2013. júl. 18.

Nyári lazításnak

Jómagam előtt még ismeretlen volt az alábbi korabeli beszédparódia, ám rendkívül jót mulattam rajta, ötletes és remekül bemutatja a konzervatív monarchista és jobboldali gondolat egy nagy ellenségének, a hungarizmusnak (és minden totális ideológiának) kényszerességét és értelmetlenségét. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!

Figyelmeztetés: Közölt cikk és a valódi hungarista ideológia közti esetleges egyezések NEM a véletlen művei.


Testvér!
A dücső VEZÉR ma megjelent 2 évi mártírkodás után a 
                                     hűségmányság házában 


(VI. Andrássy-út 60. Tagdíjbefizetés naponta reggel 8-tól este 10-ig.
Csekklap száma: 9323. Befolyó számla: Wiener Bankver. Saját ház.
[Bérelve a Pesti Izr. Hitközségtől.] Saját könyv- és papírüzlet.
Saját "Eke" szövetkezet. Saját VEZÉR!)

és 2 évi izzadmányság után adott programot!!

IME: 
"Beszédemet mindjárt az elején kezdem: vajjon miért? Kérdezed teljességgel joggal testvérem, akiben dübörögve perdül a célértelem a célhaza szivármányságának akarati görbéjébe! Kötelességemnek tartom kinyilatkozni: Igazam van, mert a Kárpát-Duna Nagy Haza eszmegyakorlata nem engedheti, hogy a vérduzzasztó csöcsrögök a Haza-valóságát továbbra is jogtalanítsák! A haza valóságára emelt fövénybiztos vérbecsmértéktelenítés a legelső célirányosság! Ez nem magánjogi, hanem véralanyi kötelessége a rög célvalóságos birtokosának! És aki ezt tagadja, az a népbéke plutokrata mányményságát segíti elő!
Emlékeztetlek benneteket itt a Hűségmányság Házában: Olcsó maszlag kell a népnek! IME ITT VAGYOK ÉN! ÉN! ÉN! És most le kell borulnom a saját nagyságom előtt, aki már tegnap 6 óra 15 perc 20 másodperckor megmondottam, hogy a pálmafertálymányság addig nem képezheti létalaprögvényünket amíg a búvárnyomtaposás totális felhantálságát ki nem fekélyesítettük!!

Követeljük a megalkuvásnélküli célcsomogást!
Mi, kell, hogy kiálljunk a felhámpöröllyel, de ugyanakkor vigyázunk a valóságosság, a gátérzés és a vérvénási csukaság hármas egységére.
Ez éppen olyan érdeke a paraszti Kárpát-Duna Nagy Haza melegágyisági pirságosságának, mint a felekvény hanságnak a pörhenyzuzma!
ÉN, jól figyelj testvér: ÉN, aki egységesítettem az egységtelenség zenitségét a Kárpát-Duna mentében, ÉN kiáltom a határtalan bátorságossággal: nem és nem! sőt nemség!

Követeljük a céltörténelem igazmányának bávatagságát!
A kormánnyal pedig nincs semmi hidrévségünk! És tovább már nem kushadok a csendesség homályságának céltemetőjében és nem fengetem-tingetem élenységem legjavát rögvérségbentelenségben!
A hatalom valóságosságának birtoklásáért értéktényező maradok és a pörhelyzuzma lepereg daliás homlokomról, mint a borszesz a háztetőről!

Tehát mégegyszer:
Rögvalóság és rögeszme!
Kitartás! Bátorság! 1938 a miénk! 1939: a hatalom átvétele!
és
1940 a Kárpát-Duna Nagy Haza vérrögségének Birtokolása!
Éljek! Éljek! Háromszor is éljek!"


Forrás: Szálasi szabadulása után mondott beszédének paródiája, 1940 (OSZK) [Az új Paksa könyvből begépelve.]

2013. júl. 14.

