2009. ápr. 29.

Horthy Miklós kerestetik?

Vona Gábor nem olyan régi - kicsit katyvaszosra sikeredett - kijelentésében, egyetlen rendszert nevezett meg, amely működött a XX. században e hazában; " Horthy Miklósé", úgy látszik termékeny talajra hullott. Mi ezzel kapcsolatban inkább aggódtunk, meglehet egy kormányzói rendszer felvázolásán inkább örülnünk kellene, hiszen az akár egy kellemes kis átmenetet is jelenthetne a respublika agóniájából a királyságba. A konextus azonban nem ezt sugallta sajnos. De a nemzeti radikalizmusban - amelynek ugye vezető csoportosulása a Jobbik - ez bizony pozitív visszhangra talált. Vagy legalábbis ezt sejtjük, hogyha a magát konzervatív hetilapként definiáló Nemzetőr mostani címlapjára tekintünk. Nem követem a hetilap tartalmát hétről-hétre (azt a Magyar Nemzetes interjúmat kivéve, amelyet engedély nélkül átvettek és közöltek)., de talán ezt most el lehet nézni nekem. A címlapjuk azonban ütős, és meg kell hagyni kicsit butuska is.Most akkor keresünk egy új Horthy Miklóst? Aztán minek? Ennyi az egész és minden gond tova száll. Hogy elkövesse ugyanazokat a hibákat, amelyeket ő? Horthy egyszeri volt, volt olyan, amiben építő volt, volt olyan, amiben kevésbé. Mindenesetre Horthy Miklóst nem kellene a magyar nemzeti radikalizmusnak sem mitizálni és egy etalon piedesztálra helyezni. Miért nem? Mert ez a piedesztál gyakorlatilag azt determinálja, hogy nem következik be az, amiben Horthy-t (is) valóban követni lehet és kell; jogfolytonosság, történeti alkotmány, királyság intézménye, nemzeti ellenforradalom, autoriter államszervezet, gazdasági-, és társadalmi konszolidáció.

Mindezt meg tudja tenni ugyanis egy új kormányzó is, szó se róla. De nem kell új Horthy Miklós, mert Horthynak voltak hibái, ezek közül az egyik nagy az, hogy az ideiglenes közjogi-, és államigazgatási helyzetből (majdnem) állandót hozott létre. Ezért mondhatja egy több százezres támogatottsággal rendelkező nemzeti radikális párt mostani vezetője is, hogy "Horthy Miklós rendszere". Ez azonban nem példaértékű, hiszen a magyar történelemben példa nélküli. Hunyadi János meddig volt kormányzó és kinek adta át a hatalmát? Használta-e a királyi többest? De még inkább gondolkodott-e abban, hogy állandósítsa a hatalmát, mint kormányzó? Nem. Amikor a trónöröklődés törvényei lehetővé tették a szabad királyválasztást, akkor lépett elő a fia is. Horthy Miklós az unokáját akarta királynak, a fiának pedig "helyettesi" szerepet harcolt ki és igényt tartott a főkegyúri jogra is. Egy igazi kormányzó tudja, hogy hol vannak a határai, melyek az igazi feladatai; erős kézzel, odaadással és következetesen az átmenetet biztosítani. Törvénytelenből, zuhanásból a törvényesbe és jogfolytonosba.

Kormányzót persze kereshetünk, de méginkább tegyük lehetővé, hogy kitermelje ez a föld, mint a kunsági acélos búzát. Erre az országra amúgyis ráfér már az erős kéz politikája, egy kertész az elburjánzott kertben rendet teremthet. Vissza kell vezetni a nemzetet abba a mederbe, amelyben az élete folyt ezredéve már. Kormányzó jöhet, aki okul elődei, leginkább közvetlen elődje, vitéz nagybányai Horthy Miklós hibáiból és aki felülről viszi az általa felállított, majd levert lécet.

28 megjegyzés:

Ultrajobber írta...

Bennem több kérdés is fölveto"dik:

A király megléte mindenképpen szükséges, úgy gondolom.

Ottó király, úgy látszik, már sajnos nem lesz része a feltámasztott Magyar Apostoli Királyságnak,-bár szeretnénk ha az lehetne, mert kellene, hogy legyen, de az ido"sebb fia trónörökös.

A kérdés az lenne, hogy Károly érdeklo"dik-e egyáltalán a magyar ügyek iránt?

A másik: ha már királyról van szó, lehetne e kezdeni valamit a soron következo" Horthyval, ha a Habsburgok nem akarnak visszatérni az eredeti mesterségükhöz?

Nobilis írta...

amennyiben protestáns az "új" is, akkor nem. Amennyiben nem nemes,akkor sem. Amennyiben nemes, de nem főnemes,akkor sem.

Per Spegulo írta...

Igyunk cikória kávét, ne fekete kávét!
Együnk hamis-húst, ne rántott húst!
Igyunk kannás bort, ne tőkén termettet!

Legyen pót-, sőt legyen a pót pótlója.
Miért kell az ideiglenest keresni és azzal megelégedni?

A kormányzói intézmény mindig válságos időkben és csak ideiglenesen, az uralkodó pótlására lett kitalálva. Mert a magyar jogrendszer még erre is gondolt - annyira fejletlen, brutális és "ázsiai" volt.

Van egy érzésem, hogy ennek a gondolatnak fölmelegítésével valaki már kinézte magának, mint 'erőskezű' politikus, a stallumot.
De egy állam közjogi berendezkedése nem lehet játék, nem kísérleti patkány és nem tűzheti ki az ideiglenességet célként.

Károlyról én sem tudok semmit. De nagy baj nincs, hiszen szabad királyválasztók voltunk mindig, csak egy-egy időszakban erről önként lemondtunk, de soha nem véglegesen.

admin írta...

Kicsit fordított a helyzet; leginkább NEM voltunk szabad királyválasztok. Az volt a rendkívüli helyzet, amikor mégis igy tettünk. Vagy mire gondoltál?

Ultrajobber írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.
admin írta...

Jobber,

te maradhatsz, de a nyilas link felejtős. Főleg ilyen hardcore hungarista. Tudtommal még senkit sem "tilttottam" ki személye szerint. Kommentet töröltem ahogyan ezt is. Ajánlom neked, h jobban mérlegelj, akik erőt mutatnak, az nem biztos, h birtokolják is. Bocs, de úgy veszem észre sokszor, h kiútkereséseidben minden megoldást nyújtó, vagy annak látszóba benne maradsz egy kicsit. (Ez a te magánügyed persze,én meg csak megjegyeztem. Nincsen kicsukva, h rosszul látom.)

Petrus Augustinus írta...

Jobber:

Nem tudom, h a nyilasok hungarista eszmeisége hogyan lehet akárcsak egy kicsit is szimpatikus konzervatív, királyságpárti magyar embereknek. Ilyenkor le is döbbenek azokon a válaszokon amiket a kitartas.hu nyilas portálnak adtak a megkérdezettek arra a kérdésre, hogy támogatna-e Ön egy hungarista kormányt. Mondjuk leginkább nem a Dósa vagy a Kovács Géza válaszán akad ki a hazáját féltő magyar, mert ők - tényleg - kicsodák; hanem a Toroczkai Lacién akit azért mondjuk 2006-ig hatalmasra tartottam:

"Bár jómagam tisztelője, de nem követője vagyok a nemzetiszocialista ideológiának, (...) királyságpárti vagyok, a huszadik század történelmi személyiségei közül pedig Prónay Pált tekintem példaképemnek." --> ezt így hogyan? Meg ez az északi civilizáció szöveg is annyira vállalhatatlan nemzeti szocialista nonszensz.

Ha valakit érdekel:
http://kitartas.mozgalom.org/cikk.php?f=6&t=705&sid=ce52f23ea3a56bc5f4ee35f64b2287c1

admin írta...

Petya,

köszi a linket. Remek kis anyag. A nagy magyar radikális katyvasz. A királyságpárti aki nyilasokat táámogat, a zöldpárti, aki nácikkal szimpatizál, és a kirúgott gárdista, aki támogatnak egyértelműen nyilasokat.

Nagyszerű. Remélem sok igazi nemzeti radikális is olvassa ezeket.

Megjegyzés; SZÁLASI FERENC NEM VOLT LEGITIM KORMÁNY-, VAGY / PLÁNE ÁLLAMFŐ.

Ultrajobber írta...

Rendben.

Csináljuk, ahogy eddig is.

Szeretem ezt a blogot olvasni, kommentelni, linket vadászni, meg minden.

Hogy bennem összefér a két dolog, az már az én ügyem.

Ultrajobber írta...

Térjünk vissza a témára:

Ha király nem is lenne még egy darabig, de egy kormányzó, vagy uralkodó kormányzó,-aki királyi jogú helytartó,-kellene.

Ezek is minden esetben katolikusok kell, hogy legyenek?-Én azt hiszem, igen.

Csak mert Horthy református volt.

A másik:

Mi a helyzet a hercegprímási címmel?

Per Spegulo írta...

