarchia rendszerét nézzük, teljesen feleslegesnek tartanám ezt Magyarországra átépíteni. Bár igazából kíváncsi vagyok, egészen pontosan a monarchizmus mint olyan, melyik időszakot kívánja követni.

Kedves Zaran!
Az első szabadon választott kormány nyilvánvalóan követett el hibákat. Viszont nem hiszem, hogy 89-90-ben Antall Jószefet az ország tönkretétele vezérelte erre a lépésre.
"Ha királyunk lett volna, akkor őfelségét nem a hatalom, a pénz, vagy a saját büszkesége vezette volna, mivel érdeke lett volna, hogy az államadósságot mint olyant eltöröljék. Az ország fejlődésnek induljon, gyarapodjon, tekintélye erősödjön." - lehet, hogy Antall József úgy számolt, hogy Magyarország tekintélye attól erősödik meg, hogy kifizetik az adósságot. De ezt szerintem hiba a köztársaságnak betudni. És mindig van mi lett volna ha. Így a király esetében is valójában csak találgathatunk, hogy mit tett volna, ha. Ami magát az adósságot illeti egyébként, azt sem Antall, hanem a kommunisták halmozták fel.

"Rengeteg munkahelyet bezártak. Én Győri vagyok, és így első kézből látom itt a változásokat. " - az sem a köztársaság hibája, hanem a kommunistáké. Ők hozták olyan helyzetbe az országot, ők tartották fenn a veszteséges vállalatokat, illetve rossz infrastruktúrájú vállalatokat, ők akarták külföldön azt mutatni, hogy a szocializmus "mindenki számára biztosít munkahelyet" - a hangsúly persze itt a hely szón van. Én a megjegyzésben egyébként a rendszertagadásra gondolok - no persze a szélsőséges csoportokat(miép, vér és becsület), de ők közel sem voltak annyira erősek, mint a Jobbik most.

"az említett bűnöző elem feljelentést tesz ön ellen Testi sértés vádjával...garantáltan önt fogják elítélni és börtönbe juttatni. Kérném, hogy ezt is vegye figyelembe. Sajnos egyik ismerősöm került ilyen helyzetbe." - én ezt értem, de ez szerintem inkább büntetőjogi, mint alkotmányjogi kérdés. Az Alkotmány alaptörvény, inkább magáról az államformáról és az intézméynekről, illetőleg az alapvető jogokról szól. Amit Ön említ, arra az esetre szerintem nem feladata kitérni.
"Szerintem ezek a törvényi eljárások melyekhez sokat az alkotmányból használták fel mutatja be az igazságtalanságot, jogtalanságot. Ki életét védi kerül börtönbe?" - a "ki életét védi" érv volna az, amit ténylegesen az ALkotmányból lehet felhasználni. (élethez való jog)
Üdvözlettel - az egyértelműség kedvéért nem a google fiókkal - Tara.

Névtelen írta...

Monarcha: olyan ember aki gyerekkorától szoktatnak a politikához így még egy fogyatékos is lehet jó király.miért rabolná ki saját népét/népeit ha annak nem csak 4 évig hanem kb 30 évig szolgál és akkor sem azért hagyja ott a politikát mert élvezni akarja a vagyont...

Miniszter:a hatalom és a pénz mozgatja és ennek érdekében mindent megtesz csal,hízeleg.végzettsége jogász vagy történész ami >NEM< vagy csak >RÉSZLEGESEN< fedi a politikát

Nobilis írta...

Persze a minisztert mai kontextusban írtad,gondolom.
Azért régen volt egy két tucat jó miniszter. Baross Gábortól Wekerlén át Andrássyig.

zaran írta...

