2010. okt. 31.

Avareső a napfényben - Emlékek és prédikáció az idei Károly-miséről és zarándoklatról


Anyaportálunkon, a Regnum!-on van egy személyesebb hangú visszaemlékezés, illetve Fazakas Zoltán Márton premontrei kormányzó perjel szentbeszéde, amit a rendelkezésünkre bocsájtott. Képgaléria mellékelve.

2010. okt. 29.

MINDSZENTY (Szeretlek Faust) hivatalos filmelőzetesMindszenty József, a püspök -- Jávor Pál, a Színész. Közös sors 1944-ben, a sopronkőhidai fegyházban. A találkozásból pokoljárás lesz. Jávor végigvezeti a Papot életének legfontosabb állomásain addig -- és a jövőben, haláláig. Hogy a Pap eldönthesse, vállalja-e a gyötrelmes életet. Közben a háttérben az egész magyar XX. század. Ismert történelmi alakok, nem ismert helyzetek. A szenvedélyes út tétje maga az Élet. A film alapjául szolgáló előadás tizenhat évig volt színpadon, ugyanazokkal a színészekkel, akik most is a főszereplők, a sikersorozat most a filmvásznon folytatódhat.

2010. okt. 26.

Még szinte friss

Nemrég indult egy új műsor, amely bevallottan monarchista szemléletű a Szent Korona Rádión Trón és Oltár címmel, amelyet Torda Zsolt, Uhel Péter, Fodor Tamás készített. Első adása meghallgatható itt. Anyaportálunkon, a Regnum!-on Ernst Jünger maximái olvashatóak (ez egy sorozat első része, amelyben a konzervatív forradalom egyik leghíresebb alakjának gondolatait közöljük le). Itt pedig egy interjú olvasható a Bar!kádon Pánczél Hegedűs Jánossal az államformaváltás lehetőségeiről. A Magyar Nemzet hétvégi száma után, az online portál is közzétette a királyság alternatíváját összefoglaló írását Pethő Tibornak. Figyelembe ajánljuk mindenkinek a Szent Magyarországért honlapot is, amely egy friss és fiatalos legitimista kezdeményezés, annak minden előnyével és kezdeti esetlegességeivel.

2010. okt. 21.

Boldog Károly király ünnepén

Boldog Károly ezeddig utolsó apostoli királyunk, mint Isten hatalmának képviselője, legszentebb kötelességének ismerte a béke helyreállítását, mert szem előtt tartotta a szentmise kezdőénekének szavait:

Így szól az Úr:

Az én gondolatom a béke, és nem a pusztulás: Hívjatok segítségül, meghallgatlak titeket, és hazavezetlek a fogságból, bárhol is éltek.
(Jer 29.11.12.14)

KEZDŐÉNEK

Így szól az Úr: Az én gondolatom a béke, és nem a pusztulás: Hívjatok segítségül, meghallgatlak titeket, és hazavezetlek a fogságból, bárhol is éltek. (Jer 29.11.12.14)

KÖNYÖRGÉS

Istenünk, örök dicsőség királya
te IV. Károly apostoli királyunkat arra tanítottad,
hogy úgy tekintsen uralkodói hivatására,
mint Krisztus követésének áldozatos útjára:
minden cselekedetében a rábízott népek iránti szeretet vezérelte.
Közbenjárására add, hogy önmagunkról lemondva
mi is egész szívvel ragaszkodjunk hozzád.
A mi Urunk, Jézus Krisztus a Te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten, mindörökkön – örökké.

IGE LITURGIÁJA Olvasmányos könyv hétköznapokra II.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

Pap: Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, aki mérhetetlen szeretetében
minden kornak példaadó szentet állít, hogy kegyelme segítségével követni
tudjuk Boldog Károly apostoli királyunk lelkületét.

