2008. ápr. 29.

A Szent Korona és annak a feje

Igazából nem sok mindent tudunk dr. Szöllõsi Józsefról azon kívül, hogy ügyvéd és a Nemzeti Bizottmány titkára. A videó egy nemzetgyűlésen készült, amelyről szintén csak annyit sejtünk, hogy amikor az elmúlt két év "zavargásai" voltak, létezett egy ilyen. Vagy több is. Összeült, hogy alkotmányozzon és a régi történeti alkotmányt tegye meg újra érvényes alkotmányunknak. Ha ez volt ennek a nemzetgyűlésnek avalós célja, üdvözölni lehet monarchista szempontból ezt. Annak ellenére, hogy egészen biztosan fajsúlytalan politikai kezdeményezésről volt szó, hiszen igazi közakaratot, ami ekkor elengedhetetlen, nem tudott képviselni és döntést sem tudott hozni. Ez nem az ő hibájuk, hanem a respublika hegemóniájának lehet betudni. Viszont okulni kell belőle.

Dr. Szöllösi Józsefnek az, az érdeme ebben a respublikában, hogy felvetette a királyság érvényét a jelenlegi köztársasággal szemben. Meg is indokolta, nem is rossz alapról tette meg ezt. De kapásból tévedett több ponton is, amely tipikusan azt mutatja, hogy a hat évtized nem tette egyértelművé a helyzetet és sok lesz itt a munka még, ami persze nem baj.

Kicsiny megjegyzéseink tisztán monarchista szempontból a következők a felszólalásával kapcsolatban;

1. Soha nem volt "400 éves Habsburg elnyomás" Magyarországon. Ez egy forradalmár, kommunista frázis, tipikusan republikánusok érvelnek ma is ezzel. Tényekkel is nehéz lenne bizonyítani, aki a királyságra igent mond, ilyet egyszerűen ne mondjon.

2. Sajnos, a szabad király választás nem azonnali és olyan egyértelmű, hiszen a magyar történeti alkotmánynak része a trónöröklést biztosító törvények is. Ezeket figyelmen kívül nem lehet hagyni. Nem a "Habsburg-önkény" kényszerítette a magyarokra a Habsburg-Lotharingiai házat, hanem a rendek támogatták ezt az elképzelést. Szép számmal vannak olyan uralkodók e házból, akik arra példák, hogy ez bizony jó húzás volt (III. Károly, Mária Terézia, Rudolf, II. Ferdinánd, I. Ferenc József, IV. Boldog Károly). A nacionalizmus kijátszása a király személyének szempontjából nem monarchista álláspont.

3. Üdvözöljük a globalizmus-ellenességét is. Jó helyen kapisgált.

4. Köszönjük, hogy kimondta; egyik magyarországi köztársaság kikiáltásával kapcsolatban sem kérdezték meg a népet. Soha. Semmikor. Sehogyan sem.

5. Nem kell félni, következetesebben képviselni a királyság ügyét. Minél kevesebb megfeleltetés a respublikának. A királyság nem kiegészíti a köztársaságot, hanem a helyett van.

Ezek után mindenkinek kellemes elmélyülést a videókban. És ha bárki bármilyen módon tud felvilághosítást adni Szöllösi úrnak rólunk, vagy nekünk Szöllösi úrról, azt tegye meg. Ne késlekedjen! Köszönjük.

2008. ápr. 25.

"Isten veled szívűnk minden álma ..."

Ki volt mostanában a budai Várban? Én nemrég és a csak a tizenötödik ember volt magyarul beszélő, aki elment mellettem. A legjobb az volt, amikor egy ember megszólított "Dujuspikinglis?" - Mire én jeleztem, hogy magyar vagyok, amire egy elkeseredett "A fenébe!..." volt a válasz.

A legtöbb mai ember a kommunista "helyreállításban" megtekinthető állapotán szocializálódott a Várnak. Én is sajnos. A "Mátyás templomon", a Halászbástyán, meg a várbuszon kívül, a sok turista jut csak eszébe. A Várat kötelező megnézni, mint a Hősök terét, és legalább annyira nem is jelent nevezetességnél többet a magyarok nagyobb részének, mint az átrendezett hősök eme tere. A "budai Vár", vagy "a Vár", pedig ugye a Királyi Vár eredetileg, ahol legutóbb a kormányzó lakott előtte pedig a királyi pár is itt lakott, ha tehette (Gödöllő mellett mondjuk legtöbbször), a nyilasok, németek, aztán a szovjetek is szépen kirabolták 1944 márciusa után.
Itt volt a koronzás is legutoljára, de reméljük nem utoljára. Itt tett fogadalmat Boldog Károly királyunk a szabad ég alatt és tette meg a híres kardvágásokat is.

