2013. okt. 27.

Christus Vincit! Christus Regnat! Christus Imperat!"Tehát a nemzetek kormányzói ne vonakodjanak odahatni, hogy úgy ők maguk, mint népeik Krisztus, a Király iránt a tisztelet és a hódolat nyilvános adóját leróják, ha azt akarják, hogy csorbítatlan tekintéllyel fejleszthessék és növelhessék hazájuk javát és boldogulását. Mert amit pápaságunk kezdetén a tekintély és közhatalom tiszteletének meggyengüléséről írtunk, az a mai időkre nagyon is ráillik: «Miután Istent és Jézus Krisztust a törvényekből és a közéletből kizárták, s a tekintélyt már nem Istentől, hanem az emberektől származtatják; magának a tekintélynek alapjai rendültek meg, mert elvonták az alapokat, amiért egyeseknek joguk van parancsolni, másoknak kötelességük engedelmeskedni. Így szükségképpen megingott az egész emberi társadalom, amely nem nyugodott többé szilárd pilléreken». (Enc. Ubi arcano.)

Pedig ha az emberek a magán- és a közéletben elismerik Krisztus királyi tekintélyét, hihetetlen előnyök háramlanak a polgári társadalomra: a valódi szabadság, a fegyelem és higgadtság, a megértés és béke. Krisztusnak királyi méltósága a fejedelmek és kormányok emberi tekintélyét megszenteli, a polgárok kötelességérzetét és engedelmességét pedig megnemesíti. Szent Pál apostol, bár csak az asszonyoknak és szolgáknak parancsolta, hogy férjeikben és uraikban Krisztust tiszteljék, mégis úgy intette őket, hogy ezeknek nem mint embereknek engedelmeskedjenek, hanem mint Krisztus helytartóinak, mert a Krisztus vérével megváltott emberekhez másképp nem illik, hogy embereket szolgáljanak: „Nagy áron vétettetek meg, ne legyetek azért emberek rabszolgái.” (1 Kor 7,23) S ha a fejedelmek és a törvényes közhatóságok majd azt a meggyőződést vallják, hogy nem annyira a saját jogukon, mint inkább Krisztus megbízásából és nevében kormányoznak, könnyen elgondolható, mily szentül és bölcsen használják majd a hatalmat, s ennyire számolnak a közjóval és alattvalóik emberi méltóságával. Ennek következtében fölvirul és megszilárdul a béke és a rend; megszűnik a lázadások oka, mert ha a polgár a fejedelemben és az állami közhatóságokban magához hasonló, sőt bizonyos tekintetben méltatlan és gáncsolható embereket lát is, mégsem szegül ellenük, mert bennük Krisztusnak, az Istenembernek képviselőit és tekintélyének hordozóját nézi. Azután a megértés és béke szempontjából is fontos, hogy minél nagyobb egy ország s minél inkább átkarolja az egész emberiséget, az emberek annál jobban öntudatára ébrednek ama közösség fontosságának, amely őket egybefűzi. S a közösség tudata megelőzi és megakadályozza a gyakori összeütközéseket vagy legalább enyhíti és tompítja azok élét."

XI. Pius pápa Quas Primas... kezdetű enciklikájából.

Áldott Krisztus Király ünnepét kívánunk minden kedves olvasónknak!

Királyságot!


2013. okt. 23.

Államfők jönnek-mennek, a királynő örök.


12 fotó járja be mostanában az internetet, melyen II. Erzsébet brit uralkodó látható a XX. század második felének szinte valamennyi amerikai elnöke mellett. Számunkra most nem a brit monarchia milyensége a lényeg, hanem az a stílus, stabilitás és kiszámíthatóság amelyet egy uralkodó jelent saját hazájának. A képeket végignézve csukjuk be a szemünket és képzeljük a királynő helyére mondjuk Habsburg-Lotharingiai Ottót, Magyarország királyát.

1. Herbert Hoover


1957-ben a volt amerikai elnök a II. Erzsébet királynő tiszteletére rendezett fogadáson. New York Waldorf-Astoria Hotel, Október 21.

2. Harry S. Truman1951 november 1. Erzsébet hercegnő és az amerikai elnök találkozója a washingtoni Kanadai nagykövetségen.

3. Dwight D. Eisenhover


1957 október 20. A Fehér Házban tartott fogadáson Eisenhower láthatta először elnökként vendégül az újdonsült brit uralkodót.
 
4. John F. KennedyErzsébet királynő és Fülöp herceg vendégül látja az amerikai elnököt és feleségét a Buckingham palotában, 1961. június 5-én.

5. Richard Nixon


Erzsébet királynő és Nixon elnök Chequersben (Buckinghamshire, Anglia) 1970-ben.

6. Gerald Ford


Az amerikai elnök tánca a brit uralkodóval, a tiszteletére rendezett bálon. Fehér Ház, Washington D. C. 1976 július 17.

7. Jimmy Carter


1977-ben Jimmy Carter nem volt hajlandó meghajolni a királynő előtt, helyette odament hozzá, hogy megpuszilja. Az eset miatt kettejük viszonya meglehetősen rossz volt.

8. Ronald Reagan


Erzsébet királynő pohárköszöntőt mond a Ronal Reagan és felesége által szervezett vacsorán San Francisco-ban, 1983 márciusában.

 9. George H. W. Bush


Az idősebb George Bush éppen a Fehér Házból kíséri ki a királynőt a helikopterhez, amellyel Baltimore-ba utaztak, hogy megtekintsenek egy baseball meccset. 1991 május 15.

10. Bill Clinton


Bill Clintos és Erzsébet királynő a normandiai partraszállás 50. évfordulójára szervezett megemlékezésen, 1994 júniusában.

11. George W. Bush


2008. június 15. Bemutató a Windsori kastély Szent György termében.

12. Barack Obama


Az elnök és a királynő pohárköszöntőt mondanak a Buckingham palotában 2011. május 24-én.

Reméljük a királynő egészségben megéli a következő amerikai elnök 4, maximum 8 éves periódusát!

2013. okt. 21.

Boldog IV. Károly

Ma van Károly királyunk ünnepnapja a Katolikus Egyházban, méghozzá rendhagyóan nem égi születésnapján, hanem Zitával kötött házasságának évfordulóján, jelezvén azt, hogy mennyire fontosak voltak egymásnak életük során. Emlékezzünk mi is örökségére, kérjük közbenjárását Urunknál, Jézus Krisztusnál, hogy hazánk újra rátaláljon önmagára, valamint fejezzük ki iránta érzett tiszteletünket az évente, restaurációs kísérletének emlékére megtartott Károly-misén, mely idén ezen a héten szombaton lesz a Cirák és Dénesfa közti Károly-kápolnában.

"Most egymást kell kölcsönösen az égbe vezetnünk!"


Beate Carole, ora pro nobis!

2013. okt. 20.

Károly-mise Cirákon


Idén is lesz Károly-mise Cirák és Dénesfa között, azon a szent helyen, ahol IV. Boldog Károly király második visszatérése alkammával Ad Astra nevű repülőgépével földet ért 1921 október 20-án. Az emlékmise időpontja:

2013. október 26-án, szombat délelőtt 10 óra


Helyszín:


View Károly király kápolna in a larger map

 
Károly-misék a világ minden táján lesznek Brazílián kersztül az Egyesült Államokig bezárólag. Információk, dátumok, helyszínek itt: https://www.facebook.com/KaiserKarlGebetsliga?fref=ts


Mindazokat kérünk, akik autóval mennének a misére, jelezzék van-e még hely náluk, hogy minél többen tudjunk menni Cirákra!