2009. jan. 2.

Ajánló - konzervatívok, monarchisták, ellenforradalmárok és szekularizáció VS. reszakralizáció és pfuj monarchista (REV2).

Verena debütáló írását ajánljuk a Konzervatív TeaKörben, Marie Antoinette-ről, uralkodóházunk mártírjáról, gróf Széchen Antalt a nagy magyar konzervatív gondolatait idézve. A magyar ellenforradalom igaz történetéhez pedig Turner Gábor feldolgozása vihet még közelebb pont azon a helyen, ahol erre minden jel szerint nagy szükség van. Illetve ajánlom magamat, de sokkal inkább egy szekularizációval, valamint reszakralizációval kapcsolatos írásomat aKonzervatív TeaKörben. Remélem, hogy ezen a megnyílt átjárón a forgalom oda-vissza fog zajlani mindenki nagy megelégedésére és épülésére. Nagyon zsigeri tisztázó posztját is ajánljuk Turner Gábornak az SZKR-en, azoknak, akik nem monarchisták, de főképpen azoknak, akik monarchisták, de averziókkal bírnak más monarchisták iránt.

12 megjegyzés:

Nobilis írta...

Láttátok a filmet Mária Antoinette-ről? 2006-os,tegnap előtt játszotta a HBO.

PHJ írta...

Én sajnos nem, de hallottam a könyv szerzőjének, aki ugye Habsburg, a nyilatkozatát, amelyben annak ellenére, h nem kikérdezte a rendező (Coppola lánya?), nem hallgatott rá. Azt említette, h egyetlen jelenet tetszett neki csak benne, amikor MT-val beszél a MA. ;(

Békés Márton írta...

Sziasztok!

A szerk. úr által ajánlott SZKR-s anyaghoz szeretnék hozzászólni, s azért itt, mert ott nem lehet. Az írás nem egy helyen valótlanságokat állít, személyeket kever össze, tendenciózusan állít be dolgokat és ráadásul nem jelöli meg forrásait, holott itt-ott szó szerint vesz át szövegekből, amelyeket én írtam.

Szóval:

1)"Albin Mikes János szombathelyi megyéspüspök által szervezett csapatokkal való egyesülés" - Ilyen nem létezett. A szerző ráadásul összekeveri Lingauer Albin laptulajdonost (Vasvármegye c. napilap, Szhely) és gróf Mikes János szhelyi püspököt, amely bizonyára figyelmetlenség és a történészi szaktudás teljes hiányának oka. Lingauer volt Mikes és Bethlen között az összekötő, de nem sikerült a missziója, ráadásul Bethlennek is el kellett hagynia a fővárost. Mikes semmiféle csapatokkal nem rendelkezett, valószínűleg pénzt küldött Bethlennek.

2) "Csatlakozott hozzájuk gróf Sigray Antal is, aki nem menekült, hanem Svájcból érkezett." - A többiek közül pl. Andrássy és Pallavicini sem "menekült", mert előbbi pl. még jóval Sigray előtt Svájban volt, de a szerző elfelejti Teleki Pált is megemlíteni. Minderre vonatkozóan ajánlom figyelmébe könyvemet, amelyet éppenséggel Sigrayról írtam. Ott levéltári adatokkal alátámasztva olvashat arról, amit ír.

3) "Első frakció vezetője Bethlen István volt, álláspontjuk szerint a Magyar Tanácsköztársaság megdöntését Budapesten kell kezdeni" - ez egyszerűen nem igaz. Bethlen a nyugati hatalmakkal akart kapcsolatot felvenni és a vörös rendszer összeomlásában bízott, vagyis kivárt.

4) "Utóbbiak vezetője Szmrecsányi György volt, és álláspontjukat igazolta, hogy az entent csak meg nem szállt területeken működő kormányt fogadott volna el. Szmrecsányival volt Sigray és Lehár is." - A pongyola megfogalmazáson túl komoly tévedés - amit a felhasznált és nem idézett szövegemből egyébként olvashatott a szerző - , hogy nem Szmrecsányi volt a vezető, hanem Sigray, és kifelejtődött Beniczky és Pallavicini neve is. Az antant elsimerése nem múlott olyan kérdéseken, mint ami fel van tüntetve.

5)"Volt Szmrecsányiéknak azonban egy nagy gondjuk: mivel Bethlen táborában voltak az arisztokraták, így nekik nem volt elengedő pénzük." Az ismételt primitív megfogalmazás megint valótlanságot állít. Ekkor egyik arisztokratának sem volt jövedelme, mivel birtokaik odaát voltak, ráadásul Sigrayék táborában több volt az arisztokrata, mint Bethlenében. De az is erős csúsztatás, hogy több táborról beszél a szerző. Egy ellenforradalmi tábor volt, Sigrayt éppenséggel maga Bethlen bízta meg a másik csoport megalakításával.

6) A szerző a Bankgasse-i vállalkozást és a Bruck-i áttörés kísérletét összekeveri, láthatóan nem érti a kettő időbeli elkülönülését. Ráadásul megjegyzi: "A fegyvereseket egy osztrák rendőrfőnök letartóztatta, de hamar elengedte őket jobboldali beállítottsága révén." - Nos, ez a homályban hagyott rendőrfőnök maga a későbbi kancellár, Schober volt, Bécs ekkori rendőrfőnöke. Az illetőket pedig azért engedte el, mert nem tudta kicsikarni a követség pénzének átadását, amelyből Bethlen csoportjának is jutott egyébként.

7) "Ludovikán kirobbanttal, de a Tanácsköztársaság ezt a felkelést is leverte – igaz, ehhez már komoly erőket kell összevonnia" - ez sajnos nem igaz. A ludovikás felkelés és a monitorlázadás árulás, felkészületlenség és nem megfelelő konspiráció miatt bukott el, sajnos.

8) "Közben Gömbös Gyula és Lingauer Albin, mint a „szegediek” küldöttsége Grazba látogatott, ahol felszólították Lehárt a parancsnokság átadására, amit az ezredes megtagadott." - Minderről nyilván nem olvasta a szerző Kozma Miklós visszaemlékezését, aki ott volt a felszólítás idején. Lingauer egyébként ekkor már Sigrayék felé volt összekötő, s nem működött együtt Gömbössel.

9) "Az időközben a hatalmat átvevő semmilyen Peidl-kormányt viszont Sigray-ék nem ismerték el, mely kormánynak semmi ereje sem volt" - Nem ezért nem ismerték el, hanem azért, mert Sigray ezt is proletárkormánynak tartotta és nem bízott benne. Minderre vonatkozólag ismételten ajánlom könyvemet, vagy Sigray erről szóló írásait, beszédeit, amelyek megtalálhatóak a Vas Megyei Levéltárban.

10) "Lehár ezredes megkezdte harcát a régi rend visszaállításáért a Dunántúlon" - a harcot természetesen nem egyedül Lehár kezdte meg s ráadásul csak Vas megyére igaz a kijelentés. Sigray és Lehár együtt jöttek Iváncon és Körmenden át Szhelyre, augusztus első hetében. Erre vonatkozóan jobb, ha a felkészületlen szerző helyett Lehár emlékirataira támaszkodunk, vagy elolvassuk könyvem erre vonatkozó adatolt részeit.

10) "Friedrich István kormánya legitimizálta magát azzal, hogy először József főherceggel tárgyaltak [...] Friedrich István legitimista-monarchista beállítottságú volt, így megértjük, hogy József főherceg miért fogadta el a kormányát" - mindez nem több mítoszgyártásnál. Friedrich volt az, aki megszervezte a '18 október végi lánchídi csatát Károlyi Mihályt támogatandó, József főhcg. pedig felesküdött a Nemzeti Tanácsra korábban. Friedrichet egyedül az legitimálta az antant által el nem ismert József főhcg. helyett, hogy puccsát a pesti olasz katonai misszió támogatta.

11) "Lehár ezredes elfogadta a „Nyugat-Magyarország katonai parancsnoka” kinevezést" - mindez persze csak az után vált lehetségessé, hogy Sigray lett a Nyugat-Magyarországi Kormánybiztosság vezetője. Ilyen címeket egyébként nem elfogadni kell, hanem arra kormányzati kinevezés vonatkozik.

A továbbiakban utalnék a Vasi Szemle 2008. 6. számára, benne tanulmányomra: A VASI ELLENFORRADALOM KÉT ARCA. Itt és a Sigrayról szóló könyvemben minden megtalálható bővebben, pontosan, levéltári adatokra és tucatnyi visszaemlékezésre alapozottan, ami az idézett posztban teljesen tendenciózusan, valóltanul, pongyolán és a történészi szaktudást mellőzve áll. Mint konzervatívok, gondolom nagy fontosságot tulajdonítunk mindannyian a realitásnak, a szaktudás tiszteletének, a történeti igazságnak és a tények tiszteletének. Ez utóbbiba egyébként az is beletartozik, hogy nem veszünk át egymástól jelöletlenül egész mondatokat.