Aztán nem úgy állították egészen helyre a komcsik, hogy "királyi" legyen, hanem inkább "múzeumi" vagy műemléki. Úgy is járunk ide, egy nagy üveges múzeumba, ami ennél nem több, hacsak nem az OSZK a cél.

A nosztalgia nem mindig öl és nem mindig konzervál, van amikor egy pozitív vágyat ébreszthet arra, hogy helyreállítsuk azt ami már nincsen. Ezzel a reményteli gondolattal csatoljuk be ide ezt a kis videót.

2008. ápr. 22.

Offline monarchista!

Néhány matricával akarjuk felhívni a figyelmet arra, hogy létezik egy olyan médium, amely Magyarországon, nem a politikai futóbolondokat tömöríti és mégis úgy gondolják, hogy a monarchia élhetőbb államforma, mint a köztársaság. Ezzel kapcsolatban igyekeztünk elgondolkodtatni azt, aki nem letépni, hanem elolvasni akarta a szöveget. Ennek forrása az volt, hogy kicsiny környezetemben 10 főből 10 nem tudott válaszolni erre az egyszerű kérdésre, vagy hülyeség mondott. (Nem baj, Szakasits sem tudta pontosan, vagy Tildy.) Kicsiben kezdtük, kiraktuk amerre mentünk, Budapesten, de vidéken is szép számmal azt a néhány száz darabot, amennyi elkészült. A képeken a "nyócker" szélén, illetve a más adekvát budapesti helyeken lehet látni kicsiny szóróanyagunkat, kellőképpen élethű helyzetben, annak jeleként, hogy nem illemhelyiségekbe helyeztük őket el fene nagy elhivatottságunkban.

Persze várjuk vidékről is a fotókat, hogy feltehessük ;)


Köszönet mindenkinek, aki segített és aki szólt, hogy jöhetne még ilyen több is. Igyekszünk később ennek megfelelően cselekedni, addig is lehet jelezni, aki szeretne majd ilyet. Utolsókból lesznek az elsők.

És várjuk a királyt.2008. ápr. 16.