Kedves Tara

Hozzám intézett válaszaira könnyen és egyszerűen tudok válaszolni.
Első észrevételem:
"Az első szabadon választott kormány nyilvánvalóan követett el hibákat." Erről annyit, hogy a Magyar Királyság, és a nép akaratából Vezérlő fejedelemmé választott Árpád vezér volt az első és egyetlen olyan államforma váltás, amelyet a nép döntöttel el. Egyetlen más 90 évnyi politikai kísérletezésben sem kérdezték ki a nép akaratát. Bár ha ön szerint ebben tévedek, úgy kérem az ön által kapott kérdőív másolatát mely szerint "Milyen államformát akar?" kérdést taglaló lapot küldje el nekem.
Antall József tisztában volt a nehézségekkel. Tudta pontosan az államadósság helyzetét, a hiányokat, a kommunizmus és a rendszerváltás során leélt ország helyzetét, és tisztában volt, hogy nem tudjuk kifizetni ilyen körülmények között.
A "ha" felvetésben igaza van. Nem tudjuk mit tett volna királyunk
de az biztos, hogy a haza érdekei szerint cselekedett volna.
Mellékesen a fentiekre utalnék újabb Antall József magasztalása során, hogy mint olyan számolta, akkor azt is tudta, hogy legalább 200 év kell az államadósság kifizetéséhez jelen tempóban. Mindeközben a nép sanyarog, az egyén a fennmaradásáért küzd, és próbálja túlélni úgy, mint patkány a süllyedő hajóról külföldre menekül, ahogyan ezt teszik még ma is több száz ezren.
Az adósság honnan létével egyet értek. A kommunisták az elmúlt történelmünk java részét kitöltő TanácsKÖZTÁRSASÁG gyűjtötte fel, mely köztársaságot senki sem kérte és mely legitimitását nem erősítették meg. Mint láthatja, ez is köztársaság, ez is bukott, ahogyan mindegyik, és a jelenlegi köztársaság is megfog bukni ami után egy újabb, majd egy újabb, majd egy újabb, de ezt nem lehet a végtelenségig fokozni. Ezer sebből vérzik az ország, és itt hagy minket annyi jó erő. Nem csak pár ember hóbortjáról beszélek. KELL a király, hogy az országot megmentse önmagától. KELL a király, hogy megmentse az országot a köztársaságok mocskából. KELL a király, aki reményt ad a népnek a virágzáshoz. KELL a király, mint a nép orvosa ellátja, bekötözi sebeinket.

zaran írta...

""Rengeteg munkahelyet bezártak. Én Győri vagyok, és így első kézből látom itt a változásokat. " - az sem a köztársaság hibája, hanem a kommunistáké. Ők hozták olyan helyzetbe az országot, ők tartották fenn a veszteséges vállalatokat, illetve rossz infrastruktúrájú vállalatokat"
Ön ezekkel a kijelentéseivel fogott mellé. Külföldön is ismert volt a Magyar Vagon és Gépgyár, mely kiváló termékeket készített, és mely sokáig versenytársa volt a környező országok - beleértve Ausztriát is - termékeivel. A MÁV nem tudom utazott-e rajta, de mindent megtesz az utasok kényelméért minél magasabb színvonalú utaztatásáért, mert a csőd szélén egyensúlyozva hazai termék nem lévén külföldről hozatott vonat párokat, melyek kényelemben, tisztaságban túlszárnyalják az Amerikai vetélytársaikat. A lenszövő, hol a magyar ruhaipari cikkekhez készítették az anyagot, ezt a céget megszüntették, mely során honnét tudunk csak ruhát venni? Külföldről kétszer háromszor drágábban. Egyszer vettem egy adidas vagy nike sport cipőt, pontosan nem tudom melyiket, de két hét alatt tönkrement. Ugyanolyan intenzíven használtam mint egy kínai márkát, jóval olcsóbban. Sőt, ez a termék két éven keresztül szolgált míg a fent említett márkás dolog két hét után mehetett a szemétbe pedig nem volt olcsó. Mire célzok ezzel? Nem kell világhíres, 10.000 - forintokat érő agyon reklámozott külföldi de egyben pocsék minőségű árukra támaszkodni. Mi magunk is képesek volnánk ezeket megteremteni a nép által a nép javára. Egy király ezt látná, és tenne ennek érdekében, mert az ország fellendülése, felvirágzása az ő legfontosabb érdeke.
Ön ismételten a szélsőséges szót használja. Nem tartom valószínűnek, hogy olvasta volna a MIÉP programját, vagy nemcsak a bulvár sajtóból értesült volna a Vér és Becsület szervezetekről. Bár ahogyan látom azok a szervezetek melyek a magyarok védelmét, a haza becsületét, élhetőséget és felvirágzást akarnak, mostanában szélsőségnek számítanak. Ez esetben én is szélsőséges vagyok, mert azt szeretném, ha Magyar ország felvirágzana, és apa lehessek majd. Ne kelljen életem végéig a kölcsönökért dolgoznom, hanem becsülettel nevelhessek fel majd 3 gyermeket. Ha ön szerint ezek a vágyak szélsőségesek, akkor az vagyok.

zaran írta...

" Az Alkotmány alaptörvény, inkább magáról az államformáról és az intézményekről, illetőleg az alapvető jogokról szól. Amit Ön említ, arra az esetre szerintem nem feladata kitérni."

Az élet és vagyon, a magántulajdon legfontosabb védelmi joga az alkotmánynak. Egy normális, működő alkotmány ezeket biztosítja is, mivel az egészet egy fához tudom hasonlítani. Az alkotmány a gyökér, a fa. Ebből táplálkozik a büntetőjog azaz a levelek. Ha rossz a gyökér és a törzs. A levelek tetvesek, betegek lesznek, netán az egész fa belepusztul.
"a "ki életét védi" érv volna az, amit ténylegesen az ALkotmányból lehet felhasználni. (élethez való jog)" Erről volna szó, de az alkotmány ezt nem védi. Az említett példám világosan rámutat, hogy aki életét védi börtönbe kerül. A saját életünk számít bűncselekménynek. Pont az ami a legszentebb és amit "hivatalosan" véd az alkotmányunk.

Kedves névtelen.
"A Jobbik és a Magyar Gárda is "felülről" létrehozott szerveződés, hogy a hasonszőrű nemzetieket lekösse. Lásd korábban a MIÉP esete."
A Jobbikot a magyarok hozták létre a magyarok, a magyar nemzet (ebbe a cigányok, zsidók, muszlim vallásuak, lengyel származásuak, stb is beletartoznak) érdekében. Ugyanígy a Magyar Gárda és a MIÉP. Mindenesetre látom, hogy ön is csak a felszínt nézi országunk nagy hajójánál, de nem tekint a felszín alá, hol zátonyok rejtőznek. Az egyik ilyen nagy zátony mely immáron 90 éve rongálja országunk hajójának testét az maga a köztársaság és az MSZMP mai nevén MSZP.
Viszont ugyanígy feltennék önnek egy észrevételi eszmefuttatást:
Bár ahogyan látom azok a szervezetek melyek a magyarok védelmét, a haza becsületét, élhetőséget és felvirágzást akarnak, mostanában szélsőségnek számítanak.
Ön ezeket szeretné? Mert ha igen, akkor a szó mai értelmezése szerint ön is szélsőséges :)

Köszönjük szépen az észrevételeket. Köszönöm kedves névtelen és kedves Tara, Aranka.
Továbbá kedves Tara kérem legyen türelemmel. PHJ bizonyára hamarosan válaszolni fog a hozzá intézett észrevételeivel kapcsolatban :) Öt kérte, és a tisztesség köti kezemet, hogy nem válaszolom meg helyette, hogyha egyszer ön az ő véleményére kíváncsi. Továbbá megkérném, hogy a közeljövőben nem személyeskedve írjon, hiszen akkor én is nyugodt szívvel válaszolhatok.
További kellemes napot.

Horváth Tamás Ariel

zaran írta...

U.I.: Elnézést, hogy három lépcsőben írtam, de a rendszer nem enged többet nekem egy x mennyiségű karakternél.

PHJ írta...

