2009. jan. 29.

Mit terveznek tenni velünk? - Megjegyzések Dr. Varga Tibor kapcsán (REV).


Ahogyan talán már feltűnt, igyekszünk ezen az oldalon olyan embereket bemutatni – már csak azért is, mert nem vagyunk sokan – akik nemcsak érdeklődnek vagy éppen kutatnak a királyságunk után, hanem egy valós alternatívaként kezelik azt, egyszerűbben fogalmazva, akik potenciális magyar monarchisták. Talán páran egészen automatikusan azt gondolják, hogy az ún. „nemzeti radikalizmusban” automatikusan nagy azoknak a száma, akik a királyságban gondolkodnak. Fájó tapasztalat, hogy ez közel sem így van jelenleg még. A nemzeti oldal radikálisait jelenleg meglehetősen áthatja egyfajta „szubkulturális jelleg” (pólók, szimbólumok, mozgalmiság, nemzeti rock, stb.), amelynek egyszerre vannak hátrányai (pl. a megrekedés veszélye) és előnye (a fontosabb üzenetek a fogékonyak, a keresők számára könnyebben megtalálhatók és dekódolhatóak). Ebben a közegben mozog Dr. Varga Tibor is leginkább, emblematikus módon egyszerre egy nemzeti rock zenekar tagja (amely a nevét – Napvágás – a magyar királykoronázás egyik fontos és meghatározó szakrális epizódjáról kapta) és e mellett pedig előadásokat tart különböző – leginkább a Szent Koronához, és annak tanához kapcsolódó – témákban, tarsollyal az oldalán és bőrgatyában, hosszú hajjal. Tavaly karácsonykor, az évek óta megrendezésre kerülő Szent Korona Konferencia (amelynek egyik legnagyobb szervezője is ő) tartotta meg előadását – Mit terveznek velünk? – A Szent Korona eszme és a hatalom viszonya címmel, amelyet sajnos a rossz időzítés miatt csak videón tudtam megnézni. A rendezvény mindenképpen megérdemelt volna nagyobb (legalább a jobboldalinak mondott médiában) publicitást. (Elgondolkodtató, hogy olyan médiumok, mint a HírTV és a Magyar Nemzet például még fizetett hirdetésként sem volt hajlandó a rendezvényről hírt adni, a szervezők szerint legalábbis, mert nem foglalkoztak ezzel az „ódivatú dologgal” – mármint a Szent Koronával.)

Kis megjegyzések az előadás kapcsán, minden kötöttség nélkül, szinte csapongva.

- Nem biztos, hogy az „autoritásmentes” („le szeretnék ülni, vagy csak guggolok… rendkívül zavaró, hogy mindenkinek a feje felett vagyok…” – aztán mégis ült), és a néhol „rácsodálkozó”, meseszerű elbeszélésmód összhangban van a sokszor nagyon is konkrét és komolyságot igénylő mondanivalóval.

- Dr. Varga előadásában látszik a keresztény hitének aktív jelenléte, ami alapban nagyon jó, még akkor is, hogyha korábbi meglehetősen érdekes tévedései (Az „igaz Krisztus vallás”, amelyet az Intelmek alapján próbált „felmutatni” – holott csak az ortodox és a katolikus vallás közötti szent istváni egyensúlyozását dimenzionálta túl. Hiszen a katolikus hit mellett tette le a voksát az államalapító király, lásd a választott nevelő papok, szentek tisztelete stb. – a mellett, persze, hogy a bizánci kereszténységet is engedélyezte e honban). Talán ezért emleget – nem túl szerencsésen - olyan dolgokat / fogalmakat, mint például „a Szent Korona királyságának a vallása”, ami legalábbis félrevezető. Hacsak rosszul van fogalmazva az egy dolog, ha pedig nem rosszul van fogalmazva, akkor pedig egyszerűen helytelen ilyeneket mondani.