Egy monarcha a szomszédbólBiztosan létezik valamifajta «monarchista szolidaritás», no persze ésszerű keretek között. Többször hangot adtam itt a blogon annak a nézetnek, hogy a nacionalista álláspont nem az egyetlen és nem is biztos, hogy tisztán monarchista álláspont. Ennek szellemében adom közre II. Aleksandar Karađorđević herceg, szerb trónörökös alábbi interjúját, akkor is, hogyha magyarként nagyon sok minden nem tetszik, ami a vajdasági magyarokkal történik jelenleg, nem beszélve arról, ami történt korábban (meglehet, ez a kommunista időkben volt nagyobbrészt). A szerb nacionalizmus kifejezetten kártékony a magyarság szempontjából, de talán az alábbiakból is kiderül, hogy a monarchia és a monarcha nem ennek a talaján áll, még akkor sem, hogyha éppen a nemzetiségét tekintve éppen szerb.
A legfontosabb érvek, amiért az interjú kikerül; 1., van olyan trónörökös a közelünkben, aki a monarchia visszaállítása mellett lép fel aktívan és gyakorlati módon (meglehet nem olyan ősi a királyságuk, mint a Magyar Királyság, mégis megteszi ezt), 2. több évtized kihagyás után, amelyben kommunista diktatúra is belefért, 30%-os támogatottságot talált egy szomszéd országban a monarchia bevezetése, nem sok propagandával, de kellő karizmával (ideje tehát leszámolni a "monarchia? hol van már az, ne röhögtess!-legendával!"), 3. a nemzeti egység, függetlenség a monarchiában képes megvalósulni a leginkább; 4. Szerbiában a szélsőségek lecsillapítás és a gazdasági fellendülés mellett, a vallási oldal megerősödését is szolgálja a monarchia. Tévútnak tartom ezek mellett a szerb monarcha állásfoglalásában; 1. hogy nem igazi politikai-társadalmi alternatíva a köztársasági berendezkedéssel szemben (csak a köztársasági elnök kiiktatása messze nem elég); 2. túlságosan hangsúlyos a kapitalista-globalista beilleszkedési hangsúlyok; 3. a trónörökös nagyon kritikátlan az EU-val szemben, eljelentékteleníti az ország nemzeti karakterét így.
Mindezek ellenére nagyon érdekes olvasmány ez. Imádkozunk azért, hogy valami egészen hasonlót olvassunk mi is a saját trónörökösünktől és nem olyanokat, amilyet legutóbb a HVG-ben lehetett olvasni, március idusa előtt a témában.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2006. május 24-én II. Aleksandar Karađorđević, azaz Sándor herceg, szerb trónörökös nyilvános felhívást intézett Szerbia polgáraihoz. Akkor már a május 21-i montenegrói népszavazás után tényként volt ismert, hogy immár Montenegró népe sem akar közösséget vállalni a múlt béklyójába szorult Szerbiával, és a függetlenedés útjára lépett, és így mi – akik Szerbiában élünk - alig több mint egy évtized alatt immár a negyedik államot mondhatjuk „magunkénak“. S ekkor a szerb herceg a királyság visszaállítását javasolta Szerbia népének.
Az utolsó jugoszláv király, II. Péter egyetlen fia szerint most érkezett el az idő, az „utolsó lehetőség“, hogy Szerbia szembenézzen önmagával és a múlt tévelygéseivel és biztos jövője érdekében döntő lépésre szánja el magát: a monarchia visszaállítására. Hogy mindezt hogyan képezli el a szerb trón várományosa, kiderül az alábbi beszélgetésből.
- Királyi Fenség, miért gondolja, hogy éppen Montenegró függetlenedése jelenti „azt a bizonyos pillanatot“, amikor Szerbia újabb történelemi fordulóponthoz érkezett ,és eljött az alkotmányos, parlamentáris monarchia feltámasztásának időpontja?
- Szomorú voltam Montenegró miatt, de most már fokozott erőkifejtésre van szükség, és nem vesztegethetünk el több értékes időt, mert Szerbiának mielőbb az Európai Únió tagjává kell vállnia. Mielőbb teljesítenünk kell nemzetközi kötelezettségeinket. Nem lehetünk többé a hatćrozatlansćg túszai, hiszen most az történik, hogy egyetlen ember miatt egy egész nemzet rabságban szenved.
Szerbia számára most jött el az „aranykor“, amikor megújulhat és pélaként maga elé állíthatja az olyan alkotmányos és parlamentáris monarchiákat, mint Spanyolország, Belgium, Svédország, Norvégia, Dánia, Luxemburg, Nagy Brittania, Japán, Kanada, Ausztrália vagy Új Zéland. Egy összefogást jelentő identitásra és arra van szükségünk, hogy véget érjen az ország két legfontosabb politikai intézménye (az államfő és a kormányfő) közötti egymásra mutogatás.
Mindezt egy semleges államfő tudná biztosítani, mint az említett országok esetében. A demokratikus választásokon megválasztott kormányfő és kormánya folytatná az országirányítás napi teendőit. Szerbia politikai stabilitása ezzel megerősödne, és jobb lenne a nemzetközi megítélése is.
- Milyen érvekkel győzi majd meg politikai ellenlábasait arról, hogy a királlyal biztosabb Szerbia jövője?
- Szerbia nagyon sikeres ország lehetne, ha mindenütt elfogadtatjuk az alkotmányos monarchiát jelképező semleges királyi szimbólumot, és ha megengedjük a demokratikusan megválasztott kormánynak, hogy torzsalkodástól és sok politikai vitától mentesen irányítsa az országot.
Mi erre képesek vagyunk, hiszen nézzük csak Spanyolorzság példáját, ahol a diktatúrából sikeresen léptek át a demokráciába. Ez az ország ma az Európai Únió tagja és gazdaságilag nagyon sikeres.Alig néhány nappal ezelőtt, Spanyolország ismét milliárdokat fektetett be – ezúttal a brit repülőterek működtetésének jogát vette meg. Szerbia néhány év múlva megismételhetné ezt a példát, és az Európai Únión belül gazdasági hatalommá válhat.
