2008. okt. 8.

Magna Mater Hungarorum.


Ma, a Boldogságos Szűz Mária, napja van, Magyarok Nagyasszonyaként ünnepeljük október 8-án, ami parancsolt ünnep a magyar Egyháznak. Mi magyar monarchisták különösen fontosnak érezzük ezt az ünnepet, Szent István királyunk felajánlása kapcsán is, amely megtartott minket ezer éven át. Ez alkalommal Szász Péter Domonkos írt egy fohászt az oldalra.


Az öt sebből vérző, keresztre feszített hazánk előtt álunk, királyságunk holtan fekszik Égi Édesanyánk, Örökös Királynőnk kezében. Jézus szentséges Szívének ünnepén (1920. június 04.) ötfelé feszítették Hazánkat: Észak, Kelet, Dél, Nyugat… Ám a legfájdalmasabb az ország szívének sebe, melyből kiindult a romlás: „Nem az tesz tisztátalanná, ami bemegy, hanem ami kijön. A szívből származnak a gonosz gondolatok…” Budapestről származott a hazánkat romba döntő liberalizmus és bolsevizmus. Itt tomboltak a köztársaságok, népköztársaságok haláltáncot járva az ezeréves haza fölött. Az istentelen, hazátlan árulás melegágya volt mindig ez a „világvárossá” dölyfösödő nyilvánosház. Mégis szeretem. Itt kell megvívnunk a győzelmet, itt kell újra királyt koronázni!


A megváltás, az irgalom is innét fog kiindulni. Budapest szívében található az a seb, az a titkos barlang, a Mindszenty hercegprímás által országos engesztelő központtá nyilvánított pálos barlang, mely ma ünnepli búcsúját. Búcsúzzunk mi is minden hamisságtól, gonoszságtól, hogy föltámadva Krisztusban újra egész legyen ez a haza – újra legyen most már test is és fej is – király és valódi nemzet is!


Fontoljuk meg katolikus eredetű néphimnuszunk eredeti sorait! Szálljunk magunkba, tartsunk bűnbánatot, engeszteljünk a világért, mert Mária Engesztelő Országa vagyunk!


Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk,

Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:

Magyarországról, romlott hazádról,

Ne felejtkezzél meg, szegény magyarokról!

9 megjegyzés:

Nobilis írta...

Mindig is azt mondtam kár,hogy Ferenc Ferdinándot megölték. Az ő uralmával meg lehetett volna menteni a birodalmat. Erős kezű uralkodó vált volna belőle,max. már megint mi magyarok szívtunk volna... (pl.Magyar Királyság megmarad a birodalommal egyetemben,de részekre bomlik ,de legalább etnikailag és a korona(k) uralma megmaradt volna)

PHJ írta...

Istennek Szent Anyja, könyörögj érettünk! Ámen.

Parsifal írta...

Ez egy érdekes kérdés...

Ferenc Ferdinánd "magyargyűlölete" abban állt, hogy a magyarok állandóan hangoztatták, ők így különbek, úgy különbek, csak az uralkodó köt össze minket...

Ferenc József Bocskai szobrot (!!!) ajándékozott Budapestnek.

Ő a magyar integritás mártírja, mert a délszlávok zöme Transzlajtán területen élt, azaz a Magyar Szent Korona uralma alatt.

Mi magunknak kiköveteltük azt, hogy csak konföderatív módon kapcsolódjunk Ausztriához, de mint a gonosz szolga, rögtön taposni kezdtük a másikat (pl. csehek) ha hasonló követeléssel áltak elő...

Nobilis írta...

Ez így igaz,ezért is maradt olyan feudalista felfogású az egész ország... és ez máig is hat. Mert mi "különbek" vagyunk... :/

ultrajobber írta...

"itt kell újra királyt koronázni!"
-Szerintem inkább Székesfehérváron.

"Magna Mater Hungarorum."
-Manapság már csak a pénz,a pénz, meg a pénz.

Én már nem mondok semmit.
Csak annyit, hogy Mária, segíts!!!

ultrajobber írta...

"A kiskunhalasi rendőrkapitányság munkatársai elfogták a szeptember 25-én a város katolikus templománál állt műemlék Mária szobrokat brutálisan szétverő elkövetőket.

Elsődleges információk szerint, melyekről dr. Husti János kapitány számolt be a helyi médiának, egy 13 és egy alig 14 éves fiút fogtak el, akik be is ismerték tettüket.
Az egyik szoborról eltűnt korona is megkerült.