- Többször is nagyon megszólító, jogos felvetései vannak azonban, amelyet jól elhelyezett hangsúlyokkal mond ki. Pl.: „a szokás nem más, mint a szeretet és a szokásból lesz a törvény”. Vagy máshol „Ha volt valaha királyság, amely az Úr jelenlétére emlékeztet, az a Magyar Királyság volt.” „Az írott alkotmány elküldte a Jóistent…”, illetve „hacsak annyit mondanánk ki, hogy királyság, akkor azt mondanánk ki, hogy van Isten. Hiszen felkent királyunk van. (…) Hatvannégy éve máshogyan élünk, hatvannégy éve pokol a magyarság élete.” És még „amikor mi szabadok vagyunk, az mindig a történeti alkotmány alapján történik”. A történeti és írott alkotmány közötti különbség meghatározása kapcsán pedig helyesen jegyzi meg, hogy a „percemberek alkotmánya a jelenlegi, a múlttól szakít el, nincsen gyökerünk”. A történeti alkotmánnyal kapcsolatosan pedig az „istenközeli gondolkodásmódot” és az „élő alkotmány” kifejezést használja, amely – nem biztos, hogy tudatosan, de mégiscsak a monarchista álláspont szempontjából olyan nagyon fontos organikusságot mutatja.

- Fontos, hogy a királyság mellett áll ki alapvetően és kijelenti, hogy a Szovjet nyomására kiáltják ki a köztársaságot 1946-ban valamint figyelmeztet, hogy a komcsik kiáltják ki 1989-ben (is) a köztársaságot, amikor a kikiáltás alatt még itt tartózkodott a Szovjet Hadsereg.

- Fontos gondolatmenet, hogy 1954-ben megcsinálják a Ptk.-et a kommunisták, amelyben eldöntötték, hogy, hogy mi az, ami jó a történeti alkotmány korszakából nekünk, illetve nekik (hiszen onnan szűrtek). Fontos, hogy a vörös vezető elit szűrte ezt meg.

- Elvet, nagyon helyesen, olyan tévedéseket ő is, hogy „a Szent Korona működik” – ami tényleg egy fantazmagória csak, hiszen a Korona az örökös együttélést jeleníti meg e helyett.

- Fontos pozitívum, hogy nem gondolkodik demokráciában, főleg nem a jelenlegi tömegdemokráciában. Kijelenti, hogy bármikor visszatérhetünk a királyság állapotába, amely egyszerre a hierarchia és a mellérendelés állapota is a nemzet számára.

- Sajnálatos az olyan, kevésbé aktualizálható és megvalósítható momentumok, mint a „szkíta” hagyományok túlhajszolása. (Ezzel a nemzeti oldalon sajnos messze nincsen egyedül.)

- Sajnálatos, hogy a modern kor szerinti értelemben kezeli a magyar régiségben használt fogalmakat, ezért állít olyan dolgokat, mint hogy az „Aranybullában ki akarták zárni a fináncot”. Ez így természetesen félrevezető és végül is helytelen.

- Magyar föld, valós érték, gazdasági válság - érdekes a pozitívumok és a negatívumok megemlítése ezen fogalmak egymásra hatását tekintve.

- Teljesen téves a magyar reformkor elvetése; „minden, amit csinált majdnem, hogy nem jó…”, hiszen a reformkor organikusan és törvényesen kialakult követelései egy nagyon követendő konzervatív politizálás alatt keletkeztek és azok alapvetően szükségszerűek voltak a Királyságunk számára. A célokat és a megvalósítási módokat helyénvaló szétválasztani azonban. (Az hogy olyan fantazmagóriák is ezzel kapcsolatban szóba jönnek már ebben az előadásban is, mint hogy „kiszárad a Kárpát-medence”, mondjuk az ártéri vízgazdálkodás kapcsán, külön kellemetlen epizód.).

- Alapvető tévedése van Kossuth és Széchenyi viszonyában is Dr. Varga Tibornak. Kossuth nem volt „kevésbé radikális”, mint Széchenyi (és mi az, az „idegen gyakorlat”, amelyre célozgat? Tartunk tőle, hogy a labancozás sem áll távol tőle.). 1848 áprilisa pedig nem hozta meg azt, hogy „mindenki nemes lett”, hiszen ha mindenki az, akkor senki sem az, és az, a társadalmi állapot már a kommunizmushoz közelít („Önök mindannyian nemesek, csak úgyis kellene viselkedni…”). A hitel és kommunizmus viszonya nagyon zavaros és hiábavaló eszmefuttatás, sokkal szerencsésebb lett volna kihagyni és elfelejteni („az orosz paraszt nem tudott hitelt felvenni, megcsinálták neki a kommunizmust…”).

