2009. ápr. 14.

Nem modern megjegyzések a "modernség kihívása" kapcsán.

Írta: Dengelsky György*.

Sajnálatosan jellemző, hogy azok a magyar médiumok, amelyek egyfajta konzervatív attitüddel rendelkeznek (vagy ezt állítják magukról), a valllás dolgában minden fenntartás nélkül teret engednek, sőt sokszor követik is a szekularista álláspontot, amely végső soron az ateizmus támogatását jelenti. Novák Attila kis írásának felvetéseivel (amelyet a konzervatív és mellesleg monarchista Megadja Gábor írására érkezett válaszcikkének is felfogtunk valamennyire) csak azért foglalkozunk most, mert nagyon is jellemző mindaz, ahogyan gondolkodik, és érzésünk szerint nem szabad ellenvélemény nélkül hagyni itt sem.

Az Egyház és az Állam viszonyát már az Apostolok (Szent Pál, Szent Péter) szabályozták, sőt maga a Megváltó is tett ezzel kapcsolatosan tanításokat (földi uralkodó és égi uralkodó). A korai keresztények korszakában - kicsit nonszensz módon, hogyha az üldözésekre gondolunk - gyakori volt az, hogy a közösségekben imádkoztak az állam vezetőiért (helytartó, vagy a császár). A kereszténység átvette a Római Birodalom "szakrális állam" koncepcióját, amely nagyban Konstantinnak köszönhető (akit ezért is a keleti, ortodox Egyház szentként tisztel). Az Egyház az első nyolc egyetemes zsinaton - amelyet az apostoli gyökerekkel rendelkező egyházak feltétel nélkül elfogadnak - a szerző által említett római jogot, és platonista (görög) filozófiát beillesztette az Egyház társadalmi tanításába szervesen és nem szervetlenül. Az említett "ellentmondások" így Novák Attilánál kevésbé érthetőek.

Legalább "kétfajta keresztény hagyományértelmezésről" beszél Novák az írásában, amellyel kapcsolatosan meg szeretnénk jegyezni, hogy a Szent Hagyomány az Egyházban egy és oszthatatlan. Annak értelmezései számosak lehetnek, de ha - konkrétan a reformációra gondolunk, akkor azt kell inkább használnunk, hogy a szent hagyomány ellenében történt mindaz, amelyet a reformáció tett, hiszen annak sok érintett szegmensét tagadta és megváltoztatta (szentek közössége, liturgia, Szentírás, egyházi hierarchia, szentségek, stb.). Fontos itt újra és újra arra utalni, hogy az apostoli származás nem érhető tetten a protestantizmusban, ahogyan a transzcendenssel ellentétben az immanens került a központba, ezzel a cselekedettel azonban sajnos a szent hagyománytól is nagyobb részben elszakadt minden olyan felekezet, amely a reformáció gyümölcse. Itt tehát nem az egyik értelmezés győzött a másik felett, hanem a szent hagyománytól való fokozatos eltávolodás egyik állomása volt ez a kereszténység történetében.

A cikk nem írja le, hogy kit ért pontosan tradicionalisták alatt sajnos. A katolikus tradicionalisták csoportja a II. Vaticanum után alakult ki lényegében és egy liturgiai mozgalomból ("régi rítusú szentmise" gyakorlata) nőtte ki magát olyan közösséggé - az Egyházon belül, a Szentszékkel egységben - amelynek vannak társadalmi-, és politikai megnyilatkozásai is, de ezek közösségenként változók, az általában vett "konzervatív" jelző azonban bőséggel alkalmazható rájuk. Ettől teljesen függetlenül létezik egy metafizikai tradicionalizmussal jelzett szellemi műhely, amely a katolikus tradicionalistákkal összevetve is differenciáltabb (Evola, Guénon, Schuon és itthon László András és körének munkái, stb.) és a kettő semmilyen szinten össze nem vethető. E mellett létezik egy általános politológusok, megmondóemberek által idézett ún. "tradicionalisták", akiket" arctalanul meg lehet szólítani, hogyha éppen valamilyen "fundamentalizmusra" gondolnak, akik politikai-, vagy vallási hagyományra hivatkoznak és ezért gyanúsak lehetnek. Novák nem mondja meg kire, kikre céloz, mindenesetre Molnár Tamás inkább katolikus tradicionalistákhoz áll közel, hiszen a II. Vaticanum ellen sokszor foglalt állást, és a francia katolikus tradicionalisták nem egy orgánumában is publikált (e mellett elismerően írt többször is Guénonról, és az új jobbos újpogány Benoist-val közös kötetet publikált).

A katolikus tradicionalizmus lényegében reflexív irányzat, így lehet, hogy a liberalizmus, és a forradalmiság, az "Egyház október forradalma" (II. Vaticanum) hozta létre, de attól igyekszik mentesnek lenni. Reakciós képződmény, a szó eredeti és nemes értelmében, és ezen nincsen mit titkolni. Létezését az indokolja, hogy meg kell fogalmazni korábban evidenciaként nyilvántartott igazságokat, hogy azok ne vesszenek el; vallási és kevesebb mértékben világi szinten is. Ez az álláspont alapból nem jelenthet semlegességet az állam tekintetében is. A jó közösség, egy egészséges ultramontán lelkülettel élve, a társadalom soha nem lehet semleges, ellenkezőleg a keresztény értékek hordozója és annak megtestesítője is egyben. Ennek fényében sem a katolikus tradicionalistákat, még kevésbé Molnár Tamás nem jellemezhető semmilyen nosztalgiával (akitől, mint több állam politikai tanácsadója ez igen messze állt), hiszen ez az álláspont lényegében offenzív a modern világgal szemben. Molnár Tamás ezt vállalta is több kötetében is; Az ellenforradalom, Az autoritás és ellenségei, A hatalom két arca: politikum és szentség, stb. Az említett zsidósággal együttműködés egy kicsit részrehajlónak tűnik Novák klaviatúrájából és értelmezhetetlen is, hiszen az Egyház és a zsidóság között dogmatikai, vallásbeli kérdésekben mindig is különbség, hovatovább ellentét áll fenn. Az egyetemesség (catholicus) az Egyház egyik lényege (una sancta catholica et apostolica Ecclesia), ebben más vallások szükségszerűen "alávetettek", amely nem jelent azonban "elnyomást", hanem sokkal inkább a Krisztus által szorgalmazott megtérés fenntartását és annak szorgalmazását (tartunk tőle, hogy Novák Attila nem erre gondolt, ami elszomorító, és a legrosszabb beidegződéseket erősíti csak meg a Magyarországi Cionista Szövetség elnökeként, és a Szombat zsidó folyóirat szerkesztőjeként vele kapcsolatosan, a Húsvét hétfőjére időzített írásával). Ezzel az Egyház megértést és könyörületességet tanúsít és nem az oszd meg és uralkodj elvét helyezi át a gyakorlatba, főleg nem társadalmi szinten.

A válság - vagy inkább romlás - a reneszánsz óta (legkésőbb) folyamatos, ezt konzervatív emberként nem árt szem előtt tartanunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a múltat akarja visszasírnia a reakciós, a konzervatív, a tradicionalista. (Ez a progresszív, forradalmár érv vagy felvetés önmagában is elgondolkodtató egy magát konzervatívnak valló portál, önmagát "többé-kevésbé konzervatív-hagyományőrző attitűddel, Isten-hittel" rendelkező publicistától). Nem a hátra arcot hirdeti, hanem a múlt értékeinek aktualizálását, azoknak az el nem törlését. A gyökerek és a hagyomány fontosságát az igazság mellett, amely nem relatív, és nem érzelmi alapokon áll. Hagyomány és igazság, tekintély és rend - ez biztosan, hogy közös nevező a konzervatív katolikusok számára. Novák Attila "a múlt meghaladott formákról" beszél, a nélkül, hogy elmondaná, hogy a meghaladásnak milyen eredményei voltak és azokból milyen konzekvenciákat szűrhettünk le magunknak. A szekularizált társadalom, a deszakralizált vallásos tartalmak és gyakorlat, a materializmus, a relativizmus, a modernség új vallása(i), a politikum alászállása mind elgondolkodtató jelek, amelyek józanságra intenek olyanokat, akik fontolva akarnak haladni, és nem visszafelé araszolgatni.