A szabad Trieszt


Egy jóbarátunk egész érdekes kortárs kezdeményezésre hívta fel a figyelmünket, méghozzá Ausztria-Magyarország szeretett kikötővárosával - mely a Birodalomban a negyedik legnagyobb volt Bécs, Budapest és Prága után - kapcsolatban. Leírása szerint 
Triesztben ötnyelvű (olasz, szlovén, német, horvát, magyar) petíciót lehet aláírni, amelyben a Szabad Trieszt Mozgalom követeli, hogy "Róma elnyomása alól Trieszt szabad városa újra kerüljön vissza az osztrák-Habsburg szent anyahazába, a szeretett bécsi udvar hatalmába". [...] Júniusban a mozgalom felvonulást rendezett Bécsben, azzal a felirattal, hogy 'Trieszt nem Olaszország', illetve 'A mi kikötőnk a ti kikötőtök' (ugyanis Olaszország a nemzetközi jogot megsértve terjesztette ki szuverenitását a trieszti kikötőre). Július végén az ENSZ Biztonsági Tanácsától fogja követelni ezért a Szabad Trieszt Mozgalom, hogy a kikötő kerüljön vissza Ausztriához, valamint állítsák vissza Trieszt 1954-ig fennálló nemzetközi jogi helyzetét, amelyet a triesztiek felett változtattak meg a nagyhatalmak. 


[...] Az első lépés a Trieszti Szabad Terület visszaállítása, ugyanis ott az A zóna felett olasz, a B és C zóna felett meg jugoszláv katonai megszállást hagyott jóvá az ENSZ - de ez mára Jugoszlávia és a hidegháború végével okafogyottá vált, azaz vissza kéne állítani a Trieszttől Koperen [Capodistria] át kb. a horvát Isztria északi részéig tartó szabad államot, a kikötő meg "Közép-Európa kikötője" lenne (a mozgalom tervei szerint), amit nemzetközi jogilag Ausztria igazgatna. Lesz július közepén Triesztben is egy nagy tüntetés, az olasz hadsereg és rendőrség távozását követendő a területről, de főleg a kikötői részből. 


Talán majd az SGA támogatásával, ha komoly parlamenti erő lesz? Gazdaságilag megvalósítható. Bécsben is vannak arról hírek, hogy pozitívan állnak a dologhoz. Mi pedig csak drukkolni tudunk egy ilyen remek kezdeményezésnek!2013. júl. 13.

Az osztrák módszer


Monarchista Párt: „Újra itt vagyunk”


A Schwarz-Gelbe Allianz támogatói nyilatkozatokat gyűjt – harcban a németesség, mint olyan ellen – a cél az alkotmányos monarchia.

A monarchia hívei ezúttal az őszi országgyűlési választásokra gyűjtenek támogatást. „Újra itt vagyunk” mondta Lacy A. Milkovics, az SGA egy sajtótájékoztatójának moderátora csütörtökön Bécsben. Milkovics legutóbb a Páneurópai Unió főtitkára volt Richard Coudenhove-Calergi gróf alatt és Otto von Habsburg [II. Ottó – ford.] jobb keze 1964 és 1990 közt.

„Hisszük, hogy egy olyan időben, mint a mai egy monarchista mozgalom helyet szerezhet”, így Milkovics. A 72 éves férfi tizennegyedik életéve óta tagja a monarchista mozgalomnak, és vallja, hogy „utolsó leheletéig” monarchista marad.„A köztársaságtól egyértelműen elhatároljuk magunkat”

Az SGA „gyökeres és nem tüneti” munkát kíván végezni és egy korona alatt kívánja egyesíteni a Duna-menti államokat, mondta az igazgatóhelyettes Nicole Faras. A cél: egy alkotmányos monarchia. „A dinasztikus elvhez tartjuk magunkat. Egy választott monarchia csak egy köztársaság lenne pepitában, és a köztársaságtól egyértelműen elhatároljuk magunkat” tisztázta a választási koordinátor Alexander Simec.

A kérdésre, hogy ki lenne az első császár [miért az első? – ford.] a Szövetség még nem tudott közelebbi felvilágosítást adni. „A Habsburg-házat favorizáljuk, anélkül, hogy kifejezetten egy személyt meghatároznánk” mondta Simec.

Egy Ellenőrzőtanács [Kontrollrat] bevezetése

Az új császár alkalmatlansága esetén népszavazással, vagy parlamentáris kétharmaddal lehetőség lenne a megbuktatására, ezután lép hatályba a trónöröklési rend. Egy ellenőrzőtanács felállítása is elgondolható. A nemesi cím természetesen újra bevezetésre kerül.