- Valamilyen szinten Dr. Varga Tibor esetében is jelen van egyfajta személyes meggyőződés, vagy perszonális fantazmagóriák jelenléte (sajnos ez is nagyon gyakori a nemzeti oldalon, a konferencián Molnár V. József, Lange Irén, akik ebben hasonszőrűek és sajnos olyannyira ismertek lehetnek még ebben a vonulatban Pap Gábor aki bőséggel engedett a gnosztikus behatásoknak, Szántai Lajos a nyíltan manicheista, a kommunisták ügynökeként elhíresült Kiszely István, valamint az okkultabb módszereket is latba vevő Csomor Lajos és Szigeti István is). Ilyen az, az állítása, hogy „10-20-30 évre ellopták az életünket” jelenleg és majd összegyűjtik azokat az embereket, akik ellene mehetnének a mostani establishmentnek és aztán lefejezik (képletesen szólva!) majd őket. Nem értünk azzal a kijelentéssel sem egyet – tekintettel a magyar nemzeti szellemre, ami mindig is jelen volt a történelmünkben – hogy; „A vezérelvek kellene, nem vezérek, mert azokat nálunk állítják”. A „Ne nézzünk TV-t, komolyan mondom…" Onnét várják a megváltásukat? Hamis vezéreket állítanak.” meg teljesen téves és valamennyire anakronisztikus is. Pontosan a tudatosan szelektáló, tájékozott emberekre van szükség, akik nem annyira a hun-avar mitológiában tájékozottak, hanem mondjuk sokkal inkább a regionális gazdaság fellendítésében vagy a magyar közjogban.

- Az egész rendezvénnyel kapcsolatosan Dr. Varga Tibor önzetlensége tapintható szinte, ami emberi őszinteséget sugall. Nagyon egyszerű és mégis ritka (keresztényi) az, a hozzáállás ma, hogy a rendezvény mindig ingyenes marad, amíg ő van az élén „mert ebben az időben ajándékot illik adni az embernek, szent időben…” az alapítványával ezért támogatja. Ez a hozzáállás követendő lehetne a nemzeti oldalon is, amikor egy nemzeti rock zenekar is több százezer forint alatt meg sem mozdul egy koncert kedvéért.

2008.12.28. III. Szent Korona Konferencia-Varga Tibor Mit terveznek tenni velünk A Szent Korona eszme és a hatalom viszonya from szkr on Vimeo.

10 megjegyzés:

DGY írta...

Na, ahhoz nincsen időm, hogy másfél órát meghallgassak, de amit erről a nemzeti oldal szubkulturális részéről írtál az nagyon is igaz. Szerintem nagyon sokat nyom a latban, hogy sokan itt eleve szubkulturákból jönnek. Foci, metál,szkinhed, meg ilyenek. Ezért van ez rész.

Csomor Lajos és társai meg szimplán eretnekek.

Varga Tibor véleményét meghallgatnám a másik oldalról. Annak örülök, hogy királyságpárti, de annak nem, hogy a jelek szerint sok minden átvesz ettől a dzsuvásabb nemzeti radikál vonulatból. (És a dzsuva itt most a nagy keveredést akarta kifejezni.)

PHJ-nek meg köszönet, hogy mindent megvizsgál, aki valamennyire komolyan felvállalja a királyságot itthon.

Névtelen írta...

Az a jó, hogy Csomornak barátja a Szigeti, aki pap.

ultrajobber írta...

PHJ, a MOVE-ét kritizáló cikkedre megjött a válasz, valamilyen nemzetiszocialista blogról.

A válasz szintén kritika, és értetlenség, habár mi ugye próbáljuk nagyon világosan elmondani, mit miért gondolunk úgy, ahogyan.