Tisztelettel maradtam:
Békés Márton történész-politológus

E írta...

A rendező Coppola lánya, viszont a könyv amiből leginkább dolgozott egy másik életrajz volt, Lady Antonia Fraser műve.

Ha jól emlékszem Simon Schama írt arról valahol, hogy a francia kincstár bevételeinek kb. 6 százalékát fordították az udvar költségeire, ez fele annyi volt, mint amennyit az angol kincstár költött az angol udvar fenntartására.

A királyné pénzügyeiről lásd még ezt a blogbejegyzést: http://teaattrianon.blogspot.com/2008/10/madame-dficit.html

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Marie Antoinette divatőrülete némi joggal keltett megütközést a francia udvarban, addig ugyanis a király kegyencnőinek volt a feladata a francia luxusipar ilyen jellegű patronálása. (Más kérdés, hogy miféle királyi udvar az, ahol a kegyencnők tartása nem, a divatozó feleségek viszont megütközés tárgyai lehetnek.)

Ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy házassága első 10 évében Marie Antoinette önhibáján kívül nem tudott elegett tenni királynéi kötelességeinek - ez, és a francia-osztrák szövetség megingása rendkívül bizonytalanná tette helyzetét az udvarban. Tapasztalatlan tizenéves lányként, tanácsadók nélkül azt gondolhatta, ha egyszerre tölti be a király feleségének és kegyencnőjének szerepét, az valamiképpen erősíti majd a helyzetét. Abban minden szerző egyetért, hogy a gyermekek születése után felhagyott a pénzszórással, rangjához illő, de nem kirívóan pazarló udvart tartott. A francia kincstár pénzügyi problémáit elsősorban az amerikai függetlenségi háború szponzorálása okozta.

Meg kell még jegyezni, hogy ha Marie Antoinette egy szent lett volna, akkor is ugyanúgy kikezdte volna a propaganda. Elég megnézni a róla terjesztett pornográf, mocskolódó plakátokat hogy lássuk, életvitelétől, személyiségétől függetlenül ezektől nem számíthatott kíméletre.

Turner írta...

Tisztelt Békés Márton!

Örömömre szolgál, hogy a téma talán egyetlen igazi szakértője is olvasta, és foglalkozik a cikkemmel, és pontosítja a cikk tévedéseit.

Mikes és Lingauer Albin személyének összekeverése valóban az én figyelmetlenségemből adódott, ám a többi tévedés talán csupán rossz forrásokból való munkához. De bátorkodtam megbízni Zsiga Tibor könyvében, mely könyvre Ön is hivatkozik:
"A rendszerváltás előtt és azt követően több értékes munka is született a témával kapcsolatban - Fogarassy László és Zsiga Tibor munkáira gondolunk elsősorban"(http://www.vasiszemle.t-online.hu/2007/04/bekes.htm). Így én is bátorkodtam az Ön által is elismert történészre támaszkodni - még ha az adott történész esetleg marxista is.

Itt vannak pontról pontra a tévedések okai, és azok javításai.
1. Javítva
2. Javítva
3. Kiegészítve, mert Zsiga Tibor az első frakció álláspontját tényleg a Budapesti hatalomátvételben látja (Zsiga Tibor - Horthy ellen a királyért 13-14 oldal.)
4. Szintén Zsiga Tibor könyve..(16-17 oldal.)
5. Szintén Zsiga Tibor könyvére tudok hivatkozni, de mivel logikusan átgondolva csak Önnek lehet igaza így ezt is javítottam.
6. Zsiga Tibor könyvében ez így szerepel, de kijavítottam az Ön információival, ez tűnik valószínűbbnek. A név mivel később nem játszik szerepet a cikkben, így elmaradt, most belekerült.
7. Javítva.
8. Valóban nem, de nem írt bővebb információt így maradt.
9. Javítva.
1-10. Valóban, jobb ha Békés Mártont olvasunk, miután a cikkem felkeltette az érdeklődést, vagy ha már alapból érdeklődtünk a téma iránt.
2-10. Kiegészítve, javítva. (József főherceg személyére nem tér ki a cikk)
11. Tudomásul vettük.

