2021. okt. 19.

Soprontól Tihanyig 1.

100 éve érintette utoljára Magyarország földjét megkoronázott uralkodójának lába. A kerek évforduló kapcsán gróf Andrássy Gyuláné, Zichy Eleonóra korabeli naplója révén idézzük fel napról-napra IV. Károly király második visszatérési kísérletét. 

Dénesfa, október 15, szombat 

Kedden, tizenegyedikén érkeztem ide Dénesfára Ilonához (Cziráky Józsefné grófné), akinek pár nap előtt megszületett a harmadik fia. Férjem nem jöhetett velem, mert Apponyi képviseletében Bécsbe kellett volna mennie, résztvenni a népszövetségi tanácskozásokon. Azóta kótizben jött tőle sürgöny, hogy lemondott bécsi útjáról, de Dénesfára egyelőre még nem jöhet, mert Pesten nagyban folynak az egységes párt megalakítása körüli tárgyalások. Ma telefonon is beszéltem vele. Elmondta, hogy Bethlen és Bánffy holnap érkeznek vissza Velencéből és Bethlent még be akarja várni. 

Dénesfa, október 17, hétfő 

Újra beszéltem Gyulával telefonon. Mondotta, hogy Bethlennel tárgyalt. Az egységes pártalakítás kérdése holnap fog eldőlni. Ő bízik a sikerben, bízik abban, hogy pártja nem fog szétszakadni. 

Dénesfa, október 18, kedd 

Józsi (Cziráki József gróf) uzsonnatájban megjött Szombathelyről. Tegnap délelőtt ment oda. Beszéli, hogy készülőben van valami. Neki az a benyomása, hogy a felkelők puccsot terveznek, Bécset akarják bevenni. Vele, mint aki hivatalos minőségben van, nem beszélnek őszintén és ez nyugtalanítja. Még azt is elmondja titok leple alatt, hogy elterjedt hírek szerint Stíria és Tirol fegyverben állnak és velünk együtt be akarnak vonulni Bécsbe. A király visszatérését is újból rebesgetik. Józsi nyugtalansággal beszél erről és méltatlankodik afelett, hogy míg Pesten csak párttülekedésekről van szó, itt úgy látszik nagy események vannak készülőben. 

Dénesfa, október 19, szerda 

A bajor király halála miatt Józsi Sárvárra ment, hogy a kormány és a megye részvétét kifejezze és a temetésre vonatkozólag intézkedjék. Gyula este a gyorssal Budapestről Kapuvárra érkezett. Kimentem érte autón az állomásra. Elbeszéltem neki mindazt, ami a levegőben van. Ő azt mondta, reméli, hogy nem terveznek valami elhamarkodott lépést. Lefekvés előtt Józsi a kósza hírekre vonatkozólag több kérdést intézett Gyulához, ki neki ugyanazt felelte, mint nekem.

Nincsenek megjegyzések: