2009. okt. 29.

Ki volt Magyarország egyedüli alkotmányos képviselője 1974-ben és melyek voltak a Monarchia hadüzenetének a valós okai? - Ajánló

Anyaportálunk a Regnum! megint két nagyon értékes és hiánypótló tanulmányt jelentetett meg. Barcsa Gábor szerzőnk az Osztrák-Magyar Monarchia hadba lépésének valós okait tárgyalja, sok forrásra hivatkozva, téveszméket cáfolva. Somorjai Ádám bencés atya, egyháztörténész pedig az oldalainkon teszi közzé először Magyarországon annak a kiadatlan Mindszenty levélnek a hiteles fordítását, amelyben tisztán látszik, hogy a prímás 1974-ben is a Magyar Királyságot tekintette egyedül alkotmányos államrendnek, melynek a legitim közjogi képviselője ő volt. (Ez a tény olyan horderejú manapság is, hogy nem olyan régen a jelenlegi prímás, Dr. Erdő Péter védte meg személyesen Mindszentyt a "gallikán eretnekség" vádjával szemben.). A Regnum! - ahogyan talán már megszoktátok - újra és újra visszatér Mindszenty személyére, hiszen meggyőződésünk, hogy a ma létező magyar monarchizmusnak példaértékű mindaz, amit és ahogyan cselekedett.

8 megjegyzés:

DGY írta...

Messze az egyik legnagyobb jelentőségű anyag jelent meg a Regnum!-on a Mindszenty levéllel, amely mutatja a köztársaság legitimációs deficitjét és a jogfolytonosság elengedhetetlen helyreállítását. Ki merné megcáfolni Mindszentyt, mint releváns politikai férfiút? Nagyon helyesnek tartom, hogy őt tette a magyar monarchizmus a zászlajára jelképesen és minél többet és minél avatottabban mondd el róla mindenkinek. Kiváló stratégia!

Barcsa egészen jó írást hozott össze, az eddigi legjobbat talán. Nem merem dicsérni nagyon, mert még a fejébe száll a dicsőség, és úgy járunk vele mint Békéssel. Sok ember fejében oszolhat el a köd az írás után.

Letar írta...

Két óriási probléma van ezzel a levéllel (is, mint a korábban közölt állítólagos röpiratával kapcsolatban is):
1. az eredetiség kérdése
2. ha tényleg megírta, miért nem küldte el? (számomra ez a legkeményebb kérdés)
3. ha tényleg ő írta, vajon volt-e hasonló tartalmú levél, amit elküldött, csak akinek elküldte, az nem publikálta / publikálja - amihez természetesen teljes joga van (a Vatikán tipikusan ilyen hely, témától függően)

Hogy őszinte legyek, a megírt, vagy félig megírt, de közzé nem tett vagy el nem küldött leveleknek / röpiratoknak csak nagyon nehezen lehet valódi érvényt tulajdonítani. Kicsit árnyalják a történelmet, a személyt - de nem nagyon. Az el nem küldött levelek olyanok, mint a meg nem épített ház. A tervek megvannak ugyan - de az építés elmarad. Mint a ki nem mondott szó. Emléknek, múltbéli lehetőségnek jó, de semmi másnak.

A félbehagyott röpiratnak semmilyen jelentőséget nem tulajdonítok. Sőt, a magam részéről 'hamarinak' tartom azt, aki igen.

A levél viszont más, az megíratott és lepecsételtetett. Ha elküldi M. , nyoma nem marad. Ma nem is tudnánk róla. Így viszont tudunk róla és ez talán valakinek számít.

Nobilis írta...

Amennyiben jól olvastam,angol a levél nyelve. Egy egyházi személy tényleg angolul ír a Pápának? (latin,olasz?)

Parsifal írta...

Valóban ez az "angol" az eredetiség ellen erős érv...

Akkoriban Mindszenty az egyik amerikai püspökkel is latinul diskurált.

Még az volt az egyházi közvetatő nyelv akkoriban, főleg az idősb püspökök esetén.

A leveleiket is így írták a pápának.

Angolul meg nem is tudott tökéletesen, legalább is "levelezési" szinten Mindszenty, inkább írt volna németül.

PHJ írta...