Összességében kívánom megjegyezni, hogy a cikkem célja nem a téma minden részletére való rávilágítás, csupán a figyelemfelkeltés volt.

A hozzászólások azért vannak letiltva nálunk egyes témáknál, mert sajnos nem Békés Mártonok szólnak hozzá.....

A cikkem második fele kész, és tisztelettel kérem Önt, hogy nézze át, tévedéseket javítsa ki, mint ahogy ennél a cikknél is tette, mert így valóban a valóságot tartalmazó munka készült el.

A mostani cikkem aljára utólagos engedelmével oda írtam:
"2009.01.03.: Hibák javítva, Békés Márton, a téma kiemelt szakértője észrevételei alapján."

Turner Gábor 'hubatka'
SZKR alapító-elnök,
HVIM elnökségi tag,
Szent Korona alattvaló

Békés Márton írta...

Hubatka!

Örömmel vettem, hogy a jelzett dolgokat javítottad. Hidd el, hogy nem a kötekedés a célom, de mivel másfél évig kutattam a kérdést, biztos lehetsz benne, hogy e témához tényleg értek, a téma nekem is, 2005 óta a kedvenc területem, amiről még rengeteg mindent el lehetne mondani. A Szombathelyi Püspöki és a Megyei LEvéltár nagyon sok dobozát néztem át, olvastam Sigray visszaemlékezéseit és a fontosabb szakmunkákat, megírtam a Sigrayról szóló könyvemet, amelyben e kérdések mind-mind tisztázásra kerülnek.

Zsiga Tibor könyvében különben nem érződik semmiféle marxista íz, ő maga a rendszerváltás után még monarchista dolgokkal is kacérkodott. Korábbi, '70-es évek végétől írott tanulmányaiban is inkább csak a kifejezésmód kényszerűen marxista, de a szemléletmód inkább pozitivista, ezért sok-sok fontos adat nála is megtalálható.

A közölt írásoddal a bajom amúgy is inkább az volt, hogy egyes ténymegállapítások és összegző gondolatok után nem írod oda - akár zárójelben, vagy a szövegbe építve - hogy honnan van a forrás. Nem lábjegyzetelésre gondolok természetesen, hanem arra, hogy egy ilyen fontos témában - szerintem - jobb volna kicsit közelebb állni a tudományos, tényszerű írásmódhoz, vagy akár az esszéhez. Főleg akkor van ez így, ha olyan szövegekre lehet hivatkozni, amelyek az ellenforradalommal, a legitimizmussal szimpatizáló oldalon keletkeztek.

PHJ írta...

Köszi E.! Én csak egy riportot láttam a főhercegnővel, abból vettem az infot.

Nobilis írta...

mondjuk nekem tetszett a film.

Névtelen írta...

http://magyarkodo.blog.hu/2009/01/06/nyilt_satanizmus_a_kozoktatasban

ultrajobber írta...

PHJ, szerintem jobb volt otthagyni a Barikádot, hiszen még maga a Barikád csapat is azon dolgozik, hogy találjon olyan cikket, írást, bármit, ami Habsburg gyalázó, vagy lekicsinylően szólhat a keresztény Európáról.

Lásd: http://barikad.hu/node/22097

http://ellenkultura.blogspot.com/2009/01/gondolatok-magyarsgrl.html

Egy monarchista fórumnak pedig a legjobb helye egy monarchista weboldal lenne.

De amúgy a Gondola fórumán kezdtem többek közt fórumozásba, meg a Nobilis fórumán, de már onnan is legszívesebben kihjítanának, pedig még bele sem kezdtem semmibe.

Azért is várjuk a királyt!

PHJ írta...

Sztem lesz monarchista oldal, ha a Jósiten is úgy akarja, de nem ott van a legnagyobb szükség fórumra. offenzíva jobb lenne. Barrikádon van, aki máshogyan gondolja azért; http://www.barikad.hu/node/21856

Nobilis írta...

Jobber,
senki nem akar elhajtani,csak rossz fórumra jelentkeztél be ,rossz oldalon :D Szerencséd,hogy anno azt is én hoztam létre :)
a helyes cím: www.magyarnemes.atw.hu ot regisztrálsz,fórumban ott van a monarchista rész.