A szomszédos országok nyelve az oktatási tervben

Az SGA egy másik igénye mely megjelenik politikai programjukban az atomerőművek építésével kapcsolatos kötelező népszavazás, büntetőadó kivetése a kifejezetten erőszakos számítógépes játékokra, továbbá az osztrák nyelv és tájszólások védelme az anglicizmusoktól és a németességtől. A szomszédos országok nyelveit szintén belefoglalnák a tantervbe: „Ausztria nem ér véget ott, ahol az emberek már nem beszélnek németül” tisztázta Simec.Kapcsolatteremtés más monarchista mozgalmakkal

Hogy a megcélzott államszövetség ne csupán egy osztrák vállalkozás legyen, a párt már kapcsolatban áll monarchista mozgalmakkal Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában. Jövőbeni kapcsolatok kialakítása is tervben van: „A kapcsolatteremtés megtörtént, a jövőben közös rendezvények várhatóak” mondta Milkovics.

Habsburg Károly [Károly herceg - a ford.] nincs a támogatók közt

Az Osztrák Monarchisták Szövetségével 1953-ban utoljára jutott be monarchista párt az országgyűlésbe, mondta Simec a sajtótájékoztató vége felé. A Keresztényszociális Szövetség, mely 1999-ben Habsburg Károly alatt épp nem tudott bejutni az Európai Parlamentbe nem volt monarchista orientációjú. Habsburg Károly szintén nem tartozik a párt támogatói közé, ám – így Simec – van az utolsó császárnak egyenes ágú leszármazottja a tagságban.

A 2008-as sikertelen bejutás

Az SGA már a legutóbbi, országgyűlési választásokon, 2008-ban is be kívánt jutni a parlamentbe, ám nem állt számukra rendelkezésre a megfelelő számú támogató.Az SGA-val sok a közös pont, ám a fenti cikkből is egyértelművé válnak a markáns különbségek, melyeket most egy rövid bejegyzésben igyekszünk tisztázni.

A Párt: Többször egyértelművé tettük már averziónkat a jelenlegi tömegdemokráciával és választási rendszerrel kapcsolatban, melyek kapcsán kifejeztük azt is, hogy ha más meg is teszi, mi nem fogunk monarchista pártot alapítani. Ez egy olyan ellentét, melyet nem lehet ignorálni. Mi többek közt valljuk, hogy a monarchia nem rész, hanem egész, így az egész hazát képviseli. Valljuk, hogy a társadalom annyit szenvedett a kádári agymosástól, annyira bennük van a "400 év küzdelem az önálló Magyarországért" mítosza, annyira nincsen az átlagember tisztába egyértelmű dolgokkal, hogy egy monarchista pártkezdeményezés halálra van ítélve. Ügyünket nem akarjuk azzal a szemétbe dobni, hogy egy választásokon - melyeket amúgy bohóckodásnak tartunk - elérünk pár százalékot (ha!), mint az SGA 2008-ban. Valljuk azt is, hogy ezzel legitimálnánk ezt a rendszert, melyet kifejezetten nem szeretnénk, hiszen teljes mértékben elutasítjuk. Valljuk, hogy az ismeretterjesztés az elsődleges feladatunk. Ezzel kapcsolatban az SGA-nál is kiütköznek az ellentmondások: teljes mértékben elutasítják a köztársaságot, de részt vesznek a választásaikban? Úgy véljük, ez visszás.

A Dinasztia: Nincs a támogatóik közt Károly herceg. Nekünk ez egy alapvető cél: elérni azt, hogy a Habsburg-Lotaringiai dinasztia felfigyeljen ránk és támogassanak. Úgy véljük, amíg az SGA nem tart itt sem, addig enyhén szólva ködevés a választásokon való indulás. Többen szidják itthon azzal a dinasztiát, hogy nem törődnek az üggyel. Erre annyit tudunk mondani: miért tennék? Mi küzdünk, megteremtjük a lehetőséget, a király visszatér (ugye, mint 1921-ben, csak ezúttal elűzni nem kellene). A király nem kétkezi munkás, hogy itt segédkezzen nekünk.

A Mitteleuropa-gondolat: tökjó. Csak a hozzáállás.. Nem kéne szétkürtölni, hogy mennyire nagyon egyesíteni szeretnénk (a gyűlölt EU és a gyűlölt mai határok mellett!) a jelenlegi Közép-Európát. Először nemzeti királyság. Aztán mehet az egyezkedés. És a kis Ausztria jelenlegi méreteivel éppenséggel egy nagyhercegségben kéne gondolkodjon, bár természetesen az országméret nem kell, hogy ennyire meghatározó legyen.