Novák Attila véleményformálásával kapcsolatosan egy régi, a progresszivitás köreiben nagyon is bevett, a modern világban hegemónnak tekinthető gyakorlat látszik elfogadottá válni egy vágyott konzervatív attitűd ifjú magyar hirdetői között is; egy vegetáriánus akarja megszabni a húsevés szabályait. Idővel persze reméljük, hogy a jó ízlés győzedelmeskedik, és nem a válogatók hegemóniája fog eltaposni minket is.

* Köszönöm PHJ-nek a megjegyzéseit, segítségét a poszt kapcsán.

31 megjegyzés:

megadja írta...

Kedves György és kedves M. G.!

Nagyon köszönöm a cikket, egy kicsit más megközelítéssel készül az én tollamból is válasz.

üdvözlettel,
mg.

Nobilis írta...

Jó írás.Köszönjük.

Közben találtam jó videókat (bár lehet,hogy csak nekem újdonságok):
http://www.youtube.com/user/monarchistHUN

DGY írta...

Kedves Gábor!

Nagyon szívesen, de - ha nem haragszik - akkor nem elsősorban magáért írtam, bár PHJ jelezte nekem, hogy jó lenne, hogyha létezne olyan, hogy "monarchista bajtársiasság". A magam részéről nem szeretném viszontválasz nélkül hagyni, hogy ilyen szekularista véleményeket valaki is magyar konzervatívnak tartson. A poszt ezért íródott. Azt sajnálom csak, hogy máris kaptam olyan visszajelzéseket, hogy nem kellett volna, mert ezzel is csak reklámozom Novák urat, holott ezzel az ellenkező volt a célom.

admin írta...

Szívesen. Valóban jó volna.;D Novák Attilától meg kérem, hogy tegye a konzervatív értékeket a magyar (!) republikánusok mellé szép sorjában, hogy mi is lássuk. Szekularizáció tekintetében meg írjon csak nyugodtam, mert úgy látszik inspiratív. A konzervatívok egyik tulajdonsága (meglehet nem a legjobb) h reflexívek. Szituatíve.;DD

tölgy írta...

Nagyjából egyetértek.
NA írása szemléletével lehet vitatkozni és tárgyi pontatlanságaival.

Nagy most a tülekedés a konzervatív címkéért illetve a konzervatív gondolkodás formálásáért.

A "modern konzervatív" önmeghatározásról a szélsőséges ideológikusság vagy következetlenség jut az eszembe.

"Modern" az, aki Combinoval jár és golyóstollat használ. Ja :(

admin írta...

A tülekedés nekem is szembeötlő, de ezzel kapcsolatban kisegerek vajudnak és még kisebb egér szokott kikerülni belőle. Vannak víziók, meg értelmiségi annotációk, fából készült vaskarikákat, de még nem annyira láttam konzervatív politikát. Tömören; Önnek igaza van azt gondolom.
Gonoszkodva, és nem polkorrekten; a nyóckeres cigány siheder is kombinóval jár a 32-esek teréről a Nyugatiba és golyóstollal próbálja aláírni a kérvényét az önkormányzatnál. Ő most akkor modern? És ki a postmodern ;DDD

tölgy írta...

A posztmodern csak két keresztet tesz a segély átvételekor a lapra.
Ugyanis tudja, hogy a jel és a jelölt közti kapcsolat, a jelentés önkényes, és elsősorban hatalmi viszonyokon alapul.
Ha az abc-t használná, akkor azzal a fennálló hatalmi struktúrát erősítené és termelné újra.

