2010. jún. 30.

Hódoló irat II. Ottó örökös magyar királynak 1922-ből

FELSÉGES ASSZONYUNK ÉS KIRÁLYNÉNK!

Felséges urunk és királyunk elhunyta a magyar nemzetet mélyen lesújtotta. Királyunk egyéni tragédiája, akit a sors éppúgy üldözött, mint nemzetünket, még azokat is megrendítette, akik nem voltak hűséges hívei. Hívei azonban az egész nemzetet ért óriási veszteséget is átérezve, a tompa fájdalmas első gyásznapok eltelte után, a nemzetet ért csapás csökkentésén kell, hogy fáradozzanak. Érezzük, hogy Nagy-Magyarország koronás királyát számunkra csak

II. OTTÓ KIRÁLY ŐFELSÉGE

pótolhatja, akiben az egész szétszakított magyar nemzet Nagy-Magyarország törvényes örökös királyát kell, hogy lássa, s akinek koronázásakor meg kell esküdnie, hogy minden erejével elragadott országrészeink visszaszerzéséért fog küzdeni.

Miként a múltban már sokszor azzal mentettük meg életünket a minket megsemmisíteni akaró századokból, hogy a nemzet egységét és függetlenségét fenntartó alkotmányunkhoz szívósan ragaszkodtunk, úgy most is, mikor megcsonkítva s földre tiporva heverünk, törvényes királyunkhoz,

II. OTTÓ ŐFELSÉGÉHEZ

való törhetetlen hűségünkkel akarjuk megmenteni az integer és független Magyarországot, kiemelve annak eszméjét a nyers anyagi erőnek világából a fogalmak és eszmék régiójába, hova a szuronyok nem érnek el, hogy ott őrizzük mindaddig, míg

ŐFELSÉGE

trónjának elfoglalására és ezzel a trianoni béke lerázására az idő el nem érkezik. A hódolattal alulírott főiskolás hallgatók, akik koruknál fogva még nem foglalkozhatunk politikával, de akikre Magyarország újraépítésének oroszlánrész vár és akiknek, mint a nemzet értelmiségének, kezébe lesz a jövő letéve Magyarország vezetése, arra kérjük

FELSÉGEDET, hogy mint
II. OTTÓ KIRÁLY URUNK ŐFELSÉGÉNEK

a magyar jogszokás értelmében törvényes gyámja, kegyeskedjék fogadni felséges fia,
II. OTTÓ KIRÁLY iránti hódolatunknak és alattvalói hűségünknek legalázatosabb kifejezését.

[Megjegyzés: a hódoló felirat az Érdekes Újságban jelent meg 1922-ben és a címzettje Zita királynénk. A szövegben említett "főiskolások" nagy valószínűséggel azon kombattáns ellenforradalmi egyetemi zászlóaljak egyikének a tagjai lehetnek, amelyek annyira elterjedtek voltak ekkoriban szerte az országban és amelyek között volt legitimista és szabad királyválasztó egyaránt. Köszönet a dokumentumért Kaczmarski Balázsnak.]

5 megjegyzés:

Alan Breck Stewart írta...

http://www.huszadikszazad.hu/index.php?apps=cikk&cikk=14500

Egy kis háttér információ az újságcikkhez.

Alan Breck Stewart írta...

Jó volna ha meg tudnánk szerezni annak a proklamációnak a pontos tartalmát. Talán a Magyarság újság annak idején lehozta.

Nobilis írta...

Köszönjük.
Vannak jó dolgok azon a huszadikszazad.hu oldalon.

PHJ írta...

Éppen ezt kerestem megint. Azt hiszem le lehetne hozni. Fontos, h az akkori hercegprímás közjogi személyként hivatkozott erre. Ezért írtam, hogy közjogi gyakorlat volt Ottót trónörökösként kezelni a kormányzóság alatt is.

Még; http://regnumportal.hu/node/502

Alan Breck Stewart írta...

"Tudjuk, hogy Károly király koronázásakor az õsi szertartás szerint a trónörökös, az alig 6 éves Ottó fejét is megérintette a Szent Korona… Mélyen meghat minket a tudat, hogy az, aki most megtisztel minket látogatásával, királyunk is lehetne… "

http://ch.ppke.hu/lapok/regi/archive/otto.htm

Erről én nem is tudtam, igaz ez?!!