- Ön szerint szomszédaink, valamint az Európai Únió és az USA hogyan tekintetének a szerb monarchia visszaállítására?
- Pozitívan, hiszen azonnal elismernék az alkotmányos monarchia nyújtotta pozitív hatásokat. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy az Európai Únió tagjai közül sok ország szintén alkotmányos és parlamentáris monarchia, amelyek sikeresen együttműködnek az Európai Únión belüli különböző köztársaságokkal.
Nagy Britannia, az Amerikai Egyesült Államok legközelebbi szövetségese szintén alkotmányos parlamentáris monarchia.
- Vuk Draškovićon, a Szerb Megújhodási Mozgalom elnökén kívül támogatja-e más aktuális politikus a monarchia visszaállítását?
- Minden pártban sok kíváncsi politikus akad, akik érdeklődést mutatnak az alkotmányos parlamentáris monarchia iránt.Mindenkinek tudnia kell, hogy az alkotmányos és parlamentáris monarchiában úgyanúgy léteznek demokratikus választások, mint a köztársaságokban, egyetlen kivétellel – nem választanak négyévente köztársasági elnököt. Képzelje csak el, mennyit meg lehetne ezzel takarítani!
- Élvezi-e a szerb pravoszláv egyház támogatását?
- Igen, érzem ezt a támogatást, ugyanakkor nagyon szerencsésnek mondhatom magam a más vallások és etnikai közösségek tagjai és képviselői felől megnyilvánuló tisztelet és őszinte barátság miatt. A monarchia mindenki vallását és származását egyformán tiszteli.
- Szerbiát a nemzetközi sajtóban a politikai és gazdasági krízis mellett gyakran emlegetik olyan országként is, ahol a társadalomban gyökeret vert a nacionalizmus és a klerikalizmus. Önnek erről mi a véleménye?
- Nagyon sok nyitott kérdést meg kell oldanunk, de mindezekről csak akkor érdemes tárgyalni, ha majd egy stabil, politikai csatározásoktól mentes helyzetet teremtünk. A stabilitás befektetőket vonz, új munkalehetőségeket teremt, és mindezzel együtt jár a helyzet megnyugvása is. Elitélek minden szélsőséges jelenséget, és figyelmeztetni szeretnék, hogy az ilyen civilizálatlan hozzáállás semmiképpen sem szolgálhatja Szerbiának és polgárainak érdekeit, hiszen elijeszti a befektetőket. Szerbiának stabilitásra van szüksége és nem engedhetünk meg magunknak több fanatikus eltévelyedést.
- Korábban azt mondta, hogy királyként segíteni tudna Szerbiának a nemzetközi vérkeringésbe való beilleszkedésben. Hogyan?
- Büszke vagyok rá, hogy nagyon sok nemzetközi kapcsolattal és tapasztalattal rendelkezem, amire Nyugaton élve tettem szert. Ezeket a kapcsolatokat csak a kormány tudtával használnám ki, a nemzetközi helyzetünk megerősítése céljából.
- Ebben a helyzetben, jogilag hogyan lehetne „kivitelezni“ a monarchia visszaállítását, ami nem más mint egy komoly politikai manőver?
- Az alkotmányozó nemzetgyűlés és a polgárok folyamatos tájékoztatása segítségével, hogy tudják, hogy mi is az az alkotmányos parlamentáris monarchia.Ami 1945-ben történt, az egy törvénytelen tett volt, amit népünk boldogulása érdekében ki lehetne javítani. Fontos, hogy a politikusok és a politikai pártok felfogják, hogy az alkotmányos és parlamentáris uralkodó nagyon sok jót hozhatna az országnak, és hogy lássák azt a sikert, amilyen az Európai Únió monarchiáit jellemzi. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian elégedettek volnának.
- Mennyire elégedett a monarchia visszaállításának szükségessége mellett tett bejelentése nyomán elhangzott válaszreakciókkal?
- Az egész országban nagyon sok érdeklődést tapasztaltam, de még rengeteg a tennivaló a nyilvánosság tájékoztatása érdekében.
- A királyság restaurációját egy közvélemény-kutatás eredménye szerint mindössze a polgárok 30%-a támogatná. Hogyan volna lehetséges növelni ezt az arányt?
- Nagyon fontos a nyilvánosság széleskörű tájékoztatása valamint a sajtó nagyobb érdeklődésének felkeltése. Ebbe a párbeszédbe minden politikai pártot be kell vonni. Az alkotmányos és parlamentáris monarchia minden poltikai pártot képviseli, kivétel nélkül.
- Mit tart eddigi legnagyobb sikerének?
- Az országnak nyújtandó segítséggel összefüggően azt, amikor annak idején a demokratikus ellenzék részére konferenciákat szerveztem azzal a céllal, hogy megismerhessék egymást és egyesíthessék erejüket.
- Most, öt évvel a hazatérte után, hogyan tekint szerbiai tartózkodására?
- Számomra ez egy kivételes és csodálatos tapasztalat. Nagyon elérzékenyültem, amikor hazatértem Szerbiába. Nagyon örülök, hogy a feleségemmel együtt hasznosak lehettünk a humanitárius munka és a befektetések terén. Láttunk nagyon sok nehéz helyzetben élő embert, valamint olyanokat, akik most szabadulnak a súlyos múlt nyomasztó terhétől. Csodálatos volt beutazni az egész országot és megannyi emberrel találkozni.
- Mire számíthatnak a nemzeti kisebbségek, konkrétan a magyar nemzeti közösség, a szerb királyságban?
- Az alkotmányos és parlamentáris monarchia tiszteletben tartja, megőrzi és védelmezi az emberi jogokat, a kisebbségeket és minden vallási közösséget. Ez így van a világ összes alkotmányos és parlamentáris monarchiájában.
(Szerző: Dr. Celler Tibor)
 