A királyválasztásunk - mármint jogi oldalát tekintve - szabad királyválasztó, azaz az egybegyűlt arra jogosultak választják meg a királyt, aki ezután a leteszi az aktualizált, főbb vonalaiban azonos, de néha-néha bővített és kiegészített királyi esküt.

Még akkor is így volt ez, amikor pl. egy dinasztia folyamatosan uralkodott. Ilyenkor a királyválasztás egyik indoka a Pragmatica Sanctio volt.
De a Pragmatica Sanctio nem változtatott azon, hogy a nemzet mindig is szabad királyválasztó volt. Mármint de iure.
Így értettem.

Per Spegulo írta...

Azt hiszem, hogy a feltételezett kormányzó vallásának kérdése túl korai kérdés ma.
Mert mi történik pl. akkor, ha ilyen vagy olyan vallásban megkeresztelt ember lenne, aki viszont a valóságban vallását nem gyakorolja, sőt, lényegét, gondolkodását tekintve ateistának tekinthető? Ilyen pedig az elmúlt 50 évben, pár százezer ember. felnőtt ebben az országban.

És mi történne akkor, ha az illető pl. a Hit Gyülekezete, vagy a Keresztyén Szabadegyházak, esetleg Jehova Tanúi tagja lenne (a Jó Isten ne adja)?
Azt már fel sem merem vetni, mi lenne, ha hindu, tibeti buddhista vagy muszlim lenne.

Petrus Augustinus írta...

PHJ:

"Megjegyzés; SZÁLASI FERENC NEM VOLT LEGITIM KORMÁNY-, VAGY / PLÁNE ÁLLAMFŐ."

Ez így van. És ez a legnagyobb nonszensz marhaság amit valaha is elhitettek az emberekkel a 'nemzeti radikális' oldalon.

admin írta...

Chui,

így is lehet mondani, de félrevezető. A senioratus, primogenitura adott és a Habsburg-ház trónöröklését a magyar nemzet önszántából megszavazta a török kiűzése után. Ez inkább jóváhagyás, nem választás. Mivel nincsen más jelölt. Esetleg a jelöltet nem kell elfogadni. ;D

A magyar király minden esetben katolikus. Ez alap, protestánsoknak is az volt mindig. A hercegprímásságot - minden feudális címmel együtt - Pius pápa 1947-ben eltörölte. Helyette csak prímásság van. A Magyar Királyság utolsó igazi vezetői ők voltak (Serédi, Mindszenty) - nem egy önjelölt diktátor (Szálasi), aki a jogfolytonosságot megtörte a zöld kommunistáival.

Névtelen írta...

http://www.youtube.com/watch?v=wAYgpMQTHKY Franco

admin írta...

Köszi. Korábban linkeltük...;D

Névtelen írta...

Morvai Krisztina is új világrendro"l beszél.

Még véletlenül sem egy régi, jól bevált, konzervatív világrendro"l, amely "44-ig jellemezte hazánkat.

A szabadko"müveseknek mániájuk ez az új világrend.

Névtelen írta...

Én írtam: 'jobber.

admin írta...

Ezt most hogyan van itt? Miért ért ezen kedves Névtelen?

Nobilitas írta...

"Mi a helyzet a hercegprímási címmel?"

Ha jól tudom 1951-ben törölte el a világi címeket a pápa.

Per Spegulo írta...

A "hercegprímás kérdés" időpontjait nem ismerem, ezért csak egy hangos kétkedésemet fejezném ki.

Magában a szóban benne van a prímás kifejezés, ami annyit tesz, hogy a honos katolikus püspökök közül ő a vezető püspök (érsek).
A herceg kifejezés pedig annyit tesz, hogy hivatalából adódóan, bármilyen származású is (volt több alacsonyabb sorból felemelkedett prímásunk is a történelemben) automatikusan megkapja a hercegi rangot és ezzel együtt a felsőházi tagságot.

Ez alapján a logika alapján a hercegprímási cím megszűnése a "feudális" és a "régi rendszerhez köthető megkülönböztető címek és rangok eltörléséről" rendelkező jogszabály áldozata lett - szerintem - a kifejezés, illetve a tisztség megnevezése.

De mindegy is a név, mert nekem s sok-sok millió katolikusnak továbbra is herceg a prímás.
Ráadásul - a katolikus szabályok korrekt betartásával - a cím nem is örökölhető. :-)

Nem olvastam Mindszenty hercegprímás úr memoárját. Ő - gondolom - haláláig hercegprímásnak nevezte magát. [Mert 56-ban még biztosan így nevezte a tisztségét.]

Nobilis írta...

"bármilyen származású is (volt több alacsonyabb sorból felemelkedett prímásunk is a történelemben) automatikusan megkapja a hercegi rangot"

Címet. A rang az örökletes, a cím nem.

