2008. dec. 24.

Puer natus in Bethlehem.


"Mialatt mély csend borult mindenre és az éjszaka sietős útja közepén tartott, Mindenható Urunk királyi trónjáról eljött közénk, alleluja."

(vesperás antifóna)

"Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt föl nem fogta. Volt egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Tanúskodni jött, hogy tanúskodjék a világosságról, s mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Az Ige testté lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tesz róla, és hirdeti: ,,Ő az, akiről ezt mondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én.'' Mi mindnyájan az ő teljességéből merítettünk kegyelemből kegyelmet. Mert a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta: az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki." Jn 1,1-18

--------------------------

Áldott Karácsonyt kívánok minden kedves Olvasónak, Barátnak, Szerzőnek, Segítőnek és Ellenfélnek. A Megszületett Megváltónk békéjét és kegyelmét hozza el nekünk idén is a Karácsony és a reményt tartsa meg bennünk továbbra is mindabban, ami igaz.

5 megjegyzés:

Nobilis írta...

A www.magyarnemes.atw.hu oldalon sorozatos technikai problémák merültek fel,de úgy néz ki 1-2 kivételével sikerült orvosolni az összeset. Csináltam egy részt a monarchistáknak is. Keresek hozzá moderátort/szerkesztőt aki irányítaná az ott folyó életet.
üdv.

Nobilis írta...

És,ha nem bánod,akkor a partnerek közé felvettem a blogot is.

Most minden erőmmel "tagság" gyűjtésbe kezdtem.

admin írta...

Ellenkezőleg. A fejleményekről meg szívesen beszámolunk itt. Jut eszembe, ajánlatos a Turul folyóirat néhány korábbi számának a felhelyezése egy ilyen lapra. (Pandula Attila, Kubinyi, stb. )

Névtelen írta...

Nkem meg van 1951-ig minden Turul,sajnos a későbbiek nem :(

Névtelen írta...

Közzéteszek pár Turulos cikket (amik 1951-ig íródtak) . Az oldal fórumán lehet kérni,hogy melyeket tegyem közzé.