A Mindszenty levél eredetiségét olyan nagyon senki sem vitatja, a levelet megírták latin, német, magyar és angol nyelven is. Angolul maradt fent a legteljesebb letisztázott verzió, elküldésre készen. Ezzel kapcsolatosan Somorjai atya dokumentumnkötetét ajánlom a figyelmetekbe, abban mindegyiket eredetiben megtaláljátok, a Mindszenty Archívumban pedig mindegyik megtekinthető személyesen is. Úgyhogy ez egy nagyon rossz vonal. ;(

Az, h miért nem küldte el, már sokkal relevánsabb kérdés. Az engedlmesség miatt azt gondolom, nem ment neki a pápána nyíltabban már, de azt feltételezni nincsen jogunk, h ezt ő nem így gondolta. Miért kellene ilyet állítanunk? Élete végéig vannak olyan momentumok az életében amelyben azt véljük felfedezni, h királyságban gondolkodott. Ugyanebben az évben Zita királynénak celebrált misét, könyvet írt az emigrációban amelyben törvénytelennek minősítette a berendezkedést. Megvétózta a köztársaságot. Mi kell még? Egy olyan közegben, hidegháború, kommunista diktatúra, lemondatják az érseki címről, megalázzák az országában, az Egyházban - egy levél nagyon is becses dokumentum és tudósít arról, aminek tekintette magát M.

A memorandumát azért nem tudta befejezni és letisztázni M., mert elvitték a nyilasok. Ilyen prózai volt az oka kedves Letar.

A témában mindenképpen ajánlottak még, mint vélemények;

http://www.magyarszemle.hu/szamok/2009/4/Mindszenty_hercegprimas_fellebbezese_a_Nemzetgyuleshez

http://www.magyarszemle.hu/szamok/2009/3/Mindszenty_Jozsef_vedelmeben

http://www.magyarszemle.hu/szamok/2009/3/Mindszenty_Jozsef_tanusagtetele

Letar írta...

Értem

Ugyanakkor a 2. sz. kérdés továbbra is kérdés. A levél esetében, a röpirattal inkább most nem törődök.

Két dolog miatt:
- Egy államot, főleg utolsóként, nem lehet 'fű alatt' képviselni. Nem elég gesztusokat tenni, találkozni, misét celebrálni és könyvet írni. Azt ki is kell nyilvánítani. Ezt - végül is - nem mulasztotta el, ha egy könyvben közreadta, de ez a levél pont az ellenkezőjét bizonyítja.
- Az el nem küldött levél el nem küldésének nem a 'konkrét oka' a legfőképp érdekes. Nagy szellemi erőfeszítés egy nagyon fontos levél megírása - akkor is, ha az két mondatból áll és a sarki közértesnek lesz. De itt jóval többről volt szó. És megírta és lefordították több nyelvre és lepecsételték, már csak fel kellett volna adni. De nem. Egy ilyen cselekedet fonák módon pont az ellenkezőjét erősíti, mint amire eredetileg szánták. Függetlenül M. -től.

PHJ írta...

Letar,

van amit megtehetsz fizikai síkon és van amit nem. Emigrációban, kitaszítva, megalázva nem lehet fitzikálisan gyakorolni alkotmányos hatalma. E mellett nem árt tudni, Mindszenty _mindig_ amikor erre alkalom nyílt, akkor ezt megtette (legutóbb 1956-ban) és nem mondott le erről a jogáról. A levél el nem küldése nem jelent semmit sem, hiszen a pápa nem tudott volna _érdemben_ cselekedni ezzel kapcsolatosan és így legalább tényleg kizárhatjuk a gallikán eretnekség legkisebb gyanúját is. A levél ugyanolyan fontos dolog így is azonban, mint egy jegyzőkönyv, vagy egy napló. Mindszenty ezt gondolta, érvényt is akart neki szerezni, de nem volt most már semmilyen politikai tér vagy eszköze hozzá, ezért megtartotta. Ez nem "fonák" érvény, hanem ellenkezőleg, előrelátó, ahogyan Mindszenty azt később meg is fogalmazta; egy jövendőbeli Nemzetgyűléshez fellebbez. Ez azonban a mai napig nem alakult meg, a jogfolytonosság nem lett helyreállítva.

Névtelen írta...

Ottó örökös király 2011-ig volt hazánk legitim, alkotmányos képviselője...