2009. márc. 29.

Csehek és monarchisták - bemutatkozik a Cseh Korona Pártja.

Az alábbi kis anyagot a Cseh Korona Pártja juttatta el hozzám, egy Magyarországon is aktív megbízottja útján. Régóta keresik már a kapcsolatot magyar monarchistákkal, de eddig sajnos nem jártak eredménnyel. Mindenfajta megjegyzés nélkül közöljük bemutatkozó anyagukat az oldalon, és köszönjük, hogy cseh monarchista barátaink keresték és keresik a kapcsolatot velünk, és fontosnak tartják az együttműködést a jövőben.

A Cseh Korona Pártja (Koruna Ceska), azaz Csehország, Morvaország és Szilézia monarchista pártja közvetlenül a kommunista rendszer bukását követően, 1989-ben alakult.

A totális kommunista rendszer bukása után alakult a fenti előzményekre építve az a royalista mozgalom, amely már konkrét programmal és konkrét elképzelésekkel rendelkezett egy olyan cseh államról, amelyre a konstitúciós monarchia a jellemző. Ezen mozgalom megalapozásához nem csupán bizonyos fajta hagyománytisztelés és a cseh állam iránti tisztelet vezetett bennünket, hanem az a meggyőződés is, hogy a mai európai parlamentáris monarchia a leginkább bevált állami berendezkedés, és egyrészt képes a legszélesebb értelembe vett emberi jogok biztosítására, ezzel egy időben pedig képes megőrizni a társadalom természetes strukturáltságát, sokrétűségét és figyelembe tudja venni az élet sokféleségét is. A 90-es években mozgalmunk megnevezésében a royalista szót monarchistá-ra cseréltük és 2001-től politikai párt vagyunk. 2004-ben első alkalommal – 15 évvel megalakulásunk után – részt vettünk a választásokon, nevezetesen 3 fajta választáson: az Európai Parlamentbe, a Szenátusba – a Cseh Köztársaság Parlamentjének Felsőházába és a kerületi képviseleti testületekbe. A következő időszakban az a szándékunk, hogy az országban lezajló minden választáson képviseltessük magunkat. Szembe kell azonban néznünk a nagy parlamenti pártok tömegkommunikációs és információs monopóliumával, a diszkriminációs választási törvénnyel valamint a médiumok többségének sok éve tartó igyekezetével, amely a parlamenten kívüli nem extrém pártok bagatelizálására, nevetségessé tételére sőt egyenesen azok lealacsonyítására irányul.

Polgári, unterkonfessziós párt vagyunk, nyíltak minden polgártársunk számára vallási felekezetre, nemzetiségre, fajra és meggyőződésre való tekintet nélkül. A hagyományos értékek megőrzését tartjuk fontosnak, amelyek keresztény gyökereinkből erednek és állást foglalunk mind a radikális szocializmus mind azok követői ellen – vagyis a fundamentalista neoliberalizmus ellen. Tudatában vagyunk azonban annak, hogy a parlamenti monarchia elve keresztülvonul minden párton és irányzaton. Az uralkodó a trónon az állam és a benne élő nemzetek élő szimbóluma, a lakosság egyes osztályai és csoportjai számára összekötő, a múlt, jelen és jövő megtestesülése, egy abszolút idő feletti nagyság, amely teljesen és minden körülmények között a politikai pártokon kívül. A király, mindenki királya: a szegényeké és a gazdagoké, egészségeseké, betegeké, fiataloké és öregeké, hajléktalanoké és bankároké, férfiaké, nőké, gyerekeké, munkásoké, vállalkozóké, földművelőké és nemeseké.

Az a politikai párt azonban, amely az országban (amelyet átmeneti időre a köztársasági berendezkedés váltott fel) az uralkodó trónra való visszatérését igyekszik elérni, célját kizárólag demokratikus eszközökkel képes elérni – elsősorban politikai tevékenységével és a választásokon való rendszeres részvétellel. Egyértelmű programmal kell tehát rendelkeznie, amely egyértelműen felel és reagál a konkrét társadalmi kérdésekre. Ezzel – akarva akaratlanul – helyet talál magának a politikai spektrum bizonyos részén. Nem vagyunk nagy hívei ezen spektrum felosztásának baloldalra, közép irányzatra és jobb oldalra – ezt a felosztási módot a Francia Forradalom erőszakolta ránk – de a megközelíthetőséget előrebocsájtva elmondhatjuk, hogy a választásokon részt vevő pártként középen, attól jobbra álló párt vagyunk. Nem hagyjuk figyelmen kívül a szociális kérdéseket – a közép európai társadalom legjobb kontinentális hagyományainak szellemében – azonban szocializáció szocializmus nélkül jelszó alatt. A Cseh Királyság felújításának folyamatában fontos és hivatalos lépést jelentene vagy a népszavazás amelyben a lakosságnak legalább a fele a királyság visszaállítására vonatkozó óhaját fejezné ki vagy az Alkotmány megváltoztatásával ugyanezen cél elérése.