Mindenesetre biztattam az illetőt, hogy kérdéseivel hozzád forduljon, mert biztosan elmagyarázod neki a nem értett részeket, egyébként pedig ajánlottam neki a saját leíratom szerinti magyarázatot(a gondolás tényfeltáró fórumomat).

ultrajobber írta...

http://antebellum.blog.hu/2008/10/12/viribus_unitis

Ez itt az a blog.

PHJ írta...

Tudom, h pap, de attól még állíthat eretnekségeket, sajnos ilyenre is van példa. Aachenben lakik, ha jól tudom, mondjuk azt nem tudom, hogy katolikus vagy protestáns-e?

A szubkultúra sztem is fontos lehet, de nem kell túlzásba vinni a dolgot. Én nem vagyok az "underground" vagy "ellenkultúra" ellen sem azonnal és egyből, amennyiben az mondjuk a jelenlegi tömeg-, fogyasztáskultúra ellen megy, mert még az hasznos is lehet. De valahol mindennek van határa...

A nácik nem érdekelnek (AnteBellum). Majd el tudják olvasni, azt amit írok és azt formába tudják önteni amit gondolnak, akkor majd talán. Most egyiket sem láttam abban a posztban. Éys baromira nem érdekel, h a "MOVE" 50 fő, itt meg mondjuk 2 ember bóklászna csak. Ha ebből indulnák ki, akkor el sem indult volna ez az oldal.

Parsifal írta...

Szigeti milyen "eretnekséget" vall?
Csomor milyen "eretnekséget" vall?

PHJ írta...

Öööö... gnosztikus panteizmus, esetleg? Vagymi.

Parsifal írta...

Csomor, Szigeti?

Nem keveritek össze Szántaival, Pap Gáborral?

Személyesen ismerem Csomort, 97-es művében is már idézte Pezenhoffert, minden előadáson kikel a Szent Korona-tan és misztérium gnósztikus értelmezése ellen, minden könyvében kiáll amellett, hogy az országnak vissza kell térnie a katolikus kereszténységhez.

PHJ írta...

Szigeti - "számmisztikás" spekulációkkal "kiszámította", h a Szent Koronával koronázták meg a Nagy Károlyt (!), mert azt, az avar kagántól rabolta el...

Csomor szerint kaukázusi hun királytól származik és ez alapján, a Szűz Mária képet pedig a Szentháromság képének is tartja a koronán, így azt megtestesíti a Szentháromságot is (?).

De igazad van, ez valamennyire lájtosabb, Pap Gábor nyíltan gnosztikusabb. Érdemtelenül maradtak ki...;D

Parsifal írta...

Hááát...

Szigeti aacheni plébános volt, megvan a könyve, ő nem számmisztikával találta ki, hogy Nagy Károlyé volt.

Nagy Károly nagy mennyiségű avar kincset szállíttatott el.

Ottó fölnyittatta Károly sírját, és az eltemetett koronát küldte a pápához, miután a magyarok követelték a "koronájukat".

Egyébként meg a számszimbolika és a számmisztika nem ugyanaz. (Lásd pl. a katedrálisok misztériuma stb.)

Csomor azt mondja, hogy hátul Szűz Mária volt, a három evilági uralkodó képe ötvöstechnikailag is későbbi ráillesztés. ráadásul Szent Lélek szimbólummal (galamb?), így a két Pantokrator és Szűz Mária a Szent Lélekkel a Szent Háromságot is megjelenítette, valamint az Új Ádámot és az Új Évát. Ő sohasem vallotta a papgáborista őrültséget arról, hogy Szűz Mária Isten lenne.

Ikonográfiailag a kaukázusi (elsősorban grúz) mintákat követik a képek, ezért mondja, szerinte ott készült. A feliratok mindenesetre ennek ellent mondanak. Egyéb téren pozitív megállapításai voltak. Pap Gábor féle asztrológiát (nem naptárszimbolikát!) elvetette mindig is Csomor. ő mindig hangsúlyozta a katolicizmus primátusát a Szent Korona-misztérium és tan kérdésében.

A két-korona elméletet én is elvetem, többek között azért, világos, hogy Dukászvilit később kalapálták föl Szűz Mária helyére, ahogy a XX. századi Dukászvilit a Regnum Marianum templom betontalapzatára állították, mint valami kommunista gólemet.