2011. dec. 14.

Őrvidék 90

A Rongyos Gárda harcainak és az 1921. december 14-én tartott győztes Sopron környéki népszavazásnak az emlékére. Nem felejtjük a hősök tetteit!


15 megjegyzés:

Per Spegulo írta...

Bizony! Mint ha Nyugat-Magyarországot nem csatolták volna el Trianonban...
Nem akarom kisebbíteni az Erdély, a Felvidék, a Délvidék felett érzett bánatot, de régóta nem beszélünk a kihalófélben lévő Mura-vidékről és a nyugat-magyarországi vármegyékről.
Ha csak meghallom a nyivákoló rádióriportereket, ahogy könnyedén burgenlandoznak, futkározik a hátamon a hideg. És közben eltűnik a magyarság. És nem érdekel senkit. Csak pár "elmeroggyant" "retrográd", "maradi" gondolkodású, "egy más világban élő" - hogy más jelzőket ne említsek - "konzit" :-( és "csőcselék" radikálist.
[Aztán ha a létező-radikalizmus hatalom-közelbe kerül ... de nem folytatom, mert végképp elromlik a kedvem.)

Dicsőség a hősöknek, akik egy világgal szemben fegyvert mertek fogni! Dicsőség, hála, örök tisztelet és köszönet Franczia-Kissnek, Héjjasnak, Maderspachnak, Ostenburg-Moraveknek, Prónaynak, és a névtelen diákoknak, parasztoknak, polgároknak, a százaknak, ezreknek! Mindenkinek, akik azokban a vészterhes hónapokban mertek magyarként gondolkodni és tenni. Akiket nem vakított el a Károlyi-féle és a bolseviki magyarellenes vörös handabanda.

Mérges Balázs csendbiztos írta...

Dicsőség a hősöknek!

Külön érdekesség, hogy a harcokban részt vállalt Durics Hilmi Husszein az Osztrák-Magyar monarchia fő hadi imámja és muszlim (bosnyák illetve albán) önkéntesei, sőt Maderspach Viktor műve nyomán más mohamedánok is harcoltak a nyugat-magyarországi harctereken. Továbbá igazi csemege a témában, hogy 1931. augusztus 20-án a fővárosi Szent István-ünnepségeket a magyarországi muszlimok is megünnepelték és ekkor hangzott el elvileg az alábbi beszéd is az előbb említett úriember szájából:
„Muszlimok! Díszes ünneplő közönség!

Egy évezred előtt, Allahnak, a Hatalmasnak és Könyörületesnek akarata egy nagyszerű fejedelmet ajándékozott a magyar fajnak.

A bölcs Szent Istvánt, aki megalkotta a magyar államot, mely egy évezred viharait állotta, mert a nagy király államát az egy Istenre alapította... Ezt az országot, amelynek mi, magyar mohamedánok is tagjai vagyunk, nem kell félteni, amíg nem tér el az első bölcs királya hagyományaitól. Lefogjuk rázni az emberi rövidlátás és gonoszság által kovácsolt trianoni béklyókat is! Allah szabadságot és nem börtönt rendelt a magyar nemzetnek. Mi, szláv anyanyelvű, de magyar érzésű muzulmánok is tagjai vagyunk az egykori ősi turán-iráni közös népcsaládnak, ezer évig ősi földünk Szent István koronájának dísze, ékessége volt, mi magyar hazánkat az utolsó leheletünkig szeretjük, s ha kell, mint azt a világháborúban is megmutattuk, életünkkel és vérünkkel is meg fogjuk védeni. A Korán parancsolja az Isten és a Haza szeretetét, s mi követjük Allah parancsait. Az élő, hatalmas, könyörületes egy igaz Isten hitét a Sátán hordái fenyegetik, vallástalanná, Isten nélkülivé, erkölcstelenné, hazátlanná akarják tenni a népet, Isten helyett gépeket állítanak, az erkölcs helyett becstelenséget, felebaráti szeretet s különös megbecsülés helyett egyenetlenséget, becsület helyett sivár anyagi érdekeket hirdetnek, megbontják a családi élet hagyományait, gyermeket a szülő ellen lázítanak, megbontják a tekintély tiszteletét, s fel akarják állítani a moszkvai Dedzsel [Antikrisztus] országát. Lerombolnak mecseteket, templomokat, imaházakat, iskolákat, s az erkölcstelenségnek és istentagadásnak építenek oltárokat. Akár Keletről, akár Nyugatról jön ez a sátáni támadás, az iszlám vétót kiállt! Az Isten köré kell sereglenünk, hogy megdöntsük a sátán és segédhadai hatalmát, s visszavezessük a népet az istenfélelem, tekintélytisztelet, becsület, hazaszeretet és irgalom útjára.