A konstitúciós monarchia a parlamentáris demokráciák két létező állami vezetésformájának egyike a nyugati Latin Európában, ahova a cseh állam is tartozik immár 1000 éve. 1974-ig Görögország is királyság volt – az európai civilizáció bölcsője és a bizánci Kelet kulturális üzenetének következetes őrzője. A pravoszláv hagyomány további államaiban a monarchia felújításának gondolata nagyon erős hatást fejt ki napjainkban – a királyi családok kényszerű több évtizedes tartózkodás után visszatértek Romániába, Bulgáriába, Szerbiába és Albániába és a hivatalos társadalom érvényes részévé váltak, sőt Bulgáriában Szászországi-Koburgi Simon miniszterelnök lett. Az Európán kívüli államok legfejlettebbike is monarchia – Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Japán, stb.

A Cseh Királyság felújításának gondolatával a cseh társadalomban rehabilitálni kívánjuk a patetizmust nélkülöző, kulturális rendi hazafiságot és a vele összefüggő erkölcsi értékeket. Bár hagyományokat őrző és azokat betartó párt vagyunk, szellemiségben a történelemben lehorgonyozva, meg vagyunk győződve arról, hogy nem a múlt pártja vagyunk, ellenkezőleg – a szocializmussal és a köztársaságban kiszáradt, társadalmilag ellaposodott Európában a XXI. század politikai pártjának valljuk magunkat.

Tevékenységünkben mindenkivel együtt kívánunk működni, akit ehhez az országhoz mély kapcsolat fűz – monarchista meggyőződésünk ebben nem jelent akadályt.

DEUS - REX - PATRIA - ISTEN - KIRÁLY - HAZA.

Fordította; Georgina Klaris Györgyi.

6 megjegyzés:

Névtelen írta...

Emberi jogok, alkotmányos monarchia, korona párt?! Ez egy vicc. Az igazi monarchia az nem alkotmányos, legalábbis nem abban a formában, ahogy a legtöbben elképzelik, hogy pártok böfögnek, a Király pedig egy kirakat bábú, ahogy Spanyolországban vagy Angliában láthatjuk.

Csabrendeki írta...

Az igazi valóban nem, de a jelen körülmények közt megvalósítható valahol itt kezdődik...

amíg ezt nem vesszük tudomásul, mi is csak böfögünk.

PHJ írta...

Azt gondolom, h le kellene szállni már a földre is egy kicsit. A Magyar Királyság legutóbb alkotmányos monarchia volt. NE kergessünk már álmokat, ha lehet. Ez az oldal nem arról szól. Mennyivel más lenne már az is, ha addig eljutnánk, mennyivel több köze volna a magyar géniuszhoz! Nem mehetünk vissza Szent László korába, a politikai fantasztaság legalább olyan veszélyes, mint a republikánus alternatíva, mert nincsen semmi köze az organikussághoz.

PHJ írta...

De hogy mondjak vmit ellene is (a csehek esetében); a pártszerveződést zsákutcásnak tartom. Meg is lett az eredménye; 0.2 % "parlamenti jelenlét". Ez ugye siralmas. A respublika győzött és marad az egész a gettóban.

Chubakka írta...

Igen! A legnagyobb antagonizmus, hogy miképp lehet valaki egy olyan rendszer eleme, amelynek z alapjait is vitatja.

Alkotmányos királyság: nincs semmi új a Nap alatt. Mint a viccben - "ezt is fiatal szovjet mérnökök találták fel."
Mert aki vitatja az alkotmányos királyság intézményrendszerét, vajon mit szól az Aranybullához.

A királyság nem egyenlő a terrorral és a despotizmussal! (sőt, nekünk erre vonatkozó záradékunk is volt, "alkotmányos" szabályunk.) Csak a respublikánusok ki szeretnének mindent sajátítani az emberiség elmúlt 2000 éves történelméből; ami meg nem megy, azt átköltik, átmagyarázzák - meghamisítják. Ez a köztársaság lényege: lopj el mindent; "miénk a gyár vigyük haza"; ha nem tudod egyedül ellopni, lopd el kollektíven a pártoddal, egy kis szemlőhegyi villa csak csurran-cseppen neked is belőle elvtárs, polgártárs, citoyen.

PHJ írta...

A respublika hívei szerint igazságos tsd. csak ebben az államformában létezik. Ez egy nonszensz, mert akkor az emberiség megvolt több ezer éven keresztül egy igazságtalan állapotban? A respublika követett el erőszakot, amikor egy organikus berendezkedést felrúgott.