"Ráadásul - a katolikus szabályok korrekt betartásával - a cím nem is örökölhető."

A cím sehol sem örökölhető :)

A cím tisztséghez, birtokhoz van kötve. Ha a gyerek is ugyanazt a tisztséget tölti be (mondjuk Pozsonyi ispán), akkor ő is ugyanazzal a címmel rendelkezik,mint a kedves papa (pozsonyi gróf). DE,amint megszűnik a tisztség,elveszik a birtok a cím is elkerül az illetőtől. Olyan lehet (volt), hogy egy család tagjai hagyományosan ugyanazokat a tisztségeket viselték... (pozsonyi ispán,temesi ispán ---> pozsonyi gróf,temesi gróf)

A címek nyugaton sokkal elterjedtebbek. Egyes államokban például simán lehetett hercegi CÍME valakinek úgy,hogy nem is volt nemes, viszont egy hercegi címmel bíró birtokhoz jutott vagy tisztséghez.

Rang esetében történhet bármi, az illető rangja nem változik (magyar rangok: nemes,báró,gróf,herceg+ kivételek) A rangot nem lehet elvenni, törvényileg megszüntetni. Maximum tiltani.

Gordon írta...

Ha jól értelmezem a helyzetet, akkor Mária Terézia összes leszármazottja (nőket is beleértve) jogot formálhat a trónra. Mária Teréziának 16 gyereke született, gondolom azóta is szépen gyarapodtak, nem tudom elképzelni, hogy egy ekkora és ilyen múltú családban ne legyen senki, aki hajlandó lenne felvállalni az uralkodás terhét. Mindaddig, amíg a Habsburg-Lothringenek egytől egyik nem mondták, hogy nem akarnak, addig a szabad királyválasztásnak a gyakorlatban nincs jelentősége. Vagy rosszul látom?

Per Spegulo írta...

Valóban, rosszul fogalmaztam, köszönöm a kiegészítést Nobilis. Magam is így írtam volna, ha odafigyelek, de sajnos nem így tettem.

admin írta...

I repeat myself; "A hercegprímásságot - minden feudális címmel együtt - Pius pápa 1947-ben eltörölte." Ha jól emlékszem. Mindszenty nem használta a hercegprímás kifejezést ennek megfelelően egy idő után. Meglehet a balos ellenfelei (Dinnyés, Rajk, stb.) még a BM-es levelekben is ezt használták, ki tudja miért? Ezért lehet mondani, h ő volt Magyarország utolsó igazi hercegprímása. Ma Erdő Péter ennek megfelelően, akárcsak Lékai, vagy Paskai, "csak" prímások (így egyébként Mindszenty is írt alá levelet, akkor is, amikor még volt hivatalosan, tehát a Szentszék által is elfogadott hercegprímási kinevezése). A hercegprímásságot III. Károly királyunknak köszönhetjük, aki a hercegi címet birodalmi hercegi címként adta meg, örökletesen minden esztergomi érseknek, miután az akkor magyar hercegprímás tényleg az is volt.

Gordon,

azt kérem ne felejtse el, h a szabályozás nem egyszerűen csak ennyi. A primogenitúra és a senioritás csak azon az ágon érvényes, amelyik uralkodik leginkább. Vagy inkább így, ahol az uralkodás történik. Ha ez nem tud érvényesülni (FJ esetében), akkor jönnek elő az oldalágak. Vagy nem erre gondolt?

Gordon írta...

De igen, arra gondoltam, hogy ha Ottó gyerekei nem akarnak királyok lenni (vagy királynők - bár férfi jobb lenne, de azért egy Mária Terézia-kaliberű nagy nővel is ki lehetne egyezni), akkor lehet továbbmenni a család más ágaira. Csak ha tényleg mindenkit kihúztunk a listáról, akkor jöhet számításba a de facto szabad királyválasztás. Én legalábbis így értelmezem a helyzetet, de nem vagyok a kérdés szakértője, csak egy általánosan félművelt érettségizett egyén.

admin írta...

Gordon,

sztem jól gondolja. Parszival múltkor erről társalogtunk. Magam is úgy értelmezem az örökölődést, h Ottó trónörökös halála után az ág visszamegy IV. Károly királyig. Annak minden fia és minden fiának, minden fia potenciális trónörökös lesz, ugyanis Ottó nem tudott uralkodni sajnos.

Neville írta...

Hát véleményem szerint - amennyiben a főág nem kíván visszatérni a helyes útra - az ún. "magyar" (nádori) ágnál lenne a legtöbb értelme próbálkozni. Mit gondolnak erről az urak?