N. N. írta...

Tölgy, tegye vissza a Saussure-kötetet a polcra.

Dengelsky, a Maga posztja nem rossz. Egy helyen MT-t tárgyesetbe tette, sajtóhiba.

Novák egyébként csak volt az MCSZ elnöke, tudomásom szerint. Egyébként pedig az írásával kapcsolatos gondjaimat (pontosabban ami számomra érdekes belőlük), a poszt alatt leírtam. Magam részéről Novák Attilát annyira nem bántanám, mert habár nem értünk egyet számos kérdésben, nyíltnak és becsületesnek látszik. (A konzervatív jelzőért való tülekedést azonban én sem értem.)

Az is valami egyébként, hogy NA írt a témában. Az ilyesmit ma már nem szabad alábecsülni, akkor sem, ha argumentumait nem osztjuk.

Ultrajobber írta...

Üdv.

Hát megnéztem mi volt tegnap Pesten, hogy a Gárdisták ellenálltak a rendőrségnek, és nem kímélték meg testi éppségüket.

Minden tiszteletem az Övéké,

és szeretném,ha legalább nem pocskondiázná őket senki, monarchista körökből.

tölgy írta...

Loxon,

a magáé volt?


Ezzel a modernitás-üggyel az a baj, hogy a posztmodernek annyit fikázták és nagyon hangosan az elmúlt 3-4 évtizedben a modernitást, hogy én csak nagyon óvatosan fognék bele. Nehogy azt higgye valaki, hogy ilyen posztmodern-féle vagyok.
A mamám többet nem állna szóba velem.

admin írta...

Loxon,

a sajtóhibát javítom (el kellene már egy olvaszószerkesztő ide is...;D). Azt, h Novák ezzel kapcsolatban ír, sztem önmagában nem érdem. Én is írhatnék szépeket Rousseau-ról, mondjuk az ÉS-be, vagy a Valóságba (létezik még?). De, minek? Kicsit elegem van az értelmiségi diskurzus azon fajtájából, amely _csak_ vitákat szül. DGY posztja is egyfajta nyesés lett volna, sztem, amennyire szándékait ismerem. De majd ő elmondja.

Tölgy,
tehát úgy gondolja, h aki "fikázni" kezdi a modernizmust, azt mások már posztmodernnek tartják? Mi van azokkal, akik csak korszerűtlenek? Erre van vmilyen fogalom? Esetleg egy kis fiók az ELTE BTK Filozófia Tanszékén, ahova be lehetne csusszanni, vagy vmi...

Csabrendeki írta...

A kulcsszó ki lett mondva szerintem:

"korszerűtlenség"

Egészen pontosan a "korszerű korszerűtlenség" - ez az, ami jelenleg akár politikailag akár életvitelileg Európában járható (és járandó).

tölgy írta...

PHJ,
az említett intézmény fiókjait nem nagyon ismerem :(
De ígérem, többet itt nem próbálok ironizálni. Maga nem ismer tréfát.

Csabrendeki,
mivel a modern a "modo" szóból ered, ahonnan a "divat" is, ezért az antimodern inkább "nem divatos".
A "korszerűtlen" is jó, de erősen Nietzschére utal.
És aki nem nietzscheánus?

Csabrendeki írta...

Ha nem tetszik a "korszerűtlen" szó, cseréld le az "anakronizmus"-ra.

Korszerűen kell anakronisztikusnak lenni. :)

admin írta...

Tölgy,

maga az első aki ezt mondja, ennek mindig az ellenkezőjét szoktam megkapni kritikában...;D Az ELTE-t én sem ismerem, nem oda jártam. Gabrilo szokott nekem mondani elrettentő dolgokat mondani, amelyeket képtelen vagyok komolyan venni. Még csak a felét is.

Csabrendekinek a korszerűtlen fogalmát osztom, és használom is. Nietzsche után még pihés koromból. Nagy baj? ...