Isten nélkül és Isten ellen nincs élet, nincs haladás, nincs boldogulás! Magyarország létérdeke, hogy a készülő nagy harcban magához ölelje az iszlámot, mert ha mindazok, akik hisznek az Istenben, összefognak, akkor Szent István birodalma nem múló jelenség lesz a történelemben, hanem újra ki fog terjedni a Kárpátok és az Adria között.

Mi, magyar muzulmánok tisztelettel hajlunk meg Szent István, a magyar nemzet pejgambere [prófétája] előtt, s magyar keresztény testvéreinkkel együtt énekeljük: »Hol vagy, István király / Téged magyar kíván / Gyászos öltözetben / Teelőtted sírván!« Ámen.”

Nem tudom, hogy mindez mennyire hiteles, de úgy véltem, nem árt ha megosztom.

Per Spegulo írta...

Úgy vélem, hiteles lehet. Manapság gyakran hivatkoznak ugyanis rá a neofita mohamedán közösségek (az arab alapításúaktól nem hallottam még rá hivatkozást), és még senki nem cáfolta, hogy nem hangzott volna el a beszéd.

[Csöndben megjegyzem, Szt. István böszörményei és a mai dzsihadista és/vagy elvakult mohamedánok ég és föld.]

Stami írta...

Uraim ez szép és jó. Dicsőség a hősöknek! Azonban egy dologra felhívnám a figyelmüket. Mohamedán ember nincs. Muzulmán, muszlim igen. A mohamedán hibás.

Petrus Augustinus írta...

Bizony, azt a nevet nem szeretik, ahogy elméletileg a kálvinista sem szereti ha annak hívják. :)

Per Spegulo írta...

Igaza van Sztami: valóban két m-mel kell írni.

"Fut Mohammed földön, vízen;
Védve immár a vég Nándor;
Homlokát letörli a hős
Hunyadi és Kapisztrán

Borulának buzgó szívvel
Boldogasszony zsámolyához,
Te-Deumot, Téged-istent
Tart az ősz Hunyadi János."

Tehát helyesen: mohammedán.

Avagy ezt a verset se tanítsuk, ismerjük, hiszen Mohammed soha nem volt Nándorfehérvár falai alatt és ez "sértő", ítéljük el Arany Jánost. Arany János mondjon le! (...az őt jogosan megillető nemzeti piedesztálról)

Viccet félretéve - nehogy már az amerikai őrületbetegségbe essünk, hogy nincs 'néger', nincs 'indián', nincs 'eszkimó'. A 'zsidó' szóra még nem találtak megfelelő csereszabatos kifejezést, de dolgoznak rajta. Közben pedig Mark Twaint átírják. Eltűnik Indián Joe és az összes 'néger" vagy 'nigger' kifejezés. Egy irodalmi műből. Jaj, ne már! Mindenki úgy polkorrektkedik, úgy hunyászkodik meg a nemzetközi PC háttérhatalom elvárásainak, ahogy akar, de ez az én nyelvem, ez az én hazám, ez az én kultúrám - kéretik ezt is tiszteletben tartani, még ha nem tetszik valakiknek. Nekem a cigány továbbra is cigány, nem "roma", a mohamedán meg mohamedán, nem holmi arab szavak.
Aki meg megsértődik ezen, az fogja a kalapját, fejébe vágja és nagy megsértettségében visszamegy oda, ahonnan jött.
Én benne vagyok az "üzletben".

Viszont a magyar nyelv általános szabályai szerint:
Hutteriták: Hutter Jákob követői
Kálvinisták (kálomisták): Kálvin János követői
Lutheránusok: Luther János követői
Pápisták: a Pápa vezetését elfogadók
Krisnások: Krsna követői

De nem ragozom tovább, mindenki érti, aki akarja. Megítélésem szerint ebben a kérdésben Czuczor-Fogarasi és a későbbi Magyar nyelv értelmező szótárai az iránymutatóak, nem a kicsavarodott, perverz és ultraliberális XX. századi érték(?)ítéletek.

Stami írta...

Per Spegulo Uram úgy csinál, mintha jómagam ultraliberális befolyásnak engedve nem szívelném a mohamedán jelzőt. Tévedés. Csupán az a problémám, hogy ennyiből hívhatnánk őket mózesidáknak vagy jézushítűeknek is. Ugyanis ugyanolya próféták, mint Mohamed. A kérdés nem az, hogy sértő-e.(Nem az) Azonban az iszlámban nem esik olyan szinten latba Mohamed, mint nálunk Jézus. Ajánlom Frithjof Schuont.

Per Spegulo írta...

Félreértett Stami Uram, nem önt neveztem liberálisnak. Ha ez így volt érthető, akkor elnézését kérem, nem volt ilyen szándékom.

Megjegyzem a 'mózeshitű', 'mózes-vallású' kifejezés a magyar nyelvben létezik. A 'jézus-hitűt' nem ismerem, az arabban, törökben nem vagyok otthon.
Értem én, hogy ön több toleranciát kérne - mondjuk tőlem. No, én erre válaszoltam, lehet, hogy "elvakultan, megfontolatlanul, átgondolatlanul", de én csak azt kérem, hogy az én véleményemet is tiszteljék.

Petrus Augustinus írta...

Krisztushívő létezik, azok vagyunk mi.

Reina Nicolasa írta...

A kép nagyon jó, viszont a vitához hadd tegyek hozzá.

Mohamedánok, mert Mohamed találta ki a vallást. Kereszténységből részek + zsidó hitből részek + Mohamed fantasy = iszlám. Ezek a rideg tények. Ma dívik hanyatt esni a mohamedán vallástól, de én valahogy nem tudok elalélni egy olyan tantól, amelyben Krisztus nem Isten, stb. stb.

Nézzük a protestánsokat!

Kálvinisták, mert Kálvin találta ki (ill. tett hozzá, vett el az eredeti keresztény hitből.)

Lutheránusok, mert Luther találta ki (ill. tett hozzá, vett el az eredeti keresztény hitből).

De én mint katolikus ember, ezen analógiát követve keresztény vagyok (Krisztus nevéből), és nem pápista, mert nem a pápa kitalációit és hozzátevéseit, elvevéseit követem. A mindenkori pápa sosem tett hozzá Krisztus tanításához, hanem azt hűen követte, követi.

Katolikus szemszögből így néznek ki az elnevezések.

(Ui.: Az előző hsz-emet elírás miatt töröltem, amúgy ugyanez volt.)

Petrus Augustinus írta...

Leszedtem. Én úgy tudom, hogy a mohamedán csak nem tetszik nekik. Bár az is igaz, hogy azóta sok mindenki rengeteget hozzátett. Inkább a szunnitákat vagy a sítákat hívjuk akkor mohamedánoknak? Az iszlám szerintem így megfelelő összefoglaló név. Pl. a szúfik közül sokakban nagyon erős a Krisztus és Mária-tisztelet (cf. Guénon). Sokan katolikus muszlimoknak is hívják őket.

Per Spegulo írta...

Én csak nyelvi, nyelvvédelmi szempontból védem a mohamedán főnevet, mint régen meghonosodott kifejezést, és mert nem vagyok híve az "újbeszélnek", amely havonta átnevezi a dolgokat, azt gondolván, hogy akkor majd a formától a tartalom is megváltozik.