Lektor:
1. Urunk, te Boldog Károly apostoli királyunk lelkébe különleges tiszteletet oltottál az Oltáriszentség és Szent Szíved iránt. Tölts el bennünket is ezzel a lelkülettel!
2. Boldog Károly minden fontos döntését az imádság kegyelmi erejéből merítve hozta meg. Add, hogy mi is bizalommal és állhatatosan tudjunk imádkozni.
3. Károly házassága szent és példaadó volt. Add, hogy családjaink szent és jövőt építő házasságra épüljenek!
4. Boldog királyunkat minden cselekedetében a rábízott népek iránti szeretet vezérelte. Add, hogy mi is a Te békéd eszközei legyünk.
5. Halálos ágyán mindenkinek megbocsátott, aki őt elárulta. Add, hogy szívből tudjunk mi is megbocsátani minden ellenünk vétkezőnek.

Pap: Urunk, Jézus Krisztus, a harmadik évezred elején példaképül és közbenjáróul
adtad Boldog IV. Károly apostoli királyunkat. Kérünk add, hogy mindig érezzük
hathatós közbenjárását, és élete példáját követve mi is tetszőek legyünk
Előtted. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

Oltárodra helyeztük áldozati adományainkat, Istenünk.
Kérünk, add meg nekünk azt az áhítatot,
amelyet Boldog IV. Károly apostoli királyunk szívébe oltottál.
Segíts, hogy tiszta szívvel és odaadó lélekkel
vegyünk részt a szent cselekményekben,
és áldozatunk neked kedves, számunkra pedig üdvös legyen.
Krisztus, a mi Urunk által.

ÁLDOZATI ÉNEK
Jn 12,26
Aki nekem szolgál, engem kövessen,
és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám – mondja az Úr.

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségünk szentségét.
Áldozatosan kérjük jóságodat,
ne vond meg tőlünk jelen életünkben segítségedet,
és Boldog Károly apostoli királyunk közbenjárására add,
hogy elnyerjük az örök boldogságot.
Krisztus , a mi Urunk által.

Napi Szentírás:Ef 3,14-21; Zs 32; Lk 12,49-53

Verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben!

2010. okt. 19.

Trükkös monarchista jegyzet

Csonttá rágott témánk az, hogy amint előkerül politikai véleményünk, nevezetesen az, hogy királyságot szeretnénk, rögtön mindenki azt a kérdést vágja rá, hogy: "... de ki lenne a király?!". Ezt a kérdést már mindannyian egyrészt nagyon unjuk, mert ugye nem ez a legfontosabb jelen helyzetben, de azért lehet erre trükkösen is válaszolni.

Írta: Fehér András.

Én azt mondom például erre: Barátom! Aki szingli akar maradni, az maradjon. De legtöbbünk azért társat keres - bár sokan igen-igen nehezen találnak. Csak azért, mert valaki nem találta meg még az igazit, attól csupán egyedülálló és nem "szingli".

Ilyenkor persze csönd van. Ezt az emberek általában értik.

Nekem persze eszembe jut más is erről. Egy bölcs ember azt mondta nekem egykor: "először önmagadat kell megtalálnod, ahhoz hogy a megfelelő társat megleld". Nagy igazság ez, mégis sokan nem értik, vagy nem veszik figyelembe. Ha épp egyedül vagy, akkor az lenne a megoldás, hogy deklarálod, hogy ez a normális? Ugye nem!

Akkor csak amiatt, hogy nem tudjuk ki adatik nekünk, még nem gondolhatjuk, hogy nem kell senki. Ha önmagunkat megtaláljuk, eljöhet a király is. A nemzetnek kell megtalálnia újra magát.

***

Két kis kommentár haladó monarchistáknak és egyéb bölcsészeknek.

1.

A legtöbb ember még nem találkozott a demokrácia értelmes alternatívájával. E fenti kis szösszenet gyakorlati példán igyekszik bemutatni, hogyan lehet azok felé közelíteni, akik kételkednek, hogy az mégis hiteles legyen. Semmiképpen nem akadémikus modorban! Nem hiszem, hogy történelmi, jogi, filozófiai vagy egyéb fejtegetésekbe kell bocsátkoznunk. Amíg a restauráció "minusz egyedik" vagy a nulladik fázisában járunk elegendő felénk hajlítani egy kis szimpátiát, leküzdeni a mostani "nevetséges" titulust, amivel elintééznek minket sokan. (Ez egyébként jó úton halad.) Ha majd az illető eljut magában odáig, hogy lehetséges alternatívaként, előrelépésként kezelje a tömegdemokrácia monarchista tagadását, akkor úgyis egy sor kérdést feltesz, s ha intelligens, egy sor véleményt meg is hallgat.

