2011. dec. 17.

Velünk élő Monarchizmus II. - Hadtörténeti Múzeum"Kedves Gróf Tisza!"


Azon célból, hogy a magyar nép és a magyar katona hősiessége és rátermettsége az utókor és a történelem részére megörökíttessék és hogy a serdülő ifjúság, a jelen és jövő nemzedékek ezen harcokban részt vettek dicsőségét és áldozatkészségét magukba szívhassák és azokat megihletve csodálhassák: örök hálám, köszönetem és elismerésem jeléül indíttatva érzem magam szeretett magyar szék és fővárosomban, Budapesten magyar nemzeti hadi múzeum és hadi levéltár alapítására és létesítésére. Megbízom Önt, hogy ezen intézmények szervezésére és létesítésére a kezdeményező lépéseket tegye meg, ezen elhatározásomat hozza a nemzet tudomására és hasson oda, hogy ezen intézmények a titáni harcokat és derék magyar harcosaim hadi erényeit méltó módon juttassák kifejezésre.


IV. Károly"

/Forrás: Hadtörténeti Levéltár saját irattára, 85. doboz - Ad Acta 1997/
 

1 megjegyzés:

Per Spegulo írta...

Gyönyörűen visszaköszön a "titáni harczokat" megfogalmazás itt is:

"Magyar Szent Koronánk országai összes népeinek hősiessége, Király és Haza iránti önfeláldozása megerősítette azon meggyőződésünket, hogy a magyar királyi trón hatalmának legszilárdabb bástyáit, az állam tartós fejlődésének és felvirágoztatásának leghathatósabb tényezőit: a Király és Nemzet teljes, félreértések által meg nem zavart kölcsönös bizalma és az ezredéves alkotmány folytonossága és egészséges működése alkotják." (részlet Boldog IV. Károly Hitleveléből, 1916)

Igen, mert egy Király a "részletekre" is figyelmet kell fordítson! Esküjéhez híven; és a Nagy Háború egyáltalán nem egy "részlet" volt. Sok jó magyar baka, katona és tiszt és iszonytató anyagi erő is veszett oda. S ezt a Királyi Fenség nagyon jól tudta, látta. Bizony ez "titáni" volt! S az egyik Titán, azok a magyarok voltak.