A mohamedán vallásnak semmi köze filozófiailag sem a kereszténységhez, sem a judaizmushoz, amiről pedig egyesek azt híresztelik, hogy lenne.
Nincs. A Korán Jézusra és az Ószövetségre vonatkozó megjegyzései nem szentek, még kommentárnak is rosszak, semmi közük azokhoz a szent iratokhoz, ahonnan azokat átemelték, miközben meghamisították.
Az üdvtörténethez pedig még ennyi közük sincs. Miért hinnék egy a szent könyvek után évszázadokkal keletkezett, nem autentikus személytől származó hagymáznak? Mert ő azt mondja? Ugyan-ugyan!

Katolikus mohamedánok? A szufik? Na, ezt még nem hallottam. Viszont tény, hogy Anatólia, Szíria azon részein, ahol régen (Atatürk előtt) meghatározóak voltak a szufik, előtte a Bizánci Birodalomban itt jelentős remeteélet volt. Nem is tudom, léteznek-e még, mert Törökországban 70 éve be vannak tiltva, a kolostoraikat bezárták és csak a folklór esteken mutatják be a kultúrájukat, mondjuk a híres dervis táncot, amely kultúra tényleg mintha más irányvonalat képviselne, mint a hivatalos. És még itt vannak a táncoló dervisek mellett az üvöltő dervisek is...

Per Spegulo írta...

S még egy - ma olyan szétszórt vagyok! vagy mégsem? - a mohamedánok nem tisztelik Krisztust, hanem egy általuk Isának nevezett valakit emlegetnek, amely a történelmi Jézus több megfelelőjével rendelkezik. A 'Christos' Felkentet jelent, azaz a Messiás (Meshijah) kifejezés görög megfelelője. A mohamedán vallás nem ismeri a megváltás fogalmát és a Messiást sem. Az arab Mahdi kifejezés meg még távoli párhuzamba sem hozható tartalmát tekintve jem a Messiással, sem a Meshijah-val, de a Christos-szal sem, arról nem beszélve, hogy a Koránban a Mahdi nincs megalapozva, szó sincs róla (csak a hadisz-okban) és nem Megváltó szerepet tölt be.

Viszont sajnálom, hogy átmentünk mohamedán elemzésbe, még ha a Rongyos Gárdában volt is mohamedán katpona(k). Ez az ország akkor sem mohamedán ország.
Menjenek haza és otthon gyakorolják szabadon a vallásukat és majd akkor jöjjenek ide, ha a mohamedán világban adnak engedélyt keresztény templom építésére, és megszűnnek a keresztényüldözések, gyilkolások és templomfelgyújtások.

Stami írta...

Fő a más vallások tisztelete, kedves Reina. Ez derék. Nem óhajtok a továbbiakban időt vesztegetni a muszlim témára. Van Messiás, méghozzá Jézus. Mohamed kitalációja, ez azért merész, tessék olvasgatni és utána nyilatkozni.

Reina Nicolasa írta...

Egy vallás vagy igaz, vagy nem. Ha pedig nem igaz, akkor kitaláció. Sajnos terjed az ún. jobboldalon (hála a metafizikai tradíciónak) egy vallásokat egy szintre hozó és összemosó tendenciája (konzervatívoknak kitalált New Age... azért érti a patás a dolgát).

Tisztelem más vallások híveit, de a vallásaikat tévedésnek tartom. Ettől még nem vagyok tiszteletlen, csak mivel a katolikus vallásban hiszek, ezért ebből logikusan következik, hogy ami nem katolikus tanítás, azt tévedésnek tartok. Teológia terén nem lehet jópofizni, mert élet-halál kérdés és örökké szól.

Szerintem is jobb lezárni a vitát és a témánál maradni, mert mindjárt betámadnak a szolipszizmus-rajongók és több oldalnyi apologetika lesz itt, mint a Jókai-összes. Pedig mint tudjuk, az se kutya.