2.

Szerény meglátásom szerint az arisztokrácia hiánya súlyosabb, mint a király személyének kérdése. Ez lehet igazából az egyetlen gátló tényező a restaruáció megvalósításában. Mert aki pusztán "jó", az még nem "nemes", amint az elegáns sem automatikusan úriember vagy úriasszony. S ha életünk egy-egy területén meg is valósítunk valamit a nemesi erényekből mily nehéz azt gyengeségeink, anyagi körülményeink, emberi környezetünk és a nemes viselkedés társadalmi lenézettsége miatt általánosan megvalósítani. Szerintem az utat ITT kell kezdeni.

2010. okt. 16.

A magyar integritásnak az első vértanúja a király!

Haller István életútja és a detronizáció elleni felszólalása itt olvasható anyaportálunkon, Regnum!-on. A Könyvtárba felkerült Balassa Imre rendhagyó munkája, A magyar királytragédia kötet, amely egyedülálló szemlélete miatt (nemzeti király) mindenképpen fontos olvasmány. A Könyvtárba kerül Timón Ákos nagy hírű munkája is, A Szent Korona és a koronázás közjogi jelentőségéről.

2010. okt. 14.

Újabb fejlemények alkotmányozás ügyben

A legutóbbi írásunk óta van két olyan pozitívabb fejlemény az alkotmányozási folyamatban, amely mellett királyságpártiként nem lenne ildomos elmennünk. Az Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottság elé érkezett két olyan beadvány, amellyel érdemes foglalkozni, mégha sajnos nem ugyanolyan hangsúlyokkal is. A jelenlegi helyzetben relevánsabb Dr. Varga Zsolt András, a PPKE JÁK tanszékvezető docensének a beadványa, aki alig négy oldalas beadványában felveti, hogy:

"... az alkotmány: a) többszintű lesz, b) a legbelső szintje (a mag-alkotmány, amely elkészül jövő tavaszra) nem dönti el az államforma és a kormányforma legfontosabb kérdéseit, hanem olyan preambulumot és alkotmányos alapelv-készletet tartalmaz, amely a legitimizmus eredményétől (az Apostoli Királyság helyreállítása a törvényes dinasztia jogaiba visszahelyezése mellett) a szabad királyválasztáson át a köztársasági államforma véglegesítéséig bármely megoldást változtatás nélkül „elvisel”, c) ugyanakkor olyan értékeket hordoz, amelyek a jövő zálogát képezik."

A mag-alkotmányos beadvány a "Tudományos Műhelyek" egyikeként lett beadva, olyan értékes kísérő anyagok mellett, amelyeket szintén ezt az elképzelést támasztják alá, más aspektusokból, kollégák részéről (Dr. Schanda Balázs PPKE JÁK dékán, Dr. Szabó István). A beadvány - némileg rejtett módon - de a Fidesz-KDNP kétharmados többségétől reméli a megvalósítását ennek az alkotmányformának (ennek a visszaigazolását sajnos a jobbközép kormánypárt blokkjában nem sikerült felfedeznünk).

A másik fontosabb beadványt a szerencsétlen módon kipottyant HVIM helyett versenybe szálló, Örökség Őrzői Egyesület fogalmazta meg, amelynek elnöke a Dr. László András ultrajobboldali gondolkodó belső köréhez tartozó Baranyi Tibor Imre. A beadvány - amelyet a Jobbik Magyarországért Mozgalom égisze alatt nyújtottak be, ellenkezően az előzővel - legfontosabb eleme a tényleges szuverenitás visszaszerzésének igenlése, amellyel kapcsolatosan a jogfolytonosság helyreállítás a legfontosabb. Az államformaváltás sajnos nem említődik meg, melyet elméletileg a HVIM képviselt volna és amellyel kapcsolatosan Varga professzor úr beadványa konszenzusos, de határozottabb álláspontot képvisel, igaz nem egy parlamenti párthoz tartozó beadványként.