A baloldali behatások: nagyon nem kénének. Szociális szöveg nyomatása, népszavazások lépten-nyomon.. enyhén szólva aggályos. A népszuverenitás fikció, uraim.

A hozott anyag: Atomerőművek? Erőszakos számítógépes játékok? Mi köze van egy monarchista mozgalomnak ilyen dolgokhoz? És miért pont ezek? Ne vesszünk el a részletekben és azért hagyjunk helyet a közösségi rendezésnek is, ne akarjon az állam mindent megmondani. Ezeket teljesen szükségtelen volt belefoglalni ebbe az interjúba. Viszont a német nyelv védelmét, szubszidiaritást, hazafiasságot jobban kéne nyomatni.

Röviden ennyi, alapvetően persze szeretjük őket, csak azért úgy véljük, a mi utunk, mely reméljük egyszer sikerre visz, az másfele vezet, sok ponton.

2013. júl. 10.

Károlyi Mihály az I. Magyar Népköztársaság elnöke


Nem csoda, hogy a Negyedik Köztársaság nevű formáció pártalakítási kérelmeit sorra dobja vissza a Fővárosi Törvényszék. Valószínűleg a törvényszéken ismerik hazánk történelmét, valamint ismerik ezt a táblát a Károlyi utcában, az erre vonatkozó 1918-as törvénnyel együtt, amit a 4!K egészen biztos, hogy nem. Gyakran kritizáljuk a négykát itt a Monarchista blogon, de ezúttal segítő szándékkal fordulunk hozzájuk: esetleg próbálják meg 3. Köztársasággal. Nem annyira ciki beismerni, hogy elszámoltuk magunkat, minthogy utolsó vérig ragaszkodjunk egy ilyen elemiben is megalázó fejszámolási hibához.

Károlyi Mihály az I. Magyar Népköztársaság elnöke

Ha esetleg keresnék, de nem találnák a táblát Budapesten a Károlyi Mihály utcában, itt egy kis segítség. A Jóistennek hála, már Károlyi utcának hívják ezt a közterületet. Aki nem tudná, az utca arról a Károlyi családról van elnevezve, amely józan észről téve tanúbizonyságot kitagadta a vörös grófot

"Károlyi [Mihály] egy undorító ember volt, ezért megveti és elítéli őt családunk"
 


2013. júl. 4.

Egy hosszú élet képei


Két éve hunyt el Pöckingben Habsburg-Lotharingiai Ottó, Magyarország örökös királya. Emléke örökké él bennünk.

A trónörökös Károly főherceg és Zita Bourbon-pármai hercegnő esküvője

A leánytestvér Etelka főhercegnő születése

IV. Boldog Károly király és császár feleségével Zitával és Ottó trónörökössel

IV. (Boldog) Károly király és Zita királyné Pranginsben, száműzetésben

Zita királyné gyermekeivel


Ottó főherceg Madeirától búcsúzik


Habsburg Ottó díszmagyarban

Habsburg Ottó agyaggalamblövésen

Habsburg Ottó Floridában

Örömujjongás Nancyben a nászmise utánZita királyné gyermekeivel az Egyesült Államokban

 
Figyelem


Habsburg Ottó egy Zita császár- és királynét ábrázoló kép elött

Képek forrása: http://www.ottovonhabsburg.org/mm_bild.html

2013. júl. 3.

Lemondott II. Albert, Belgium királya


A mai napon, 2013. Július 3-án lemondott trónjáról II. Albert, Belgium királya (1993-2013). Nem túlzás azt állítani, hogy a flamand-vallon széthúzás ellenére nagyon nagy szerepe volt Belgium egységének megtartásában. Az ország három hivatalos nyelvén elmondott beszédében a váratlan döntést hajlott korával és megrendült egészségi állapotával indoklota.


A magyar viszonyok ismeretében, különösen IV. Károly király eckartsaui nyilatkozata kapcsán fontosnak érezzük annak hangsúlyozását, hogy a lemondás után a királyválasztás joga sem nem száll vissza a belga nemzetre, sem nem következik belőle automatikusan a köztársaság. A trónon legidősebb fia, az 53 éves Fülöp herceg követi, aki első ezen a néven.