Az egyik gyanúsított gyereket elvitték a helyszínre is, mivel október 7-én a késő délutáni órákban többen rendőröket láttak a szétvert szobroknál egy gyermekkel.

A kapitány elmondta, hogy a családok anyagi helyzete miatt nem várható a több, mint 1,5 milliós kár megtérítése a szobor-ügyben, de ki kell emelni, hogy ezeket a gyerekeket gyanúsítják a városi sportpálya egymás után háromszori feltörésével, illetve más bűncselekményekkel is.

Bár a kapitány erről nem számolt be, a rendőrség egyik neve elhallgatását kérő munkatársa megerősítette: cigányok a tettesek.

A nyomozás még nem zárult le.

K. István László
barikád.hu"

http://barikad.hu/node/18776

(A kezeit eltördelném.)

ultrajobber írta...

Célkeresztben Szűz Mária és a kis Jézus szobrai

2008. szeptember végén meggyalázták a kiskunhalasi főplébánia templomkertjében álló feszület előtti Szűz Mária szobrot és az ugyancsak a templomkertben levő Mária a kis Jézussal szobrot!

A vandál pusztítás olyan brutális rongálást okozott a műalkotásokban, hogy a tavalyi év során adományokból felújított műemlékszobrokat már többé nem lehet eredeti formájukban helyreállítani.

Keresztyén népünk, államalapító királyunk óta, tisztelettel emlékezett meg Szűz Máriáról és mennybevételéről, noha ezt a dogmát majd csak 1950 november 1-én hirdette ki XII. Pius pápa, ezekkel a szavakkal: „A Szeplőtelen Istenanya, mindenkor Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt fölvétetett a mennyei dicsőségbe.” (XII. Pius: Munificentissimus Deus).

Hazánkban ugyanis már közel ezer esztendeje kiemelten megünnepelik Nagyboldogasszony napját. A följegyzések szerint Szent Gellért bencés szerzetes prédikációja mottóját 1015 augusztus 15-én a Jelenések Könyvéből vette „A Napba öltözött asszony” volt a beszéd címe (vö. Jel 12, 1). Ez volt Magyarországon az első szentbeszéd Szűz Máriáról, amelyről följegyzés maradt ránk. A beszéd igen nagy hatással lehetett Szent István királyunkra, hiszen ennek nyomán vitte magával Gellértet Esztergomba és bízta rá fia neveltetését.

Mária mennybemenetele az emberi méltóság ünnepe. Az emberi méltóság forrása az ember teremtett mivolta. A teremtés hatodik napján, ünnepélyesen fölcsendül a mindenségben a Mindenható szava: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket” (Ter 1, 26-27). Az ember Isten képe-mása. Az emberi nem méltóságának megkoronázása, hogy visszatérhet Teremtőjéhez, akinek képmására alkottatott.

Kezdve a francia forradalmat, majd folytatva napjainkig, amikor emberek százainak feje gördült le a guillotin éles pengéje alatt, majd a liberálisoktól felszított nemzetiségi zűrzavarokban elpusztított emberek tízezreit követően, a fasiszta koncentrációstáborokban és az azokat gyilkosságban felülmúló gulágtáborokban százmilliók emberi méltóságát tiporták sárba. Mindig újabb és újabb nagyhangú nyilatkozatokat adtak ki az emberi jogokról.

Az emberi méltóság az embernek a teremtésben elfoglalt kiemelkedő státuszát, „Isten-képmási mivoltát” jelenti, míg az emberi jogok ezt a méltóságot hivatottak megőrizni. Az tehát egy teljesen hamis állítás, ha valaki úgy gondolja, az emberi jogok értelme, hogy bárki azt tehet, amit akar, senki ne korlátozza, akár ledöntve a Szűz Mária szobrát is! A Szűzanya szobrának meggyalázása önmagában feltételezi az elkövetők részéről azt, hogy fenti tények ismeretében nincsenek, ami egyértelműen az immár több évtizedes hazai állami oktatási és kulturális hiányosságokra vezethető vissza.

KDNP.hu

ultrajobber írta...

Ne haragudjatok,de ez,ha hosszú is, akkor is itt a helye,erkölcsi kötelességünk kifejezni fölháborodásunkat miatta.

PHJ írta...

Hallottam róla. Szégyen és gyalázat.