Loxon írta...

Tölgy, teljesen összekever mindent az értelmiségi diskurzusával. Most posztmodern vagy modern poszt? Már egyáltalán nem is értem, mit ír.

admin írta...

Korszerűtlen poszt? ;D Van valami nagyon értelmiségi "tudományos" kifejezés arra, h korszerűtlen? Ez megfelelne a modernizmusellenes konzervatívnak, nem? Az anakronisztikus az nem jó, mert az azt jelenti, hogy releváns. A korszerűtlen - sztem - lehet releváns, hiszen csak a zeitgeistnek megy neki, de nem ringatja magát álmokban. Az anakronisztikusról vágyálmok ringatói jutnak eszembe, zugbölcsészek siralmai egy kis szobában, miközben otthon a szüleikénél laknak még mindig, és a kajájukat sem tudják megmelegíteni, de azért még kiválóan érvelnek mondjuk egy Kristol kontra Szent Ágoston vitában.

Korszerűtlenség. Ebben segítsenek nekem Loxon és Tölgy (esetleg Toelgy). Thank you in advance.

Loxon írta...

Kedves PHJ,
remélem a zugbölcsész jellemzése nem Magára vonatkozott. :>

A korszerűtlenség helyett bevezethetnénk esetleg egy pozitív jelzőt: „egyetemesidejű” vagy még inkább „korokat meghaladó”.

Ha valami nem felel meg e kritériumnak, valóban csak korszerűtlen... és semmi más.

Csabrendeki írta...

@ PHJ
Ne haragudj, de az anakronisztikus mióta jelenti azt, hogy releváns?

Az anakronizmus a kronosz szóból jőve időszerűtlent, korszerűtlent jelent - görögül.
A releváns a latinból származik és fontosságot, lényeghez tartozást jelent.

Tehát a korszerűtlenre keresett tudományos szó: anakronisztikus.

admin írta...

Csabrendeki uram,

a releváns (nem biztos, h a legmegfelelőbb szó) azt jelentette volna, h "van létjogosultsága". Ami anakronisztikus, annak - sztem - nincsen, mert használhatatlan és indokolatlanul, megvalósíthatatlanul, tehátt irrelevánsan, ragaszkodik hozzá valaki. Az egyetemesidejű (ez h lenne latinul? Az jobb lenne) nekem megfelelne pl.

Névtelen írta...

"Értesüléseink szerint a Hit Gyülekezete ezentúl nem az SZDSZ-t, hanem az MDF-et segíti majd a választási kampányokban. Úgy tudjuk, a kisegyház tagjai bekapcsolódnak az ajánlószelvények gyűjtésébe is. Az MDF-et segítő Political Capitalnak köszönhető az új partner, amelynek több ezer tagja van. A politikai elemző cég liberális kapcsolatai segítségével érkezett a párthoz az EP-lista vezetője, Bokros Lajos is. A Hit Gyülekezetének médiabefolyása sem lebecsülendő: érdekeltségébe tartozik a baloldal szócsövének tartott ATV, az Atv.hu internetes hírportál, illetve a Hetek című hetilap is. Nem véletlen tehát, hogy az ATV gyakori vendégeinek számítanak a parlamenti frakcióval nem rendelkező MDF-es politikusok."

Forrás: http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=165460

Petrus Augustinus írta...

Novák Attila amúgy (írásai alapján) egy eléggé vállalhatatlan ember szerintem, nem csak konzervatívoknak. Egy tipikus magyargyűlölő - nem személyiségére - írásaira nézve. A Szombat Erdélyről szóló számának egyoldalas (általa írt) bevezető cikkét undorral olvastam. A szokásos, 'az egész magyarság bűnös a Soá segítésében & szegény zsidók gonosz nácik' retorika vastagon jelen van Novák munkásságában. Horthy egyértelműen maga a Sátán, az irredentákról nem is beszélve.