Tara,

a "bukott államforma" kapcsolatában; http://regnumportal.hu/node/416 ÉS http://nol.hu/lap/forum/20091103-koztarsasag_-_a_bukott_magyar_allamforma írtam már, kifejtettem korábban, szerencsésen volt is visszhangja.

Az, h Ön mit támogat, az privátim dolog, az meg, h mi működik és mi nem, az meg egy másik dolog. Jelenleg autoritás-, és legitimitáshiány van a köztársaságban, és ez egy olyan helyzet, amelyen ez a köztársaság nem tud felül emelkedni. A 61 év nagy idő, de nem olyan nagy, hogy ne lehetne leküzdeni. 150 éves török megszállás után az egyik első dolog volt a jogfolytonosság helyreállítása I. Lipót által. Igaz, akkor az államforma nem sérült, bár ha az Erdélyi Fejedelemségre gondolok, meg arra, hogy a Török Szultánság is jelen volt, akkor legalábbis elgondolkodtató a helyzet. E mellett azonban az alanyi és az anyagi jogfolytonosság is csonka volt. Mégis, megvolt rá a politikai akarat és végrehajtották. Tehát az a 61 év nem olyan sok idő, a kérdés mindig az, h mi működik és mi nem és mit akarunk és mit nem.

Névtelen írta...

Kedves zaran!
"Bár ha ön szerint ebben tévedek, úgy kérem az ön által kapott kérdőív másolatát mely szerint "Milyen államformát akar?" kérdést taglaló lapot küldje el nekem." - tény, hogy ilyen nem volt. De akkor én meg felteszem azt a kérdést: ha valakik monarchiát akartak csinálni, miért nem hoztak létre olyan pártot, mely a királyságot visszahozná? Ha annyira sokak vágya lett volna a királyság, miétt nem alakult az első szabad választásokig és utána erős monarchista párt?

"Mellékesen a fentiekre utalnék újabb Antall József magasztalása során, hogy mint olyan számolta, akkor azt is tudta, hogy legalább 200 év kell az államadósság kifizetéséhez jelen tempóban. " - azt állítottam, hogy Antallt nem az ország tönkretétele vezérelhette, nem tudom ez hol felmagasztalás. Ami a számításokat illeti, nyilvánvaló, hogy Antall tekintélyt és támogatókat akart szerezni külföldön, és ennek érdekében elbízta magát. Nem kellett volna.

"Mint láthatja, ez is köztársaság, ez is bukott, ahogyan mindegyik, és a jelenlegi köztársaság is megfog bukni " - elgondolkodtató némiképpen, hogy akkor, ha a köztársaság egy eleve bukásra ítélt államforma, hogy lehet az, hogy Amerikában például, vagy Hollandiában működik. Hollandiában nevezetesen több évszázada.

("itt hagy minket annyi jó erő." - konkrétan, kik?)

Ami a régi gyárakat és a külfödi árut illeti: nyilvánvalóan nem azokra gondolok, amik rendesen működtek. Ami a minőséget illeti, azt mondom, hogy egyenetlen volt az infrastruktúra-fejlesztés, és így a minőség is. Ráadásul nem a piac, a tényleges kereslet volt az első szempont, a propaganda miatt. Harmadrészt, a minőségnél nem is feltétlenül a világpiaci minőséget kellett nézni, mivelhogy az ország a KGST tagja volt.

Ami a szélsőségeket vagy nem azokat illeti, én egy antiszemita pártot nem tartok polgári pártnak. Persze, megítélés kérdése.

"Egy normális, működő alkotmány ezeket biztosítja is" - Az Alkotmányban ezek a jogok benne vannak. A biztosítás esetünkben - a történetre gondolok, amit ön elmesélt - a bíróságtól függ.
Ez olyan, mint hogy nem a törvény tehet arról, hogy egyesek nem tartják be.
Üdvözlettel, Tara

Névtelen írta...

