2012. febr. 11.

Memento - 1945. február 11.

Kitörés napja.


Dicsőség a Hősöknek! Tisztelet az áldozatoknak!
Dicsőség Budapest és Európa védőinek!


"Német katonák! Magyar fegyvertársak! Abban a pillanatban, amikor hősi harcotok véget ér és katonasorsotok beteljesedik, köszönt benneteket még egyszer a hadsereg és a hon! Hálával és mély tisztelettel hajol meg Németország és Magyarország hős fiai előtt. Eskütökhöz híven az utolsó lélegzetig és a végső odaadásig kockáztattátok életeteket. Tiétek segítő kezünk bajtársak, kik áttörtétek a Budapest körüli gyűrűt!"


A második Sztálingrádról tanulmány olvasható itt Ungváry Krisztiántól.