Ezt a vállalhatatlanságot csak azért engedheti meg magának, mert zsidó. Legalábbis az ezen a téren szerzett tapasztalataim alapján. De javítsanak ki ha tévedek.

Petrus Augustinus írta...

Ebben - és sokminden másban is - ellenpontja neki a Judapest.org-ot (R.I.P.) szerkesztő shadai, aki egy tanult, mindenre nyitott, kellő diplomáciai érzékkel és értelemmel rendelkező zsidó fiatal, aki blogján szembehelyezkedett ezzel a negatív 'jajmiszegények hol a kárpótlás' (a naczivadasz.blogspot.com által hitelesen parodizált) zsidó mentalitással, és egy pozitívabb identitást szorgalmazott (sikerrel). Persze azért Horthy nála is minimum kissátán... :) Sajnos azonban a Novák-féléknek még mindig nagyobb a tere minden szempontból. Ez van, de nem kell szeretni.

Ultrajobber írta...

Névtelen beírónk!

Köszönöm, hogy felhívta a figyelmet az MDF legújabb húzásaira.

Ugyanis nagyon furcsának találtam az MDF portálján azt a bejelentést, hogy sikerült nekik rekordmennyiségu" ajánlószelvényt összegyu"jteniük.

Honnan???

Ki, melyik normális ember adná nekik???

De most már világos, honnét lett nekik ennyi.

A nemzetközi háttérhatalom úgy váltogatja ruhanemu"ként magán a kollaboráns pártokat, ahogy neki éppen megfelel.

admin írta...

Petya,
sztem jól látod a dolgokat. Elképedve látom, h magukat konzervatívoknak való emberek keblükre ölelik a ürgét. (Konkrétan volt olyan aki sivító hurráoptimizmussal üdvözölte az erdélyes cikket is - értelmezhetetlenül számomra.). Akinek Horthy (Kis)Sátán, azzal mit lehet kezdeni konzervatív szinten, de tényleg? Lehet bírálni az öreget, de nem ezen a szinten. A Judapest mókás volt, igen, a Náczivadászon múltkor csapkodtam a térdem. ;DDD

admin írta...

Jobber,

annyira ne vedd a szívedre. Be happy.

VSZ írta...

Kb. 1700 kopogtatócédula (fele fénymásolt...) az rekordmennyiség? Sopronban?

Az "újjobboldali-korszerű(neo)konzervatív-hitgyülekezete-bokroslajos-"magyar"dávidibolyapárt" nevű akármitől ez már csúcsteljesítmény!

Szerencsére rohadnak, mint a köztársaság. :D

Nem fogom sajnálni.

j.i írta...

Drága kedves kommentelők, Gárda Fanok és Monarchisták !

Butuskák vagytok. Talán nem összeesküvéselméleteket kellene gyártani hamis hírek alapján, hanem tájékozódni több forrásból. Jajj.

Elöször is: A HGY és az MDF is tagadta a Magyar Hírlap híresztelését. Kettő. Ha egy civil közösség tagjai bármely politikai erőnek hobby-ból segédkeznek, ahhoz mi köze akárkinek ?

Kapjátok össze magatokat és ne hazudozzatok gyerekek.


http://www.hirszerzo.hu/cikk.van-e_koze_az_mdf-nek_a_hit_gyulekezetehez.105612.html

admin írta...

J.I.

Köszönjük, h leereszkedtél az ostoba konspiratív plebshez. Majd mondjál még ilyen konstruktív dolgokat sokat, mert érzem, h gyúl a fény a fejemben és ez nagyon jó érzés a korábbi sötétséghez képest.

j.i írta...

T. PHJ,

Igaz, igaz, nem valami konstruktív butuskázással kezdeni a dolgokat, de ha csak rosszul informáltságról lenne szó, mellőztem volna is az ilyen jelzővel való belépést, azonban itt tapasztalok némi rossz indulatot is. Azt pedig nem csípem.

Üdv.
j.i

admin írta...

J.I.

én meg a kioktatós anonim tudósét nem. 2:1 +_+