Kedves PHJ!
"Az, h Ön mit támogat, az privátim dolog, az meg, h mi működik és mi nem, az meg egy másik dolog." - ugyanezt én is elmnondhatnám. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a demokratikus intézmények tekintélyének leértékelődése nem az alkotmány és az államforma hibája. Miért van az, hogy más országokban működik a demokrácia, immár több évtizede-évszázada? Egyébként pedig, a királyság nem biztostja a szabadságot (most nem Angliára gondolok), amit a köztársaság pedig garantál és feltételez.

"Tehát az a 61 év nem olyan sok idő" - Ahhoz képest, amit Ön ír, valóban nem. De, hogyha a királyság olyannyira legitim rendszer akar lenni, a jogfolytonosság folytatásáról is lehetne népszavazást kiírni. De szerintem ennél lényegesebb kérdései vannak az országnak pillanatnyilag. Üdvözlettel, Tara

Vass Dániel írta...

Kedves Tara! Hollandia királyság, ott szabad füvezni, van abortusz, van melegházasság. Vannak demokratikus intézmények. (Számomra ugyan visszataszító az első három, de tény). Királyság és demokrácia nem zárja ki egymást. Sem Magyarországon, sem máshol. Ez nem érv a királyság ellen.

Ha cinikus lennék azt mondanám: a saria, mint alkotmány is működne Magyarországon, csak be kellene tartani a szabályait. :)

Azért nem kell monarchista párt, mert a királyság nem alacsonyodhat le arra a szintre, ami most van. Ennek össznemzeti, pártokon felüli eszmének kell maradnia.

Nem kell mindenről megkérdezni a népet, mert akkor az egész Parlament fölöslegessé válik. Mondhatnám példának a tavalyi 3-as népszavazást vagy dec. 5-öt, ami hihetetlen nagy kárt okozott a nemzetnek holmi kicsinyes, önző emberi tulajdonságok miatt.

Névtelen írta...

Kedves Vass Dániel!
"Sem Magyarországon, sem máshol. Ez nem érv a királyság ellen." - Akkor tévedtem. Csak azért gondoltam, mert történelemből úgy tanultuk, hogy a 18. században Hollandia köztársaság volt, azt gondoltam, hogy ez nem változott azóta.

"Hollandia királyság, ott szabad füvezni, van abortusz, van melegházasság. Vannak demokratikus intézmények." - ha ez utóbbiak megvannak, nem találom indokoltnak az államforma leváltását.
"...Ennek össznemzeti, pártokon felüli eszmének kell maradnia." - bocsánat, de ez nekem egy tartalmilag üres mondat. Egyrészt az össznemzeti összefogás ott sántít, hogy sosem fogja senki azt elérni, hogy egy közösségben ne legyenek más elveket vallók. És akkor az össznemzeti eszme máris meghiúsult. (én a magam részéről ezt egyáltalán nem bánom.)
Másrészt pedig Hitler sem értett egyet a demokrácia meglétével, és mégis a demokráciát használta fel a diktatúra kiépítéséhez.
Üdvözlet: Tara

Névtelen írta...

elnézést, erre némiképp megkésve reagálnék:
"Miniszter:a hatalom és a pénz mozgatja és ennek érdekében mindent megtesz csal,hízeleg." - Modnanék egy ellenpéldát 1994-1995-ből.(tehát a köztársaság első évtizedévől.) Fodor Gábor azért mondott le például oktatási miniszteri posztjáról, mert látta, hogy az ő elképzeléseit a többiek nem támogatják, és nem akart hűtlen lenni az elveihez.

Az a "csúnya, csúnya" köztársaság a maga elvtelen minisztereivel.
Üdvözlettel, Tara.

Ultrajobber írta...

Hát én meg biztos forrásból, egyik főnökömtől tudom, hogy ez a Fodor egy csomó pénzzel lóg a nála végzett munkáért.

Több éve.

Petya írta...

Jah, és a népszavazás azért is lenne teljesen értelmetlen, mert a 'nép' nem legitimáló erő. Isten az.