2008. ápr. 4.

Megszállás akkor, szégyen azóta (rev.)


A legutóbbi Magyar Köztársaság identitásválságban van, amióta létrejött 1989-ben. Egyrészt ugye antikommunistának kell lennie 1956 miatt, hiszen az akkori szabadságharc tette lehetővé, hogy egyáltalán az 1988-90-es "rendszerváltásnak" legyen valamilyen legitimitása. (Azt most hagyjuk, hogy mennyire volt következetesen méltó ehhez a nagyszerű és felemelő hagyományhoz.) Másrészt viszont nem meri eldobni 1945 kommunista-republikánus demokrata értelmezését sem, hogy az felszabadítás volt, méghozzá a fasizmus alól. Nemrég a demokratikus Magyar Köztársaság miniszterelnöke, aki kommunista ifjú is volt anno, meg is köszönte újra a Szovjetúnió utódállamának akkori vezetőjének, Putyin úrnak ezt a nagyszerű cselekedetet. Márminthogy felszabadultunk. Saját bevallás szerint ezzel bizonyította azt, hogy mennyire "nagyvonalú" a nemzet. Talán inkább miniszterelnök, aki még mindig a kommunista maszlag alapján rendezgeti a politikai pályafutását,de annyira azért nincsenek kétségeink, hogy más miniszterelnökök sem merik majd lebontatni a szovjet emlékművet a Szabadság téren. Az orosz mackó ugyanis megüzente, ha ez megtörténik, akkor reszeltek a doni magyar emlékműnek. A félelem és a politikai érvényesülés nagy úr, ezért már Tildy, Nagy Ferenc is megköszönte annak idején, a kommunista csatlósokról nem is beszélve, ezt a remek kis felszabadulást.

Köszönjük, igazán nagylelkű gesztus volt. Remek.

2008-ban, hogy néhány újbaloldali és megkopott nyugdíjas kommunista elmegy megkoszorúzni a szovjet emlékművet, az hagyján. Most komolyan, ki nem tesz erre de igazán magasról? Ők azok, akik a Lenin fiúk emlékművét is megkoszorúzták Újpesten. (Azt ugyan még miért nem bontották le 18 évvel az állítólagos rendszerváltás után? Hahó. Buldózert neki, de izibe.) Nosztalgia, de szép is volt. Múltidő ez, nem érdekes. De, hogy a Magyar Honvédség ehhez asszisztál és a nagyon-nagyon rosszemlékű szovjet, mai orosz himnuszt is eljátsza hozzá... Szenny és gyalázat. Ilyen a magyar szégyen, hang nélküli, reakció nélküli és közönyös. Akik lőtték a magyar honvédet, akik elvitték a GULAGra, akik megerőszakolták a feleségét, a leányát, anyját, azoknak ma a magyar honvéd tiszteleg. Értelmezhetetlen, értelmetlen, feldolgozhatatlan.

1945-re szüksége van a Magyar Köztársaságnak, ha a fene fenét eszik akkor is. Kell, mint egy darab penészes kenyér 1945-ben, Budán. A megszálló szovjet csapatok ugyanis nagy szolgálatot tettek a respublikának; kikényszerítették, hogy megszünjön a magyarok királysága, s ezzel a szuverenitása is megszünt egy országnak. Ezért a hála soha nem múlhat el a republikánus szívekben sem.

De a szégyen sem a miénkben."1848 és 1919 méltó utódokra talált ezekben a fiatalokban..."