Valami tehát van, de hogy ez mire lesz elég, az még mindig nem látszik. Elsüllyedni, erősödni vagy fennmaradni fognak-e ezek a javaslatok? Ha a többség és súly szerint ítéljük meg, ami tömegdemokráciában releváns pozíció, akkor inkább a negatív végkifejlet látszik reálisabbnak.

2010. okt. 12.

"Maga nem maradhat itten" - autoritás és hűség

Hegedűs Pál altábornagy visszaemlékezéseiben egy érdekes momentumot őrzött meg, amely jó példa lehet arra, hogy a magyar király szava a legválságosabb pillanatban is mennyit ért. Boldog Károly királyunkkal kapcsolatosan a mai napig él a köztudatban, hogy "teszetosza" és "átgondolatlan" volt, aki nem volt elég határozott. Többször kiderül azonban, hogy ezt a következtetést mindig utólag sikerül levonni csak, de adott helyzetben a királynak egyszerűen mások voltak a mozgatórugói, mint egy aktuálpolitikusnak. Károly király tudott azonban nagyon is autoriter lenni és válságos pillanatokban józan volt. Báró Lehár Antal az egyik leghűségesebb embere volt a királynak, a magyar ellenforradalom pedig egyik legeredményesebb és legnagyszerűbb alakja. A szerencsétlen budaörsi csatában helytállt, de az akaratát gondolkodás nélkül a királynak alá rendelte akkor is, amikor ezzel szemben minden porcikája, mint becsületes katonaember tiltakozott. A jelenetet Hegedűs így örökítette meg memoárjaiban:

"A király azt kérdezi Lehártól, hogy mit szándékozik most saját személyére nézve tenni? Mire Lehár jelentette, hogy ő a csapatoknál marad. Erre Őfelsége azt mondotta, hogy: „Maga nem maradhat itten”, mire Lehár fejét megrázván, megismételte előbbi jelentését. Őfelsége most már erélyesebb hangon megparancsolta Lehárnak, hogy menjen el! Erre Lehár a király előtt mélyen meghajtván magát, távozott. Alighogy a király vonata mozgásba jutott, Lehár már polgári ruhában jelent meg, hogy tőlem búcsút vegyen. Kérdésemre, hogy mit szándékozik most tenni, azt felelte: „Ich flüchte mich, denn wenn ich hier bleibe, hängen sie mich.” [Én menekülök, mert ha itt maradok, felakasztanak.] Ugyanakkor Osváth főhadnagy – szintén már polgári ruhában – nagy sietséggel iratokat semmisített meg. Rövid idő múlva úgy Lehár, mint Osváth el tűntek és az óta sem láttam őket."

A király a harc befejezésével a polgárháború kialakulását akarta elkerülni, ezt ma már világosan tudjuk és értjük. Az események után báró Lehár Antal emigrált, Magyarországra nem tért vissza már. A Hegedűs-memoár többi része a Kommentár aktuális számában itt olvasható.

2010. okt. 8.

Boldogságos Szűz Mária - Magyarok Nagyasszonya napján
"Ó, Nagyasszony, nemzetünk reménye,
Rád szegezzük könnytelt szemeink,
Veszni indult István öröksége,
Szép kertedben ős erényeink!"

Sir 24, 23-31

Mária reménységünk az életre és minden erényre.

Gal 4, 4-7
Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született.

Lk 1, 26-38
Isten feltárta örök tervét Mária előtt, hogy őt választotta a Megváltó anyjává.

2010. okt. 6.

