2013. szept. 29.

Szent Mihály arkangyal ünnepére


Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: "Parancsoljon neki az Isten!" Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.



2013. szept. 21.

Vitézavatás 2013



Az idei Vitézavatás a jezsuiták Jézus Szíve templomában zajlott a Scitovszky (ma sajnos Lőrinc pap) téren, melyen, mint minden év őszén az új, várományosi jogon illetve a nemzetvédelmi tagozatba jelentkező személyeket avatják vitézzé. 

A Vitézi Rendet is utolérte sajnos a magyar átok, több csoport, gittegylet, egyesület szakadt ki belőle, köpve Horthyra, a dinasztiára és a vitézi hagyományra, és alakították ki a maguk "vitézi" csoportosulásait. A jogfolytonosságot tekintve, valamint a Vitézi Rend esetét a hagyomány fényében vizsgálva egyértelmű, hogy a nádori ág feje, vitéz József Árpád magyar királyi herceg által vezetett Vitézi Rend az egyedüli. József Árpád herceg, Főkapitány, a nádori ág legszebb hagyományait folytatva igen törődik Magyarországgal, anyanyelve is magyar és fontos, elsőrendű feladatának tekinti a Vitézi Rend vezetését. 

Az egy héttel ezelőtti avatás ezért is volt szomorúbb a többinél, tekintve, hogy József herceg és fia, vitéz József Károly m. kir. herceg nem tudott jelen lenni az avatáson. Távollétükben az avatást a rangidős törzskapitány végezte. 

Az ünnepség, mint minden évben, szép és méltóságteljes volt. Míg tavaly a bicskei plébániatemplomban, Griger Miklós bicskei plébános és legitimista mellszobra mellett zajlott a Vitézavatás, idén - mint írtam - a jezsuitáknál, akik közül a templomigazgató atya és két társa is képviseltette a Jézus Társaságát. A Magyar Királyságban bevett vallások közül még a reformátusnak és az unitáriusnak voltak jelen képviselői. Az ünnepség szentmisével és a Himnusszal kezdődött, az avatás előtt és után Sinkovits-Vitay András színművész szavalása valamint a Bánk Bán nagyáriája tette emlékezetessé az alkalmat. A várományosok és nemzetvédelmi tagozatosok avatása után a dícsérő oklevelek és emlékérmek átadására is sor került. Az ünnepség végül a Szózattal és a Székely himnusszal zárult. 

A Vitézi Rend a jelenlegi köztársasági rezsimben közel sincs olyan megbecsülésben, mint a két világháború között. Ennek nem csak az volt az oka, hogy Horthy kormányzó volt haláláig, 1957-ig a Rend Főkapitánya, hanem az is, hogy az igencsak közeli nagy háború veteránjait tüntette ki, becsülte meg ez az állami rend. Ez igen fontos volt, hiszen más vesztes országokban közel sem tekintették négy évig küzdő katonáikat hősöknek. Ezért is szomorú, hogy jelenleg, amikor a Vitézi Rendnek egyáltalán nem akkora a befolyása, mozgástere, mint amekkora kéne, hogy legyen, a Rend önmagát is gyengíti. 

Ilyen öngyengítéseknek kell tekintenünk, hogy a Lovagrendek Nemzetközi Állandó Bizottsága által elismert Vitézi Rend nőket avat vitéznek (hiszen ez egy kifejezetten veterán, férfirendnek indult) valamint az egyes rendezvényeken az illegitim kormány és főleg, a semmi változást nem jelentő alaptörvény, a "húsvéti alkotmány" (Uram borogass!) fényezését. Ezekbe, valamint abba, hogy a taggyűlések társasági rendezvények lettek csupán, leginkább a mozgástér teljes hiánya, és minden egyes szalmaszál megragadása játszik szerepet. Egyértelműen kijelenthetjük, hogy ezek nem méltóak egy ilyen szép hagyományű rendhez és reméljük, hogy ezen áldatlan állapotnak vége lesz, inkább előbb, mint utóbb - remélhetőleg egy restaurációval. 

Addig is nincs más dolgunk, mint vitéz József Árpád m. kir. hercegnek, Főkapitánynak, vitéz József Ágost unokájának jó egészséget és hosszú életet ajánljunk, valamint imádkozzunk a Vitézi Rendért, és ha tudunk, tevőlegesen is segítsük munkáját, hiszen a nádori ág és katonai rendi intézmény miatt bizony egy cseppnyi monarchizmussal van dolgunk, a jelen sötétjében is.

2013. szept. 19.

Szentmise és konferencia Boldog IV. Károly királyunk tiszteletére


Őexcellenciája, Teodoro de Faria, Funchal (Madeira, Portugália) emeritus püspöke Boldog IV. Károly király tiszteletére Missa Solemnis-t pontifikál a régi római rítusban 2013. október 21-én, a szent ünnepnapján (mely Zita királynéval kötött házasságának a napja). De Faria püspök Boldog Károly szenttéavatási ügyének posztulátora és egy könyvet is írt róla. 

A szentáldozat a hagyományos római rítusban lesz celebrálva, Washingtonban, az Istenszülő Szűz Mária Plébániatemplomban. A rákövetkező napon, október 22-én egy konferenciát tartanak a szervezők a Boldog II. János Pál pápa Kulturális Központban, ahol a püspök emeritus és Dr. Ricardo Dumont dos Santos, Németország madeirai tiszteletbeli konzulja és a Károly Király Imaliga portugáliai vezetője is felszólal. 

Aki úgy érzi, hogy ott tudna lenni ezen az igen távoli eseményen a karl.info@verizon.net e-mailcímre írt kérelmével regisztráljon. Az emeritus püspök amerikai látogatását a katolikus Knights of Colombus négy tanácsának összefogása tette lehetővé. 

Forrás: Rorate Caeli.

2013. szept. 18.

Ausztrál eredmények és eskü


Mint legutóbb Japánból, most is beszámolunk a pozitív választási eredményekről, melyek ezúttal Ausztráliából jöttek: a Liberális Párt, Tony Abbott konzervatív Koalícióját vezetve hatalmas többséggel megnyerte az ausztrál választásokat. Ő, akiről a posztindexes ideológiai portál, a 444.hu nem kevés hazugságot összehordva emígy írt, csak szimpatikus lehet számunkra. Gyakorló katolikus, anglofil és monarchista, a kis állam és a kevés adók híve, akiről remélhetjük, hogy jó miniszterelnöke lesz a lentieknek. A mai bejegyzés apropója, hogy ünnepélyes esküjét minisztereivel ma tette, méghozzá II. Erzsébetre, Ausztrália királynőjére.