2012. febr. 7.

Produktív nacionalizmus: egy példa

„A névváltoztatás nagy gondot okozott. Ötven évig hordtam – úgy érzem – becsülettel. Ha ismertek, ezzel ismertek. Most már az új név inkább a fejfámra kell. Legjobb esetben enged Isten tíz évet munkára, ez már naplemente tollnak, szónak, tusának. Megtettem. Németországban irtózatos propaganda folyik annak igazolására, hogy hazánkat nevek szerint német vér lakja. Egy vezető zalai tisztviselőt felszólítottak neve után: lépjen be a Volksbundba. Hosszú ideig vívódtam. De ha egyszer magyar érdeknek láttam, meg kellett tenni.”

Mindszenty József mondta ezt a névváltoztatásának okairól. Eredeti neve ugyanis Pehm József volt, a családja III. Károly királyunktól kapott nemességet. Ő -  a fentiek alapján is - hosszas vívódások után változtatta meg a nevét, szülőhelye (Csehimindszent) után "Mindszentyre".

6 megjegyzés:

Nobilis írta...

Nagy Iván:
1733-ban nemesíttetett meg III. Károly király által, czímere arany udvarú paizs, melynek jobb oldali felső szegletéből baloldali alsó szegletéig rézsutosan zöld szelemen látszik és azon három fehér rózsafej. A paizs feletti sisak koronájából két kiterjesztett zöld sasszárny terjeszkedik ki, mindeniken egy-egy fehér rózsafej, és a szárnyak közt szintén fehér rózsafej. Foszladék jobbról aranyzöld, balról ezüstzöld."

Siebmacher's Wappenbuch:

Wappen: In G. ein mit drei w. Rosen belegter gr. Schrägbalken. – Kleinod: Zwischen offenem, beiderseits mit je einer w. Rose belegten gr. Fluge, eine w. Rose. – Decken: gr.g. – gr.s.
Adels- u. Wappenbrief v. König Karl III., d. d. 1733 für Andreas Pehm.

http://kepfeltoltes.hu/120207/Pehm_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Pehm András a Helytartótanács tanácsosa volt 1738-ban(-1749.), míg nemességszerzése idején 1733. januárjában ugyanott titkár volt.

A nyugat Magyarországon zajlott felkelésnél Ágfalvánál az osztrák csendőrökkel zajlott csatában elesett egy szombathelyi Pehm Ferenc, a hercegprímás rokona.

PHJ írta...

Sajnos itt a színek nem látszanak, pedig ritka szép címert kaptak... Ferenc kije volt a prímásnak?

pera írta...

Bocsánat. A tömeg birkájaként hadd szólalok meg!

Mindszenty szövegéből nem derül ki pontosan, mikor is változtatott, de ha tényleg 50 évesen, akkor valamikor 42-ben tehette. A névváltoztatás indokaként kicsit önállótlan érvelésnek gondolom az általa mondottakat felhozni. Az érsek munkásságának sok pozitívuma van, de hogy ennek köze lenne valamiféle "pozitív nacionalizmushoz", hogy őszinte legyek, ezt nem gondolom. Elég ostoba megfelelési kényszer a részéről.

Jellemző volt ez akkoriban. Sztojákovicsból is lett valami, a történészek fel is teszik a kérdést, lehetett volna-e belőle m. kir miniszterelnök a délszlávos hangzású névvel...

Magam is hasonló cipőben járok, de eszem ágában sincs a pozitív nacionalisták közé lépni. :)

PHJ írta...

Akkor tette Pera, nagyon tudatosan. A prímás életében nagyon fontosnak tartotta a kulturnacionalista szempontot, amely alapvetően az OMM eszméje volt, de egy konkrét pillanatban képes volt ezen változtatni tudatosan, ennek oka az azonosulás és nem kényszer volt, pontosan az elmondottak miatt. Ez nem egy szubjektív "pozitívum", hanem produktív, hiszen az akkor aktuális és hasznos magyar expanziót szolgálta (ehhez kapcsolható az aktív revíziós állásfoglalása is a Muraköz kapcsán, még plébánosként).

pera írta...

Bocsánat, de a szövegből nem ez derül ki. Mintha attól tartana, hogy őt is Volksbundba suvasztanák a neve miatt! Meg hát arról ír, hogy milyen propaganda folyik Németországban, hogy bizonyítsák, itt csupa sváb lakik. Hát mi ez, ha nem kényszer?

Gyerekkori lakóhelyem sváb település volt, mint ahogy én is az vagyok, ott disszimilációs folyamatok indultak be a 30-as években német hatásra, tehát az addig félig-meddig asszimilálódott németek körében több lett a magát öntudatosan németnek vallók aránya. Mindszenty, hogy még csak ne is látszódjék rajta német származása, inkább előre menekül, a tudatos teljes felolvadást választja. Szerintem nyugodtan megmaradhatott volna Pehm-nek, német származású magyar főpapnak, mint ahogy volt rengeteg szlovák.

Azt végképp nem értem, hogy jön ide a revíziós politika?

PHJ írta...

Ebben semmilyen kényszer sincsen, ez szabad akarat. Önként. Revízió pedig úgy jön ide, h az akkori állami-nemzeti céllal teljesen azonosult, félretéve több,mint másfél évtizedes ellenállását pl. (legitimizmusa), mert látta az expanziót és a nemzeti érdek képviseletét. Ez produktív.