Horthy Miklós kormányzónk BécsbenA fenti videón vitéz nagybányai Horthy Miklós bécsi hivatalos államfői útja látható 1936-ból, amelyen többek között meglátogatta a híres Kaisergruft-ot, ahol a Habsburg-Lotharingen-házból származó uralkodóink nyugszanak. Kormányzónk elsősorban I. Ferenc József sírja előtt jött tisztelegni, mint volt szárnysegéd és az uralkodó életművének és személyének őszinte csodálója. A látogatás azonban nem volt problémamentes, hiszen arról nem értesítették sem a kapucinusokat előre, sem pedig a Habsburg-ház akkori fejét, Ottó trónörököst. A protokoll ezt azonban megkívánta volna, hiszen mások is így jártak el, akkoriban a sírbolt ugyanis nem volt nyilvános mindenki előtt, mint manapság. Ezért Ottó főherceg későbbiek során úgy rendelkezett, hogy az ő személyes jóváhagyása nélkül nem látogatható a sírbolt senki számára sem. Az eset nem tett jót a trónörökös és a kormányzó közötti amúgy is fagyos viszonynak annak idején, mi viszont manapság azt látjuk benne leginkább, hogy a Horthy Miklósnak mennyire fontos volt, hogy egy tisztán protokolláris úton is, mindenképpen leróhassa tiszteletét politikai példaképe előtt.

2010. okt. 5.

Idén is lesz Károly-mise!


Ebben az évben újra megtartjuk a hagyományos Károly-misét és az ezzel kapcsolatos országos zarándoklatot, amelyre nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Helye: Cirák és Dénesfa határán, a Király-kápolnában.
Ideje: 2010. 10. 24. 11.00
A szentmisét bemutatja és a szentbeszédet mondja Fazakas Zoltán Márton premontrei kormányzó perjel.

Arra kérünk Benneteket, hogy az esemény terjesszétek, hirdessétek, de legfőképpen gyertek el minél többen! Képviseljük magunkat nemzeti-, egyházi- és történelmi zászlókkal, áldozzunk a szent életű király emléke előtt a szentmisén. Beszélgessünk, emlékezzünk a szentmise után, a zarándoklat befejezéseként.

Az eseményen díszőrséget áll vitéz doberdói Bánlaky Breit József altábornagy Hagyományőrző Egyesület.

2010. okt. 4.

A magyar trónörökösnek van a legtöbb itthoni díszpolgár címe

A Regnum!-on Kaczmarski Balázs hiánypótló írása itt olvasható, kellemes kis Facebook aplikációval.

"A rendszerváltás után közvetlenül a legtöbb díszpolgári címet Ottó főherceg kapta, azok közül, akik emigránsok voltak és hazatértek, szám szerint ötvenötöt (lista lentebb). Talán a rendszerváltás után tudat alatt bennünk dúlt valamiféle negatív reflex a Habsburgokkal kapcsolatban, és ennek köszönhető hogy sok magyar település első díszpolgára lett Őfelsége és hogy valószínűleg neki van a legtöbb díszpolgársága Magyarországon. A számokkal kapcsolatos adatok eltérőek. Újságok közel 50-ről, másik adat szerint 70 körüliről írnak, Habsburg Ottó közel százat szokott megemlíteni, mi ötvenötöt találtunk."

2010. okt. 2.

A királyság riogat?

Pokorni Zoltán a Heti Válaszban ezt mondta nem is olyan régen; "A baloldali sajtó riogatásain pedig legfeljebb mosolyogni lehet. Van valaki az országban, aki elhiszi, hogy bevezetnénk a királyságot vagy statáriumot hirdetnénk?". Ha a "bevezetnénk" a többes szám első személy, a jobbközép kormányzó pártot jelenti, akkor nem tudunk határozott választ adni erre, de valószínűleg a "nem, nincsen" lenne a helyes válasz mind a kettőre nadrágos embertől. Ez azonban nem megnyugtató válasz a mi részünkről, hanem realista. Az látszik, hogy a királyság egyeseknek ahogyan egzisztenciális-politikai deviancia, másoknak pedig politikai abszurdum. Nekünk viszont realitás és politikai alternatíva, még ha a kívánt politikai térnek híján is vagyunk. Minket azonban a királyság nem riogat, hanem melenget és éltet.